Home

Oefenen koppelwerkwoord hulpwerkwoord zelfstandig werkwoord

Oefening: Hulpwerkwoorden 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord of hulpwerkwoord? Quiz. Beantwoord de vragen. Show all questions <= => 'Luisteren' in: Ze luisterden samen naar de muziek. ? Zelfstandig werkwoord ? Koppelwerkwoord ? Hulpwerkwoord 'zijn' in: Jimmi Hendrix was een bekend gitarist. ? Zelfstandig werkwoord ? Koppelwerkwoord ? Hulpwerkwoord 'Klikken. De volledige online lesmethode voor op het digibord. Op deze pagina staat niets. Klap het menu helemaal uit om een keuze te maken Koppelwerkwoorden kunnen zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, lijken,blijken, (dunken en voorkomen). Hij wordt leraar. Hij is oud. Hij blijft vervelend. hulpwerkwoorden helpen een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde vormen. We onderscheiden de volgende soorten hulpwerkwoorden: - hulpwerkwoorden van tijd: hebben, zijn en zullen Hulpwerkwoorden staan nooit alleen in een zin! Ze komen dus alleen voor als er twee of meer werkwoorden in de zin staan. Hulpwerkwoorden bieden hulp aan het zelfstandig werkwoord of het koppelwerkwoord. In een zin kunnen meerdere hulpwerkwoorden voorkomen. Kijk en luister naar deze video en oefen met de hulpwerkwoorden

Oefening: Hulpwerkwoorden 1 - jufmelis

 1. Wat zijn zelfstandige werkwoorden? Het zelfstandig werkwoord is het belangrijkste werkwoord in een zin en geeft altijd een handeling (actie) aan. Het zelfstandig werkwoord is voor de betekenis van een zin onmisbaar. Als je het weg zou laten in een zin, blijft een zin over die niet te begrijpen is
 2. De basisregels zijn bijna hetzelfde als bij een zelfstandig werkwoord: per zin staat er maar één koppelwerkwoord in (behalve natuurlijk als het een samengestelde zin is), de rest van de werkwoorden zijn hulpwerkwoorden. Een koppelwerkwoord koppelt het onderwerp van de zin aan het naamwoordelijk deel. Leer de negen koppelwerkwoorden uit je hoofd (soms werkt het als je er een soort liedje van maakt). Let op: soms hoef je alleen de eerste zeven te kennen. zijn; schijnen; worden; heten.
 3. Hulpwerkwoord. Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat samen met een zelfstandig werkwoord het werkwoordelijk gezegde vormt. Een hulpwerkwoord staat dus nooit alleen in een zin. Het zegt iets over de tijd waarin de zin staat. De hulpwerkwoorden hebben, zijn en worden vind je samen met een voltooid deelwoord. Bij kunnen, willen, zullen, mogen, moeten en hoeven is dit het hele werkwoord (infinitief)
 4. zelfstandig werkwoord / hulpwerkwoord / koppelwerkwoord. Een zelfstandig werkwoord is een werkwoord dat op zichzelf - 'zelfstandig' - de betekeniskern van een werkwoordelijk gezegde vormt. In de onvoltooid tegenwoordige tijd en de onvoltooid verleden tijd wordt een zelfstandig werkwoord uitgedrukt door de persoonsvorm
 5. In dit filmpje worden de verschillende werkwoordsvormen uitgelegd. Daarbij wordt ingegaan op het verschil tussen een hoofdwerkwoord, zelfstandig werkwoord, k..

Zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord of hulpwerkwoord

Als ook maar één vraag met 'NEE' wordt beantwoord, je NIET te maken met een koppelwerkwoord, maar een hulpwerkwoord of een zelfstandig werkwoord. Is het antwoord op vraag 1 'NEE', kun je meteen stoppen met vragen, want dan weet je al dat je NIET te maken hebt met een koppelwerkwoord, maar met één van de andere werkwoorden: een hulpwerkwoord of zelfstandig werkwoord Ook blijven kan als zelfstandig werkwoord gebruikt worden: 'Hij bleef liever in Frankrijk.' Behalve de negen hierboven genoemde (traditionele) koppelwerkwoorden zijn er nog meer werkwoorden die als koppelwerkwoord gebruikt kunnen worden; in dat geval wordt zo'n werkwoord ook wel 'vervangend koppelwerkwoord' genoemd In dit onderdeel van de cursus leer je over de hulpwerkwoorden. Hulpwerkwoorden komen altijd voor in combinatie met een ander werkwoord, dit kan zowel een zelfstandig werkwoord als een koppelwerkwoord zijn. Over zelfstandige werkwoorden en koppelwerkwoorden leer je later meer. Definitie en gebruik van hulpwerkwoorden: Een hulpwerkwoord voegt een extra betekeniselement toe aan de zin Deze video met uitleg hoort bij opdrachten op de gratis online lesmethode www.onlinenederlands.nl Een werkwoord is een woord dat een handeling, toestand of proces beschrijft (zoals lopen, hebben, willen, ontspannen of verdwijnen).; Het belangrijkste werkwoord in de zin, die echt aangeeft wat de handeling, de toestand of het proces is, is het zelfstandige werkwoord.; Het zelfstandige werkwoord kan, in tegenstelling tot het hulpwerkwoord, zelfstandig (dat wil zeggen zonder toevoeging van een.

Koppelwerkwoorden. Koppelwerkwoorden zijn: lijken, blijken, worden, zijn etc. Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat samen met een bijvoeglijk naamwoord en/of een zelfstandig naamwoord een naamwoordelijk gezegde vormt. Het is de persoonsvorm van de zin en koppelt het naamwoordelijk deel aan het onderwerp Zijn, worden en blijven zijn de enige koppelwerkwoorden. 9. Wie iets anders zegt, snapt het niet. 10. Of diegene is gewoon heel eigenwijs..

11-jun-2018 - Zelfstandig Werkwoord / Koppelwerkwoord / Hulpwerkwoord Lees de zinnen hieronder aandachtig. Is de gemarkeerde persoonsvorm een zelfstandig werkwoord (zww), een hulpwerkwoord (hww) of een koppelwerkwoord (kww)

Koppelwerkwoord, hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord

 1. Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden. Zinnen waarin het hoofdwerkwoord een zelfstandig werkwoord is, hebben een werkwoordelijk gezegde.Het zelfstandig werkwoord geeft een actie aan
 2. Er zijn zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden. Een zelfstandig werkwoord kan zelfstandig een werkwoordelijk gezegde vormen. Het is een werkwoord met een betekenis. • De hond luistert naar zijn baas. • Ik fiets iedere dag. • Het ijs smelt. Een hulpwerkwoord helpt een zelfstandig werkwoord. Er zijn 5 soorten hulpwerkwoorden: Continue reading
 3. Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat het onderwerp van de zin koppelt aan het naamwoordelijk deel. De regels van koppelwerkwoorden zijn bijna hetzelfde als de regels van een zelfstandig werkwoord: Er staat één koppelwerkwoord in de zin, behalve bij samengestelde zinnen. De rest van de werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden
 4. Zoek van elke enkelvoudige zin de persoonsvorm en stel het gezegde vast: ng of wg 1. Ik koop geen cd's. pv = koop, wg = koop 1.2 Want ik gebruik altijd mijn Ipod. pv = gebruik, wg = gebrui
Manieren van lezen & Leesdoel - Nederlands op Thamen

Het zelfstandige werkwoord kan, in tegenstelling tot het hulpwerkwoord, zelfstandig (dat wil zeggen zonder toevoeging van een ander werkwoord) in een zin voorkomen. Vuistregels De truc is om de zin zo kort mogelijk te maken, zodat je ziet dat je sommige werkwoorden kan weglaten en erachter komt dat je een werkwoord (of sommige werkwoorden) niet kan weglaten Hulpwerkwoorden, koppelwerkwoorden en hoofdwerkwoorden Een werkwoord is simpel gezegd een woord dat een werking uitdrukt. Maar zo simpel is het niet wanneer je deze werkwoorden moet onderverdelen. Sommige werkwoorden staan centraal in een zin en anderen ondersteunen een ander werkwoord

Werkwoorden Cambiumned - Grammatic

 1. Dit andere woord is meestal een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. De belangrijkste koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, blijven, schijnen, blijken en lijken. Er staat altijd maar één koppelwerkwoord in een zin! Als er meer werkwoorden in de zin staan, dan zijn dat hulpwerkwoorden. Bekijk de Prezi hiernaast voor meer uitleg
 2. Het zelfstandig werkwoord (niet te verwarren met het zelfstandig naamwoord!) is hierboven al een aantal keren voorbijgekomen. Het zelfstandig werkwoord is simpelweg het belangrijkste werkwoord van de zin. Als een zin meer dan één werkwoord heeft, is één daarvan een hulpwerkwoord en de ander een koppelwerkwoord of zelfstandig werkwoord
 3. Zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden Als je wat net is uitgelegd snapt, of in de bovenbouw op school zit, kun je verdergaan met de verschillende soorten werkwoorden. In het Nederlands kennen we drie soorten: zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden
 4. Werkwoorden Oefenen Soorten hulpwerkwoorden Oefenen (Voor)naamwoorden Oefenen Toets Over dit lesmateriaal Pagina 1 Werkwoorden en (voor)naamwoorden . Werkwoorden Er bestaan drie soorten werkwoorden: hulpwerkwoorden, koppelwerkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Werkwoorden zeggen wat iets of iemand doet of overkomt. Hieronder wordt pe

M2 H5 Zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord. GIDS NEDERLANDS. INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS. 1 / 37. volgende. - zelfstandige werkwoorden zijn hoofdwerkwoorden - hulpwerkwoorden kan je weglaten in een zin. grammatica koppelwerkwoord havo/vwo. 9 dagen geleden - Les met 28 slides. Nederlands Studiejaar 1 22 leermiddelen gevonden over koppelwerkwoord, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen fietst = zelfstandig werkwoord. Jan heeft gefietst. heeft = hulpwerkwoord . Er is nog een derde soort werkwoorden, namelijk: Koppelwerkwoorden . Voorbeeld: Inge wordt tandarts. wordt = koppelwerkwoord: Hektor is vals. is = koppelwerkwoord: Bij een koppelwerkwoord staat altijd een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord

Hulpwerkwoorden: met een zelfstandig naamwoor

Zelfstandige werkwoorden - taal-oefenen

uitleg: Koppelwerkwoorden - jufmelis

Hulpwerkwoord Het hulpwerkwoord [-en] o Werkwoord dat bij de vervoeging van een ander helpt. Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat een betekenis toevoegt aan een ander werkwoord en niet zelfstandig, maar slechts in combinatie met een ander werkwoord kan voorkomen: het is een nadere werkwoordelijke bepaling bij een hoofdwerkwoord.Een uitzondering hierop vormen de modale hulpwerkwoorden In deze les leer je werkwoorden herkennen en ontdek je dat er 3 soorten werkwoorden bestaan: zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden. Klik op de dubbele pijl rechts onderaan om de les op je volledige scherm te bekijken Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat deel uitmaakt van het naamwoordelijk gezegde en een koppeling vormt met het naamwoordelijk deel. De koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken en voorkomen en enkele andere, die hetzelfde betekenen

KOPPELWERKWOORD (KWW) We kunnen de werkwoorden in verschillende soorten verdelen. Verdeling 1: koppelwerkwoord (kww), zelfstandig werkwoord (zww), hulpwerkwoord (hww); Verdeling 2: sterke, zwakke en onregelmatige werkwoorden. In dit gedeelte behandel ik het koppelwerkwoord (kww) We beginnen onze uitleg over werkwoorden met een uitleg over de hulpwerkwoorden. In elke zin is er altijd sprake van een onderwerp en een werkwoord. Er kunnen ook meerdere werkwoorden elkaar opvolgen: men spreekt dan van een hoofdwerkwoord(en) en hulpwerkwoord(en): Een hoofdwerkwoord is het belangrijkste werkwoord en zal een actie of toestand beschrijven / de

Oefening: Koppelwerkwoorden 10. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Het hoofdwerkwoord is in een zin het werkwoord dat de betekeniskern van het gezegde draagt. Een zin (bijzinnen en nevengeschikte zinnen tellen apart) heeft altijd maar één hoofdwerkwoord. Het hoofdwerkwoord wordt meestal uitgedrukt door de persoonsvorm, maar kan ook verschijnen als infinitief (voorbeeld 4) of voltooid deelwoord (3), als het gezegde een hulpwerkwoord bevat Hulpwerkwoorden van de toekomende tijd Slechts één werkwoord wordt in Nederland algemeen aanvaard als een hulpwerkwoord van de toekomende tijd: zullen.In België wordt het gebruik van gaan als hulpwerkwoord van tijd meer geaccepteerd dan in Nederland. In Nederland is dit geen algemeen taalgebruik In (2a) en (4a) gaat het om de combinatie van een hulpwerkwoord van modaliteit (kunnen) en een zelfstandig werkwoord in de vorm van een infinitief. In een tweeledige werkwoordgroep zijn er in principe twee mogelijkheden voor de onderlinge volgorde van de werkwoordsvormen, maar in de praktijk maakt het een groot verschil of het zelfstandig werkwoord een deelwoord dan wel een infinitief is Het Hulpwerkwoord (hww) geeft juist geen handeling in een zin aan. Er moeten minstens twee werkwoordsvormen in een zin staan om in een zin een hulpwerkwoord aan te treffen! Als er dus maar één werkwoord in een zin is, kan dat nooit een hulpwerkwoord zijn

Een koppelwerkwoord koppelt het onderwerp van de zin aan een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord. Dat naamwoord zegt iets over het onderwerp. Het stelt die twee zelfs aan elkaar gelijk: De deur is groen. deur = groen. Zijn zoon wordt bankdirecteur in België. zijn zoon = bankdirecteur. Ik ben de afgelopen weken drie keer ziek geweest. ik = zie In deze video worden de verschillende werkwoordsvormen uitgelegd. Daarbij wordt ingegaan op het verschil tussen hoofdwerkwoord zelfstandig werkwoord koppelwerkwoord hulpwerkwoord Het werkwoord 'zijn' moet worden vervoegd, en wordt gevolgd door 'aan het'. De infinitief staat normaal gesproken aan het einde van de zin. Voorbeeld: Jullie zijn de borden aan het afwassen. Ik ben aan het lezen. Andere gebruiken van het Nederlandse infinitief. In het Nederlands wordt de infinitief soms ook gebruikt als zelfstandig naamwoord zelfstandig werkwoord: koppelwerkwoord: hulpwerkwoord : 2) Deze dag lijkt wel de warmste dag ooit. zelfstandig werkwoord: koppelwerkwoord: hulpwerkwoord : 3) Leen was om de hoek gelopen. zelfstandig werkwoord: koppelwerkwoord: hulpwerkwoord : 4) De kinderen kijken graag TV. zelfstandig werkwoord: koppelwerkwoord: spelling oefenen nl. Oefenen met verschillende hulpwerkwoorden in het Engels. Oefen Engelse grammatica in het Engels Klaslokaal

Koppelwerkwoord Naast het zelfstandig werkwoord en het hulpwerkwoord, bestaan er ook koppelwerkwoorden. Het koppelwerkwoord geeft geen handeling in een zin aan, maar het koppelt het onderwerp van een zin aan het deel waarin een bijvoeglijk en/of zelfstandig naamwoord (naamwoordelijk deel) staat Oefening: Zelfstandig naamwoord 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Oefening: Voorzetsels 3. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Genootschap Onze Taal - Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden.... staan, is een daarvan het hoofdwerkwoord. dit kan een koppelwerkwoord NU Beter Duits, in samenwerking met Werkgroep 'Deutsch macht Spass'. Maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in het schrijven van Duitse woorden

Video: Wat is een hulpwerkwoord? - Braint Taalgid

Een zelfstandig werkwoord (zww) beschrijft een concrete of abstracte handeling of toestand. Zelfstandige werkwoorden zijn het meest voorkomende type werkwoorden. Ze kunnen, in tegenstelling tot hulpwerkwoorden, zelfstandig, dat wil zeggen zonder toevoeging van andere werkwoorden, in een zin voorkomen.. De term zelfstandig werkwoord verwijst naar een woordsoort, beter gezegd een subsoort van. Denk bijvoorbeeld aan werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en voorzetsels. Sommige woordsoorten zijn ook weer verder op te splitsen. Je kunt werkwoorden bijvoorbeeld weer onderverdelen in zelfstandige werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden. Hieronder vind je de volledige lijst met woordsoorten. Zelfstandige naamwoorde Zelfstandig werkwoord Een zelfstandig werkwoord (zww) is een werkwoord dat een (concrete of abstracte) handeling of toestand beschrijft. Zelfstandige werkwoorden zijn het meest voorkomende type werkwoorden en kunnen, in tegenstelling tot hulpwerkwoorden, zelfstandig, dat wil zeggen zonder toevoeging van andere werkwoorden, in een zin voorkomen

Oefening: Aanwijzend voornaamwoord 2. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord (adjectief). Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n zelfstandig werkwoord: koppelwerkwoord: hulpwerkwoord : 2) Haar ouders hadden er ernom hard mee gelachen. Deze dag lijkt wel de warmste dag ooit. zelfstandig werkwoord: koppelwerkwoord: hulpwerkwoord : 4) Wat is er gisteren tijdens de pauze gebeurd? zelfstandig werkwoord: koppelwerkwoord: hulpwerkwoord . spelling oefenen nl.

zelfstandig werkwoord / hulpwerkwoord / koppelwerkwoord

fietst = zelfstandig werkwoord. Jan heeft gefietst. heeft = hulpwerkwoord . Er is nog een derde soort werkwoorden, namelijk: Koppelwerkwoorden . Voorbeeld: Inge wordt tandarts. wordt = koppelwerkwoord: Hektor is vals. is = koppelwerkwoord : Bij een koppelwerkwoord staat altijd een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord 2. Hulpwerkwoorden. Deze werkwoorden helpen het zelfstandige werkwoord. Je gebruikt deze werkwoorden om een zin in de voltooide tijd te zetten; de zin passief te maken; een mogelijkheid uit te spreken of de zin in de toekomende tijd te zetten. Voorbeelden: hebben, zijn, worden, zullen, kunnen, moeten, mogen, willen. 3. Koppelwerkwoorde WERKWOORD Geeft aan wat iemand doet of wat er wordt gedaan. www.maaikezijm.com 3. DRIE SOORTEN WERKWOORDEN Zelfstandig werkwoord Koppelwerkwoord Hulpwerkwoord www.maaikezijm.com 4. WERKWOORDEN Staat er één werkwoord in de zin? • Dan is het werkwoord een koppelwerkwoord of een zelfstandig werkwoord. www.maaikezijm.com 5 * Een hulpwerkwoord helpt een zelfstandig werkwoord bij de vorming van het gezegde. In een zin staat altijd maar een zelfstandig werkwoord of een koppelwerkwoord. Staan er meer werkwoorden in de zin, dan zijn dat hulpwerkwoorden. in dezelfde zin kan niet een zelfstandig werkwoord en een koppelwerkwoord staan

oefen ook met dit programma tegenwoordige tijd: verleden tijd: voltooid deelwoord: oefening 1 : oefening 1: oefening 1: oefening 2 : oefening 2 : oefening 2: oefening 3: oefening 3: oefening 3: oefening 4 nog meer werkwoord oefeningen. Nakijk woordbenoemen zelfstandig leren en oefenen. Werkbladen per onderdeel Zelfstandig naamwoord Werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Zelfstandig naamwoord en werkwoord Zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord. Voornaanwoord. Telwoord Voegwoord Voorzetsel Bijwoord Tussenwerpsel Toets woordbenoemen Oefenen met zinsontleden. Soms kun je één of meer zinsdelen weglaten. Dat mag alleen als de woorden die je weglaat in de zinnen dezelfde grammaticale functie, vorm of betekenis hebben We noemen zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden natuurlijk wel, maar in de oefeningen zijn we er tevreden mee, wanneer een leerling alle werkwoorden (persoonsvorm, voltooid deelwoord, infinitief) in een zin kan aangeven. Dat is immers van g root belang voor een correcte werkwoordspelling. Voor het koppelwerkwoord is er een apart hoofdstuk

Werkwoorden: het verschil tussen een hoofd-, koppel- en

Werkwoorden. Er bestaan drie soorten werkwoorden: zelfstandige werkwoorden. koppelwerkwoorden. hulpwerkwoorden. Je hebt deze kennis nodig om een werkwoordelijk gezegde van een naamwoordelijk gezegde te kunnen onderscheiden Oefening 5: zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord of hulpwerkwoord? Zinsleer. Werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde. Engelse modale hulpwerkwoorden uitleg Modals - modal verbs Oefeningen met de modale werkwoorden. Video uitleg Engelse 'modals' can / may / could (kunnen/mogen) (toestemming) must / should / have to (moeten) (verplichting) can vs. could. kunnen: can / could / to be able to. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen

Woordbenoemen: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord Klik op het vraagteken dat voor het juiste antwoord staat. Laat alle vragen zie Mar 20, 2017 - This Pin was discovered by AFAP. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Hulpwerkwoorden kunnen ook zelfstandig voorkomen. Zelfstandige werkwoorden: Werkwoorden die alleen voorkomen in een zin. Er kan in een enkelvoudige zin altijd maar één zelfstandig werkwoord of koppelwerkwoord voorkomen. Voorbeelden van zelfstandige werkwoorden zijn: uitnodigen, helpen, betrappen etc Het werkwoord 'wordt' koppelt hier de eigenschap 'moe' aan het onderwerp 'hij' en is daarmee een koppelwerkwoord. De Nederlandse koppelwerkwoorden zijn: zijn (= ook een hulpwerkwoord en zelfstandig werkwoord) Voorbeeld: Hij is een vriendelijke jongen. worden (ook een hulpwerkwoord) Voorbeeld: Hij wordt timmerman Wij kunnen u altijd even bellen.. Maak een keuze: hulpwerkwoord

Oefening: woordsoortenmix BNW 2. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Duitse modale werkwoorden - Modalverben oefenen. Gratis online oefeningen Duitse modale hulpwerkwoorden + wissen Dürfen Oefening 1 Können Oefening 1 können en müssen Sollen Oefening 1 Präsens meerkeuze Oefening 2 maak zinnen met sollen Müssen of sollen Een werkwoord geeft aan wat iets of iemand doet. Er zijn drie soorten werkwoorden: Zelfstandig werkwoord; Koppelwerkwoord; Hulpwerkwoord; Als er maar één werkwoord in de zin staat, dan is dat automatisch het belangrijkste werkwoord Er staat altijd maar één zelfstandig werkwoord in de zin, dit is ook gelijk het belangrijkste werkwoord. Voorbeelden van zelfstandige werkwoorden zijn: 'Lopen', 'maken' en 'houden'. Een hulpwerkwoord is een werkwoord die het zelfstandig werkwoord ondersteunt. Een hulpwerkwoord geeft geen handeling aan in de zin

Nederlands » Koppelwerkwoord (2/3

Daarbij is 'speel' het werkwoord (namelijk een handeling) dat tevens aangeeft dat de zin in de tegenwoordige tijd staat, in de verleden tijd had er namelijk 'speelde' gestaan. Oke, dat is duidelijk. Maar lastig wordt het je het onderscheid tussen een zelfstandig werkwoord, hulpwerkwoord of koppelwerkwoord moet aangeven Uitleg Niveau 9 Koppelwerkwoorden 59 Oefentaak 10 67 Uitleg Niveau 10 Persoonlijke voornaamwoorden (vraagsoort 1) Ontleden en weten wat onder andere een werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en de persoonsvorm in een zin zijn, zijn belangrijk. Dit boek leert kinderen werken en oefenen met ontleden Het werkwoord wordt koppelt hier de eigenschap moe aan het onderwerp hij en is daarmee een koppelwerkwoord. Moe wordt ook wel het naamwoordelijk deel van het gezegde genoemd. Het naamwoordelijke deel van het gezegde kan ook een zelfstandig naamwoord, eigennaam of toponiem bevatten, bijvoorbeeld in de zin: Hij wordt leraar

Koppelwerkwoord Onze Taa

Anne-Marie is naar Zuid-Frankrijk geweest.. Maak een keuze: hulpwerkwoord Zijn er meer werkwoorden, dan staat het koppelwerkwoord ergens achter in de zin en zijn de overige werkwoorden allemaal hulpwerkwoord. Let op: Een zin met één persoonsvorm bevat nooit een zelfstandig werkwoord én een koppelwerkwoord, nooit twee zelfstandige werkwoorden en nooit twee koppelwerkwoorden Oefening: Betrekkelijk voornaamwoord 2. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Als blijven betekent verblijven, dan is het geen koppelwerkwoord. Als lijken betekent gelijkenis vertonen, dan is het geen koppelwerkwoord. Andere werkwoorden kunnen soms de plaats van een koppelwerkwoord innemen. In dat geval is er duidelijk sprake van een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord dat iets zegt over het onderwerp

Nederlandse hulpwerkwoorden coLanguag

Terug naar het schema, zoals je ziet bestaat het hoofdwerkwoord uit een zelfstandig werkwoord of koppelwerkwoord. Reageer op het artikel Soorten hulpwerkwoorden:. In de zin De vrouw rijdt elke dag de belangrijkste werkwoord geeft slechts aan dat ze loopt zonder enige indicatie van wanneer het zou gebeuren Sommige Nederlandse werkwoorden zijn samengesteld.Veruit de meeste van deze werkwoorden zijn scheidbaar, maar sommige - nl. die welke beginnen met een voorvoegsel (prefix) - zijn onscheidbaar.. Scheidbaar []. Samengestelde werkwoorden beginnen met een beklemtoond voorzetsel, zelfstandig naamwoord of ander soort woord. Het eerste deel maakt deel uit van de infinitief: doorlopen, autorijden Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat, in tegenstelling tot zelfstandige werkwoorden, een betekenis toevoegt aan een ander werkwoord en daardoor in principe niet zelfstandig voorkomt. 8 relaties: Actief/passief (taalkunde) , Infinitief , Koppelwerkwoord , Modaal werkwoord , Transitiviteit (taalkunde) , Voltooid deelwoord (Nederlands) , Werkwoord , Zelfstandig werkwoord

Woordsoorten - Zelfstandig werkwoord, koppelwerkwoord en

Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat, in tegenstelling tot zelfstandige werkwoorden, een betekenis toevoegt aan een ander werkwoord en daardoor in principe niet zelfstandig voorkomt.Een uitzondering hierop vormen de modale hulpwerkwoorden.Zinnen als ik wil het en je moet zijn correct Nederlands. In deze gevallen is het echter zo dat er impliciet wel een werkwoord bij hoort, in de. 4 1.2.3 Hulpwerkwoorden (hww) Hulpwerkwoorden hebben ook geen echte betekenis. Ze komen nooit alleen in een zin voor. Voorbeelden van hulpwerkwoorden: Hebben, zullen, gaan, zijn, worden enz. Als er meerdere werkwoorden in een zin staan, is één ervan òf een koppelwerkwoord, òf een zelfstandig werkwoord zelfstandig werkwoord kan ook bestaan uit een werkwoordsvorm gecombineerd met een of meer niet-werkwoordelijke elementen (→ 3.2.2). Behalve zelfstandige werkwoorden zijn er ook koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden. Een koppelwerkwoord ('verbe copule') als zijn gaat samen me » Zelfstandige werkwoorden zijn werkwoorden die op zichzelf een gezegde kunnen vormen. Ik wil dansen. (dansen kan alleen een werkwoordelijk gezegde vormen: Wij dansen.). » Koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die een naamwoordelijk gezegde helpen vormen On thinglink.com, edit images, videos and 360 photos in one place. Explore content created by others

Slimleren - Basis - zelfstandig werkwoord & hulpwerkwoord

Werkwoorden met het hulpwerkwerkwoord haben i.p.v. sein. Soms verwacht je bij een voltooid deelwoord een vorm van sein, omdat dat het meest lijkt op het Nederlands.. Maar je zegt bijvoorbeeld niet: Ich bin Geburtstag, maar Ich habe Geburtstag (Ik ben jarig). Je komt dit ook in andere talen tegen Werkwoord. Koppelwerkwoord. Zelfstandig werkwoord. hulpwerkwoorden. Om te bepalen of een werkwoord een zelfstandig werkwoord, een koppelwerkwoord of een hulpwerkwoord is, moet je eerst kijken wat het belangrijkste werkwoord in de zin is. Als er één werkwoord in de zin staat, is dat altijd het belangrijkste werkwoord Groep 7 oefent met hulpwerkwoorden en zelfstandig werkwoorden met de wisbordjes! En of dat goed gegaan is? Kijkt u zelf maar Werkwoorden zijn woorden waarin de actie van de zin wordt weergegeven. Werkwoorden kunnen in verschillende tijden staan. Zelfstandige werkwoorden De meeste werkwoorden zijn zelfstandige werkwoorden: doen, spreken, opstaan, geloven, bespreken en zich schamen Zelfstandige werkwoorden waarbij een direct object gebruikt kan worden, heten transitief Ik lees een boek. Wij eten een pizza. Van een werkwoord kan, op een enkele uitzondering na, een persoonsvorm gemaakt worden met ik, jij, hij, enz. Werkwoorden kunnen sterk (onregelmatig), zwak (regelmatig), onvolledig, samengesteld, wederkerend en wederkerig zijn. Als het werkwoord geen hulpwerkwoord of koppelwerkwoord is, is het een zelfstandig werkwoord

 • Goffertpark evenementen.
 • Burrito's oven.
 • Naaimachine motor.
 • Aboe Bakr.
 • Hoe krijg je veel rook bij waterpijp.
 • Vuurton oud en nieuw Den Haag.
 • Anti houtworm GAMMA.
 • Slim Aarons boek.
 • Polynesië.
 • Verbanden Wiskunde oefenen.
 • Social media promotie.
 • De grootste natuurramp uit de Nederlandse geschiedenis.
 • Gado gado AH.
 • Stad genk wiki.
 • DCF sensitivity analysis Excel.
 • Schuiflus knopen.
 • Dokter van wacht Opglabbeek.
 • Bosch kookplaat met afzuiging PVQ795F25E.
 • Rupert Grint vermogen.
 • Generiek wachtwoord.
 • Joodse namen betekenis.
 • Salaris Tweede Kamerlid.
 • Kringloopwinkel Playmobil.
 • Darp Oorlog.
 • Soorten ontlasting.
 • Akkerbouw tweedehands.
 • Hoogte veranda buren.
 • Stef Stuntpiloot tweedehands.
 • Mijn Lentiz MBO Maasland.
 • Roetgerink Enter uitverkoop.
 • Comment augmenter la puissance de son telephone ?.
 • Ipad USB adapter action.
 • Naaldbossen wereldkaart.
 • Boot stootrubbers.
 • Zo oud als de straat.
 • Staar hond.
 • Dua voor vergeving.
 • Mijn school inloggen.
 • Photo gallery photographer.
 • Wikipedia hammerfest.
 • Cao Beveiliging nachtdienst leeftijd.