Home

Convergente plaatbeweging

Wat is de convergente beweging van platen

de convergente beweging van platen of convergerende rand is de naam die wordt gegeven aan het fenomeen van een botsing tussen twee of meer tectonische platen of fragmenten van lithosfeer waarvan de levenscyclus bijna voltooid is. Deze schok kan optreden tussen oceanische en continentale platen, wat altijd leidt tot het fenomeen van subductie Een convergente plaatbeweging is eigenlijk het tegenovergestelde van een divergente plaatbeweging. Hier is het namelijk zo dat twee aardplaten naar elkaar toe bewegen en elkaar dan uiteindelijk tegenkomen. Er kunnen twee dingen gebeuren. Het eerste is dat twee platen tegen elkaar botsen en elkaar daardoor omhoog drukken Convergerende platen botsen tegen elkaar aan, doordat ze naar elkaar toe schuiven in tegenstelling tot de divergerende platen die van elkaar af bewegen. Het botsen van een oceanische plaat op een continentale plaat Dit verschijnsel komt vooral voor in de omgeving van Japan Convergente plaatbeweging Bij een convergente plaatbeweging schuiven twee aardplaten naar elkaar toe en botsen op elkaar. Op het moment dat beide aardplaten continentale aardplaten zijn, duwen ze elkaar waar ze elkaar raken omhoog. Op deze manier ontstaat er een zogenaamd plooiingsgebergte Bij een convergente plaatbeweging bewegen de platen naar elkaar toe. Dit kan tot gevolg hebben dat platen tegen elkaar opbotsen waarbij de zwaarste plaat onder de lichtste plaat kan duiken. Dit kan vervolgens gebergtes vormen, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het Andesgebergte

Maak van elke type plaatbeweging een duidelijke Bekijk de drie filmpjes over convergente, divergente en transforme plaatbewegingen. Gedurende het bekijken van de filmpjes noteer je kenmerken van de plaatbewegingen en de mogelijke gevolgen die optreden bij de plaatbewegingen.. Convergente plaatbeweging Zie convergente plaatgrens, subductie en gebergtevorming voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Als twee platen naar elkaar toe bewegen zal één plaat onder de andere subduceren. Al naargelang er van continentale dan wel oceanische lithosfeer sprake is zal de geologische situatie verschillen Bij convergentie bewegen twee platen naar elkaar toe. Wanneer beide platen een verschillende dichtheid hebben, glijdt de ene plaat onder de andere. Dit wordt subductie genoemd. De plaat die naar beneden wordt geduwd in de laag gesmolten gesteente eronder, smelt waardoor er magma ontstaat Tektonische platen bewegen zich langzaam over de asthenosfeer (=een enigszins vloeibare laag van de aardmantel die zich direct onder de vaste aardkorst bevindt) heen. Door de verschuiving van tektonische platen ten opzichte van elkaar, ontstaan er drie verschillende typen plaatgrenzen: divergente, convergente en transforme plaatgrenzen

Convergente platen. Convergente platen zijn platen die naar elkaar toe drijven. Hierbij zijn 3 mogelijkheden: Twee continentale platen (landplaten) drijven naar elkaar toe: dan ontstaan er plooiingsgebergte. Allebei de platen zijn van hetzelfde materiaal en daardoor duwen ze elkaar omhoog Convergente plaatgrens is volgens de platentektoniek een plek op Aarde waar twee naar elkaar toe bewegende tektonische platen bij elkaar komen en (van bovenaf gezien) aan elkaar grenzen. Door de divergente beweging verdikt de lithosfeer wat voor extensieve deformatie in de aardkorst zorgt convergent convergent bijv.naamw.Uitspraak: [kɔnvɛr'xɛnt] naar elkaar toe bewegend Voorbeelden: `convergente lijnen`, `Convergent denken is gericht op het vinden van één oplossing voor een probleem.`Antoniem: divergent © Kernerman Dictionaries. Spellin...Gevonden op https://www.woorden.org/woord/convergen Tr ansforme plaatbewegingen komen veel minder vaak voor dan convergerende- of divergerende plaatbewegingen. Eén van de best bekende voorbeelden van dit type plaatbeweging is die langs San Andreas-breuklijn (Engels: San Andreas Fault) aan de Californische westkust. Twee naast elkaar liggende platen bewegen in tegengestelde richting langs elkaar Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd

Welke soorten plaatbewegingen zijn er Ecologi

 1. In deze videoles laat ik zien welke verschijnselen zich voordoen bij het uit elkaar bewegen van twee oceanische platen en een twee continentale platen. De ge..
 2. Een convergente of destructieve plaatgrens is volgens de platentektoniek een plek op Aarde waar twee naar elkaar toe bewegende tektonische platen bij elkaar komen en (van bovenaf gezien) aan elkaar grenzen. Door de divergente beweging verdikt de lithosfeer wat voor extensieve deformatie in de aardkorst zorgt.. Convergente plaatgrenzen zijn ofwel subductiezones of plekken waar continentale.
 3. Divergerende platen Platen kunnen op 3 manieren schuiven: divergerend, convergerend en transform. Divergerend houdt in dat de platen uit elkaar schuiven en convergerend houdt in dat de platen naar elkaar toe bewegen

Convergerende platen Wetenschap: Natuurverschijnsele

 1. Convergente plaatbeweging en transforme plaatbeweging, omdat de platen naar elkaar toe beweging en langs elkaar op. Je ziet dat er subductie is, en de pijltjes wijzen in de richting van de plaat die onder de andere duikt. Het is zo dat het gesteenten basalt zwaarder is dan het gesteenten graniet
 2. Er zijn drie typen grenzen: convergente (waar platen naar elkaar toe bewegen), divergente (waar platen van elkaar af bewegen) en transforme (waar platen langs elkaar bewegen). Bij een divergente plaatgrens wordt door stolling van magma nieuwe lithosfeer gevormd, dit proces wordt oceanische spreiding genoemd
 3. Een divergente plaatgrens is een grens tussen twee platen die uitelkaar drijven. Dit gebeurd vaak op zee, maar er zijn ook plekken waar dit op het land gebeurd. Op divergente plaatgrenzen komen zowel aardbevingen als vulkanisme voor, alleen zijn deze veel zwakker dan bij andere plaatgrenzen
 4. Bij convergente differentiatie maakt het werken met homogene groepen de verschillen tussen leerlingen groter. Hiervoor wordt een aantal verklaringen gegeven. Het werken in heterogene groepen heeft de voorkeur, met name de laag presterende leerlingen halen hier veel voordeel uit, maar ook voor gemiddeld of goed presterende leerlingen zijn er voordelen
 5. Convergente plaatbewegingen Bij een convergente plaatbeweging verplaatsen de platen zich juist naar elkaar toe, om uiteindelijk vaak met elkaar in aanraking te komen. Wanneer de platen botsen kunnen er twee verschillende dingen gebeuren. De eerste mogelijkheid is dat de platen elkaar omhoog drukken
 6. Divergente differentiatie is een differentiatievorm waarbij de leerlingen op hun niveau worden aangesproken qua instructie en verwerking en waardoor er dus steeds grotere niveauverschillen ontstaan

Convergente plaatbewegingen. In deze videoles laat ik zien welke verschijnselen zich voordoen bij het botsen van twee oceanische platen, een oceanische en een continentale plaat en een t... Bewaard door eylis. 1. Allegiant. Meer informatie... Mensen vinden deze ideeën ook leu Het gaat om een uitgedoofde vulkaan in de Noordzee. De onderzoekers sluiten uit dat hij opnieuw actief kan worden. Wel denken ze dat er mogelijk meerdere vulkanen in het Noordzeegebied zijn convergente plaatbeweging Als twee platen naar elkaar toe bewegen zal één plaat onder de andere subduceren. Al naargelang er van continentale dan wel oceanische lithosfeer sprake is zal de geologische situatie verschillen

Convergente plaatbeweging Er zijn drie situaties die kunnen ontstaan bij een convergente plaatbeweging. Bij een convergente plaatbeweging schuiven twee aardplaten naar elkaar toe en botsen op elkaar. Op het moment dat beide aardplaten continentale aardplaten zijn, duwen ze elkaar waar ze elkaar raken omhoog. Op deze manier ontstaat er een zogenaam Een belangrijk punt van plaattektoniek is plaatbeweging. Er zijn drie verschillende soorten bewegingen. Het kan convergent, divergent of conservatief zijn of transformeren. 1. De convergente plaatbewegingen. Convergente beweging is een van de soorten plaatbewegingen die constructief zijn en dus leiden tot landvorming Een convergente of destructieve plaatgrens is volgens de platentektoniek een zone op Aarde waar twee naar elkaar toe bewegende tektonische platen bij elkaar komen en (van bovenaf gezien) aan elkaar grenzen. Door de divergente beweging verdikt de lithosfeer wat voor extensieve deformatie in de aardkorst zorgt.. Convergente plaatgrenzen zijn ofwel subductiezones of plekken waar continentale. • convergente plaatbeweging / subductie 1 • Bij deze plaatbeweging vindt een grote spanningsopbouw plaats / treedt veel wrijving op tussen de platen 1 . 18 maximumscore 2 . Een juiste uitleg is: • De (voorzijde van de) golf wordt bij de kust afgeremd (oorzaak) 1 • waardoor de golfhoogte toeneemt / het achterste deel van de golf he convergente plaatbeweging. De beweging waarbij aardkorstplaten naar elkaar toe bewegen. divergente plaatbeweging. De beweging waarbij aardkorstplaten uit elkaar bewegen. transforme plaatbeweging. De beweging waarbij aardkorstplaten langs elkaar bewegen. temperatuur verschillen fysische verwering

SAH1&2 klas5

• Chili: de aardbeving ontstond als gevolg van een convergente plaatbeweging / subductie 1 . 9. maximumscore 2 . Uit de beschrijving moet blijken dat • bij Chili subductie plaatsvindt 1 • waarbij relatief licht materiaal in de mantel smelt / waarbij veel gasvorming ontstaat 1 . 10 Convergente plaatbeweging. Zie convergente plaatgrens, subductie en gebergtevorming voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. Als twee platen naar elkaar toe bewegen zal één plaat onder de andere subduceren. Al naargelang er van continentale dan wel oceanische lithosfeer sprake is zal de geologische situatie verschillen De divergerende beweging van platen is de beweging die wordt gegenereerd tussen twee tektonische platen wanneer scheiding plaatsvindt tussen hen, met lava die ertussen uitloopt. Met de divergerende beweging treden fouten op in het scheidingsproces, wat zich vertaalt in gaten in de grond of het uiterlijk van een onderzeeër gebergte Convergente plaatbeweging Alpien plooiingsgebied . Convergente plaatbeweging vulkanisme in Griekenland. Transforme plaatbeweging zware aardbevingen in Turkije. Divergente plaatbeweging Tyrrheense en Egeïsche Zee dalen. AARDE > Middellandse Zeegebied > 3.1 Platentektoniek rond de Middellandse Zee

Platentektoniek: Hoe Werkt Dit Precies? (Uitleg

Horizontale plaatbeweging Convergente plaatbeweging; Divergente plaatbeweging; Transforme plaatbeweging; Hypocentrum; Epicentrum; In deze paragraaf leer je over de drie plaatbewegingen. Het is belangrijk dat je per plaatbeweging de gevolgen voor het landschap aan kunt geven (bijvoorbeeld: welke soort vulkaan, kans op aardbevingen etc.). Leerdoelen Op de grens van twee platen (de breuklijn) zijn drie soorten bewegingen mogelijk: 1 Convergente plaatbeweging: platen bewegen naar elkaar toe. 2 Divergente plaatbeweging: platen bewegen van elkaar af. 3 Transforme plaatbeweging: platen bewegen langs elkaar. convergent (naar elkaar) divergent (uit elkaar) transform (langs elkaar) Bron 2 Drie.

Transformatiegrens, Convergent Boundary, Divergent Boundary TRANSFORMEER GRENS Platen verplaatsen niet dichter bij elkaar of verder, maar glijden langs. Pricing Mijn Storyboards Inloggen Uitloggen Tectonische Tectonische Plaatbeweging. Maak een Storyboar De plaatbeweging kan tegelijkertijd een grote zijschuivingscomponent hebben gehad, of in een vroeg stadium van gebergtevorming gestopt zijn. Voorbeelden van gebergten die ontstonden onder een ongeveer convergente beweging zijn de Alpen of de Himalaya Convergente plaatbeweging, bij deze beweging gaan de platen naar elkaar toe. Bij subductie duikt de zwaardere oceanische korst onder de lichtere continentale korst. Als twee oceanische korsten botsen dan ontstaat er een diepzeetrog waarbij beide platen naar beneden bewegen

Een aardbeving ontstaat door een convergente plaatbeweging. In de korst ontstaat het hypocentrum, hier ontstaat de aardbeving. Recht boven het hypocentrum ligt het epicentrum. Dit ligt op de aardkorst. b. Aardbevingen ontstaan niet alleen op het land, maar ook in de zee. Leg uit wat er ontstaat en hoe dit komt De aardbevingen bij convergente breuklijnen kunnen door botsende platen zeer zwaar zijn. Door het smelten van de oceanische plaat samen met de continentale plaat komt magma omhoog en ontstaan bergketens met explosieve vulkanen op de continentale plaat. Door smelting van beide platen mengt het oceanische basalt met het continentale graniet

Convergent=naar elkaar toe~~plooiingsgebergte of explosief vulkanisme en diepzeetrog. 2.2.3. Transform=langs elkaar 4.2. Plooiingsgebergten& Stratovulkaan (verticale druk): opgeheven stukken aardkorst door convergerende plaatbeweging tussen oceanisch n continentale plaat bij subductie, met het ontstaan van een plooiingsgebergte. Daarnaast zorgt deze convergente plaatbeweging bij Alaska ook voor vulkanisme. Door die convergente plaatbeweging is er dus sprake van subductie, waardoor de ene plaat onder de andere schuift. De plaat die eronder schuift, komt in de laag van gesmolten gesteente terecht, waardoor die zelf ook smelt en zo ontstaat magma Platentektoniek, plaattektoniek of schollentektoniek is de wetenschappelijke theorie die zowel de geografische ligging van continenten, oceanen, gebergten en andere structuren aan het aardoppervlak verklaart, als de geologische structuren in de aardkorst en de plek waar aardbevingen en vulkanisme voorkomen. Volgens deze theorie is de lithosfeer verdeeld in tektonische platen of schollen, die. In plaats daarvan vervormt/deformeert de korst tot de convergente plaatbeweging stopt. Dit leidt tot gebergtevorming, een extreem soort korstverdikking. Meestal begint gebergtevorming als een onder een continent subducerende plaat bestaat uit een continent (continentale korst) met eraan vast zittende oceanische korst (de plek waar de beide typen korst vastzitten noemt men een passieve marge )

Plaatbeweging is dus een belangrijk onderdeel van het koelsysteem van de aarde. Platen groeien aan en bewegen uiteen bij de mid-oceani-sche rugge (MOR)n d,e zogenoemde divergente (of construc­ tieve) plaatgrenzen van het plaattektonisch Binne systeem 20n .0 miljoen jaar zakken ze via de convergente (of destructieve Door op de link onder de tekst te klikken gaat u naar de simulatie over platentektoniek, hierin wordt duidelijk wat er gebeurt bij convergente plaatbeweging, u kunt in de simulatie bepaalde waardes aanpassen om vervolgens het resultaat te bekijken. Om dit onderwerp een beetje duidelijk te maken leggen we de basis uit In Italië en Griekenland ontstaan de meeste aardbevingen door subductie (convergente plaatbeweging), dit is een zone waar een plaat onder een andere plaat schuift. In Turkije worden de zwaarste aardbevingen veroorzaakt door een transforme plaatbeweging van de Anatolische plaat langs de Euraziatische plaat Platentektoniek: verticale en horizontale plaatbewegingen. Eindtermen en doelstellingen ET 9.1.1 8 de geofysische opbouw van de aarde en de platentektoniek beschrijven en gevolgen ervan zoals: de ligging van oceanen en continenten, vulkanisme en aardbevingen en bepaalde klimaatsveranderingen verklaren ET 9.1.1 25 een landschap analyseren, de elementen ordenen tot een structuur en hieruit de.

Aardplaten, breuklijnen en plaatbeweging - Mr

Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Studenten bekeken ook. Samenvatting hfst 4 Samenvatting hfst 3 Aardrijkskunde H1 t/ H4 Brazilië Aardrijkskunde samenvatting Wonen in Nederland Aardrijkskunde Systeem aarde Aardrijkskunde Brazilië Aardrijkskunde seweek 2 Samenvatting Hoofdstuk 3 ak Samenvatting Hoofdstuk 4 AK Aardrijkskunde Samenvatting Hoofdstuk 2 P https://www.scholieren.com/verslag/samenvatting-nlt-bewegende-aarde Pagina 1 van 12 Samenvatting NLT Bewegende aarde Samenvatting door Jet 5e klas vw

Opdracht 1: typen plaatbewegingen - Landschap en klimaa

Platentektoniek - Wikipedi

Je had hieruit zelf moeten afleiden dat het gesteente door de convergente plaatbeweging op elkaar gedrukt en dus geplooid is. uitleg 'Landschappen' is besproken hoe je sedimentgesteente kunt herkennen aan de laagjes. In deze uitleg e en metamorfgesteente gevormd worden door hoge druk en hitte. 1 De geologie van de Alpen is complex, maar komt overeen met die van andere gebergtes die door subductie ontstonden.. De Alpen vormen een onderdeel van een Tertiaire gordel van gebergtes die langs de zuidelijke grens van de continenten Europa en Azië loopt. Deze gordel van gebergtes werd gevormd tijdens de Alpiene orogenese.De gordel lijkt niet continu door te lopen, er zitten gaten tussen. Je bent inmiddels aan het einde gekomen van de webquest. We hopen dat je veel geleerd hebt over het onderwerp aardbevingen! Bij een voldoende beoordeling heb je de volgende leerdoelen behaald: - Je weet uit welke lagen de wereld is opgebouwd. - Je kunt het verschil uitleggen tussen een divergente, convergente en transforme plaatbeweging

Humboldt - 2 Alle begrippen - Word Smiley woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Convergente platen zijn platen die naar elkaar toe drijven. Als twee continentale platen naar elkaar toe drijven, Hoe noemen we de plaatbeweging waarbij tektonische platen langs elkaar schuiven? Deze uitleg is geschreven door Jeroen. Nog een vraag? Stel hem hier meteen! Goed stuk Convergente beweging: Het is wanneer twee platen bij elkaar komen, de dunnere plaat zinkt over de dikkere. Dit produceert de bergketens. Glijdende beweging of transformatoren: De twee platen schuiven of schuiven in tegengestelde richting

Ontstaan vulkanen - vulkanisme

 1. g van plooiingsgebergte laten zien. Door de platen langzaam naar elkaar toe te bewegen zie je dat de verschillende lagen geleidelijk in/over elkaar worden geduwd . Het naar elkaar toe schuiven van de platen heb ik twee leerlingen laten doen, maar je kunt ook zel
 2. der dichte plaat verplaatsen
 3. Door de platentektoniek ontstaat er rek en druk bij convergente en divergente plaatbewegingen rek rek rek druk druk convergent convergent divergent divergent divergent Maar waar? 5 Aardbevingen. aard van de plaatbeweging. Vulkanen die hier niet aan voldoen worden 'hotspot'-vulkanen genoemd omdat: 1 omdat ze midden op een plaat liggen 2.
 4. g van de plaatbeweging die optreedt over een breed gebied of riem. Het Middellandse Zee-Alpengebied tussen de Euraziatische en Afrikaanse platen is een goed voorbeeld van een plaatgrenszone

Platentektoniek - vulkanisme

Convergent: Hetzelfde als plaatbeweging naar elkaar toe. Dubbelseizoen: Een gebied kent 2x (of meerdere keren) per jaar een piek in het aantal toeristen. Interglacialen: Tussen de glacialen door warmde het klimaat op aarde dan weer enkele graden op. Löss: Heel fijn zand - (kleiner dan zand, groter dan klei) zeer vruchtbaar De compressiekrachten die voortvloeien uit een convergente plaatgrens, waar twee platen met elkaar botsen, kunnen vouwbergen creëren. wat heeft geresulteerd in duizenden kilometers plaatbeweging en het creëren van de bergen die vandaag bestaan in de loop van miljoenen jaren Uiteenlopende grenzen bestaan waar tektonische platen uit elkaar bewegen. In tegenstelling tot convergente grenzen treedt divergentie op tussen alleen oceanische of alleen continentale platen, niet een van elk. De overgrote meerderheid van de uiteenlopende grenzen wordt gevonden in de oceaan, waar ze pas in het midden van de 20e eeuw in kaart werden gebracht of begrepen Convergente plaatbeweging. Aardbevingen en vulkanisme. GEBIEDEN>Zuid-Amerika>3.1 Natuurlijke gevaren. Hoe kan door een aardbeving een tsunami ontstaan? aardbeving op oceaanbodem. de oceanische plaat verschuift. er ontstaat een schokgolf in het water. vloedgolf overspoelt de kust

Platentektoniek - Wikikid

Convergente plaatgrenzen, twee aardplaten botsen. De verschillen in snelheid hebben ervoor gezorgd dat men niet zeker weet welk mechanisme de plaatbeweging aandrijft. De theorie van convectiestromen zegt dat de platen meebewegen op de stroming van het magma in de mantel convergente plaatbeweging di epe aardbevingen. Paragraaf 3: Horen aard b evi n g en en vu l kan i sme b i j el kaar? Ook Vulkanen komen voor aan de randen van pl at en. Bij een eruptie (vulkaanui t barst i ng) komt gesmol t en gest eent e ui t de aarde naar het aardoppervlak Aardbevingen en tsunami's Bij de convergente plaatbeweging aan de westkant van Zuid-Amerika ontstaan veel aardbevingen. De zwaarte van de aardbevingen hangt onder andere samen met het feit hoe. AARDE Hoofdstuk 2 Endogene en Exogene krachten Paragraaf 2.1 >> Aantekeningen 2.1 - Opbouw Aarde Paragraaf 2.2 >> Aantekeningen 2.2 - Platentektoniek >> Klik hier voor een animatie voor een divergentie plaatbreuk (op Ipad openen in puffin). >> Klik hier voor een animatie voor een convergente plaatbreuk waar je eerst subductie ziet dat overgaat in compressie (op Ipad openen in puffin / op. convergente beweging (de beweging waarbij aardkorstplaten naar elkaar toe bewegen) subductie (het wegduiken van oceaanbodem in de mantel) diepzeetroggen (de diepste plaatsen in de oceaan die ontstaan bij convergente plaatbeweging

convergente . plaatbeweging aangegeven. Op de kaart staan vier . stratovulkanen. aangegeven. Als de vulkanen uitbarsten dan ontstaat er een . explosieve. eruptie. Als het materiaal zich nog in de vulkaan bevindt dan noemen we het materiaal . magma. 8. B, E, F. 9. 1= magma of vulkanische gassen Tektonische platen komen niet helemaal overeen met de continenten en de oceanen op het aardoppervlak. De Noord-Amerikaanse plaat strekt zich bijvoorbeeld uit van de westkust van de VS en Canada tot in het midden van de Atlantische Oceaan convergente plaatbeweging De beweging waarbij aardkorstplaten naar elkaar toe bewegen. corioliseffect De aarde heeft op lagere breedte een hogere snelheid dan op hogere breedte. Lucht op lagere breedte beweegt ook sneller dan lucht op hogere breedte. Dit noem je het corioliseffect. Hierdoor buigt de wind af: creatieve sta Convergent. Transform. Mid Oceanische rug. Diepzee trog . Video Opdracht A. Tabel Opdracht A. Video Opdracht C. Aarde. Platentektoniek . Leerdoelen: Je weet aan het eind van de les dat de Aarde van binnen gelaagd is en kan ook de verschillende lagen benoemen.. HAO Aarde 1 oofdstuk 5 Wereldwijs tweede fase alberg 3 Gebruik kaart 216B [192B]. a Wat is de betekenis van de rode pijlen? b Waaruit kun je de snelheid van de beweging van de platen afleiden? c Waar op de kaart staat duidelijk een convergente plaatbeweging aangegeven? 4 Bekijk kaart 156B [150B] 'Indonesië, Tektoniek en vulkanisme'.Op deze kaart zie je dat Indonesië uit vele

Divergente, convergente of transforme plaatbeweging? Naast nog een stukje over Obama die de checks and balances ondermijnt (Imperial presidency? Net als bij Roosevelt en Johnson? ), las ik op de kunstpagina dat het Vaticaan ook deelneemt aan de BiÊnnale van VenetiÊ. Eerste ge-dachte: contrareformatie! Net als in de 17e eeuw wil de Katholiek Hoofdstuk 1 Platentektoniek, vulkanisme: endogene krachten Paragraaf 1.1 >> Aantekeningen 1.1 - Opbouw aarde Paragraaf 1.2 >> Aantekeningen 1.2 - Gesteente cyclus >> Klik hiervoor het document van het gesteente prakticum dat je in de les hebt gedaan. >> Klik hier voor animatie van de gesteente cyclus (op Ipad openen in puffin / op computer flashplayer) De Alpen zijn een plooiingsgebergte, de plooiing en overschuivingen zijn het gevolg van verkorting van de aardkorst, die het gevolg is van de convergente plaatbeweging tussen de Europese en Apulische tektonische platen. > Opbreken van Pange

Meteo encyclopedie: Wat betekent Convergente plaatgrens

convergente plaatbeweging: De beweging waarbij aardkorstplaten naar elkaar toe bewegen. delta: Nieuw land dat ontstaat op de plaats waar een rivier in zee uitmondt en het sediment zich ophoopt. divergente plaatbeweging: De beweging waarbij aardkorstplaten uit elkaar bewegen. duinen:Zandophopingen die ontstaan door sedimentatie van de wind Convergente plaatbeweging; naar elkaar toe - Lithosfeer verdwijnt. Aardbevingen, bergen en vulkanen kunnen voorkomen. Subductiezones herken je aan een diepzeetrog en vaak bevindt er zich een gebergtegordel op de rand van de bovenliggende continentale plaat Plaatbeweging Bij de aardbeving bij Sumatra in 2004 en vorig jaar maart in Japan vond er een grote verticale beweging van de aardkorst plaats. Daardoor kwam het water boven de breuk in beweging en ontstond een tsunami

Definitie: convergente plaatrand Plaatbegrenzing waarbij de platen naar elkaar toe bewegen. De hieronder beschreven casussen staan NIET in chronologische volgorde aardrijkskunde begrippen hoofdstuk fysische geografie de bestudering van natuurlijke verschijnselen. sociale geografie bestudeert de rol van de mens op aarde

PPT - Platentektoniek Samenvattingsmodellen PowerPoint

Convergent - 3 definities - Encycl

3 Aarde Opgave 3 Aardbevingen in Haïti en Chili 8 maximumscore 2 Haïti: de aardbeving ontstond als gevolg van een plaatbeweging langs een transforme breuk / platen die langs elkaar bewegen 1 Chili: de aardbeving ontstond als gevolg van een convergente plaatbeweging / subductie 1 9 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat bij Chili subductie plaatsvindt 1 waarbij relatief licht. Is hier sprake van een -convergente -transforme plaatbeweging? De plaats waar de Anatolische plaat en de Euraziatische plaat klem zitten verplaatst zich in westelijke richting. Aardbevingen. Op welke van deze plaatsen verwacht je-alleen ondiepe aardbevingen -zowel diepe als ondiepe aardbevinge Convergente plaatbeweging. Aardbevingen. 1. subductie - oceanische duikt onder continentale plaat - oudste oceanische plaat duikt onder jongste oceanische plaat - stratovulkaan, diepzeetrog, aardbevingen. 2. plooiingsgebergte (vooral bij 2 continentale platen, soms ook bij subductie (ANDES Explore how plates move on the surface of the earth. Change temperature, composition, and thickness of plates. Discover how to create new mountains, volcanoes, or oceans In het antwoord is het ontstaan van vulkanen zowel voor een divergente als een convergente plaat beweging beschreven. Er is ook aangegeven welke manier van ontstaan bij welke plaatbeweging hoort. Opdracht 4 . Er is niet beschreven waarom de Merapi één van de gevaarlijkste vulkanen van de wereld is

transform bewegende platen - GeoGraphix

Convergente plaatgrens Convergentie van oceanische met continentale korst Convergentie van oceanische met oceanische korst Convergentie van continentale met continentale korst Een convergente of destructieve plaatgrens is volgens de platentektoniek een plek op Aarde waar twee naar elkaar toe bewegende tektonische platen bij elkaar komen en (van bovenaf gezien) aan elkaar grenzen Diepte van aardbevingen bij verschillende plaatbeweging Bij convergente plaatgrenzen in de subductiezone Aardbevingen tot op grote diepte 36. • Bij transversale plaatbeweging • Bevingen op relatief geringe diepte • Grote schade 37. Mount st. Helens eruptie 1980 38. De meeste activiteit langs de plaatgrenzen Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw ervaring op deze website te ondersteunen, om de toegang tot uw account te beheren en voor andere doeleinden zoals beschreven in ons privacybeleid Noord-Amerikaanse plaat scheidt op Reykjanes, IJsland. Een divergente of constructieve plaatgrens is in de plaattektoniek een grens tussen twee tektonische platen, waar de beweging divergent is (de platen bewegen van elkaar af). 37 relaties

Bewegingsrichtingen van-platen (1)

Bij convergente breukzones op land, Mid-oceanische ruggen en bij hotspots. Bij divergente breukzones op land, mid-oceanische ruggen en bij hotspots. Bij zowel convergente als divergente breukzones. Tags: Question 2 . SURVEY Just another WordPress.com site. Ftissingh's Blog. Just another WordPress.com sit Divergente, convergente of transforme plaatbeweging? Naast nog een stukje over Obama die de checks and balances ondermijnt (Imperial presidency? Net als bij Roosevelt en Johnson? ),. The Andes, Andes Mountains or Andean Mountains (Spanish: Cordillera de los Andes) are the longest continental mountain range in the world, forming a continuous highland along the western edge of South America.The range is 7,000 km (4,350 mi) long, 200 to 700 km (124 to 435 mi) wide (widest between 18°S - 20°S latitude), and has an average height of about 4,000 m (13,123 ft)

 • Jumbo com kerstopschool.
 • Gemeente Rheden paspoort.
 • Jacht op de barnsteenkamer.
 • IGN Witcher 3.
 • Knutselen peuters.
 • Romantic anime series.
 • Gifgas Eerste Wereldoorlog.
 • Andere planeten.
 • Waterkant Amsterdam.
 • Le Crô Carvoeiro.
 • ISS ruimtestation live stream.
 • Residence l'etoile amsterdam martin garrix.
 • Canon 24 70 4.
 • Dessert limoncello mascarpone frambozen.
 • 100 rozen bestellen goedkoop.
 • Macro Slider Rail.
 • Lever pijn symptomen.
 • All inclusive Dubai December 2020.
 • Step Intertoys.
 • Wat te doen als je je verveelt in de les.
 • Www Philips nl tvcashback.
 • Boreas Teal behang.
 • Kunstacademie Utrecht.
 • GIF bestand Messenger.
 • Moet een fietsendrager gekeurd zijn.
 • Coach Svitolina.
 • Study music guitar youtube.
 • Soso Lobi Winne.
 • Powerbank iPhone 7.
 • Felle zaklamp.
 • Plantaardig synoniem.
 • Sesam 200 manual.
 • Heilige Catharina vrijdagmarkt.
 • Woordkraker Volkskrant 23 december.
 • Comice betekenis.
 • Fn toets inschakelen Lenovo.
 • Dogfrisbee cursus.
 • Laatste Nieuws e sigaret 2019.
 • Koivoer groei.
 • Complete set zonnepanelen tuinhuis.
 • Assessment Physician Assistant.