Home

Wat is een element scheikunde

Een element is in de scheikunde de naam voor een stof die niet meer door een chemische bewerkingen in andere stoffen te ontleden is. Elementen zijn stoffen die uit één soort atomen bestaan. Diamant is een voorbeeld van een element. Een zuivere diamant bestaat enkel uit koolstofatomen Een chemisch of scheikundig element is een stof die met scheikundige middelen en methoden niet in andere stoffen opgesplitst kan worden. Een element bestaat uit één soort atomen met alle hetzelfde atoomnummer, dus met hetzelfde aantal protonen in de kern. Het aantal neutronen in de atomen van een element kan variëren. De elementen worden onderverdeeld in metalen, metalloïden en niet-metalen. De meeste elementen zijn bij kamertemperatuur een vaste stof. Uitzonderingen zijn. Dit artikel bevat een lijst van scheikundige elementen en geeft weer welke chemische symbolen welk element voorstellen. Nummer symbool Naam Groep Periode Atoommassa (g/mol) Dichtheid Elementen vanaf 119, als ze al gesynthetiseerd zijn, zijn nog niet officieel erkend Een element is in de scheikunde de naam voor een stof die niet meer door een chemische bewerkingen in andere stoffen te ontleden is. Toegevoegd na 1 minuut: Verbinding: In de scheikunde is een verbinding een stof die uit twee of meer elementen bestaat. Een verbinding is dus een combinatie van meerdere atomen (of elementen)

Elementen, verbindingen, zuivere stoffen en mengels

Chemisch element - Wikipedi

Robert Boyle, een Ierse alchemist, benoemde toen in zijn weten schappelijke geschrift dat er onderscheid gemaakt moest worden tussen alchemie en scheikunde. Alchemie kan worden gezien als de voorloper van de moderne scheikunde. Het is een oude natuurfilosofie die elementen van onder andere religie, mythologie, astrologie en magie combineert Samenvatting over Hoofdstuk 2: Moleculaire Stoffen voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 16 oktober 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo

Begrijp wat isotopen zijn. Een isotoop is een specifieke vorm van een element met een bepaald aantal neutronen. Als er in een scheikundevraagstuk wordt gesproken over 'boor-10' of ' 10 B,' hebben ze het over het element boor met een massagetal van 10. Gebruik dit massagetal in plaats van de waarde voor 'typisch' boor 1 Elementen; atomen en moleculen In de natuur komen veel stoffen voor die we niet meer kunnen splitsen in andere stoffen. Ze zijn dus te beschouwen als de grondstoffen. Deze stoffen worden elementen genoemd. Alle stoffen die we in de natuur tegenkomen zijn óf elementen óf verbindingen, dat wil zeggen stoffen die zijn opgebouwd uit meerdere elementen Het huidige periodiek systeem; zoals hij in veel lokalen hangt. Het Periodiek systeem der elementen is een tabel waarop alle scheikundige elementen staan. Alle elementen staan niet zomaar in de tabel. Als eerste is de tabel in 7 periodes verdeeld Wat is scheikunde ? Scheikunde (ook chemie genoemd) is een wetenschap; het is de leer van de elementen en de verbindingen waaruit stoffen bestaan. De scheikunde houdt zich bezig met de bestudering van de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en stelt de wetmatigheden die daaraan ten grondslag liggen, vast

Lijst van chemische elementen - Wikipedi

Alles op aarde bestaat uit één of meer van die elementen. Er zijn er tot nu toe 118 ontdekt. In de negentiende eeuw heeft Mendelejev ( 1834 - 1907) een stelsel opgezet dat de hoofdstoffen rangschikte. Dit stelsel heeft de naam 'periodiek systeem der elementen', ook bekend als de 'hoofdstoffentafel'. De elementen kunnen verbindingen. Een molecule kunnen we voorstellen met een formule, die aangeeft hoeveel atomen er in zitten, en van welk element ze zijn. Water bijvoorbeeld, stellen we voor met H 2 O, wat betekent het water-molecule uit drie atomen bestaat: 2x H (het element waterstof) en 1x O (het element zuurstof) Er is een energie-effect; Nu begrijp ik heel goed dat je niet gelijk weet wat dat betekend. Ik zal ze beide uitleggen. Veranderen van stofeigenschappen. Bij een chemische reactie veranderen de stofeigenschappen. Je hebt geleerd dat stofeigenschappen alleen veranderen als je een andere stof hebt

Wat is een verbinding en wat is een element? Wat is het

 1. element m onbezield. element; één van de vier elementen: water, lucht, aarde of vuur «Země, vzduch, voda a oheň jsou základními elementy života.» Aarde, lucht, water en vuur zijn de basiselementen van het leven. element; een deel van een geheel «Světlo je důležitý element, který ovlivňuje kvalitu snímku.» Licht is een.
 2. Elementen Het periodiek systeem der elementen Een element is een stof, die uit slechts één soort atomen bestaat. Een heleboel verschillende stoffen ken je uit het dagelijks leven: hout, suiker, ijzer, water, goud, enz. Al die stoffen bestaan uit zeer kleine deeltjes, die atomen heten. Sommige stoffen bestaan uit een aantal verschillende.
 3. Test je kennis over scheikundige elementen en symbolen (afkortingen) met behulp van deze toets!Klik op 'Begin de Quiz' om de toets te starten. Heb jij een repetitie, SO of examen en moet je dit goed kennen? Doe dan de toets en kijk je je er klaar voor bent

Periodiek Systeem / Elemente

Samenvatting Scheikunde Elementen (3e klas vwo

 1. Typ een omschrijving, `Chemical element` (Engelstalig, via `crosswordclues.com`) Welkom Welkom bij het puzzelwoordenboek waar je wat van opsteekt! Naast de gebruikelijke puzzelwoorden kom je tijdens je zoekopdrachten duizenden weetjes tegen
 2. Wij adviseren je om een nieuw element te kopen. Wat er namelijk gebeurt, is dat het rubber van de cantilever, het rubberen manchet dat de naald en de cantilever vasthoudt, zo dun is dat hij erg gevoelig is voor temperatuurschommelingen, vocht en de krachtige trillingen die ontstaan als de draaitafel speelt
 3. Nadat je het verloop van het onderzoek en de resultaten van je practicum hebt vastgelegd in je labjournaal en meetrapport, schrijf je een practicumverslag. In dat verslag vertel je je bevindingen aan anderen. Het is belangrijk om je dit te realiseren, want het betekent dat je rekening moet houden met je lezers. Begrijpen zij wat

Weetje: Zwavel is een element wat al in de pre-historie herkend werd. Meer dan 1000 jaar geleden werd zwavel als basis gebruikt voor de vervaardiging van een uiterst brandbare combinatie van stoffen met o.a. houtskool. Een paar honderd jaar later werd het buskruit uitgevonden waarvan zwavel en houtskool de basis vormen In een reactieschema staan eerst de beginstoffen van een reactie. Dan volgt een pijl. De stoffen die onstaan tijdens de reactie worden na de pijl geplaatst. In een reactieschema worden de namen van de stoffen gebruikt. Dus geen formules! Toestandsaanduidingen De fase van een stof moet ook worden aangegeven in het reactieschema Atomen zijn heel erg klein, tussen de 0,1 en 0,5 nanometer groot. Een haar is ongeveer 500.000 keer zo breed als één atoom Alle onderwerpen over het vak Scheikunde. Kies het onderwerp waar je tegen aan loopt en je kan weer verder met je huiswerk! - Mr. Chadd Academ Hieronder zie je het Periodiek Systeem van de elementen. Als je met de muis over een symbool gaat, wordt de naam van het symbool getoond. Als je er op klikt, wordt een site van www.webelements.com geladen met informatie over het gekozen element (in het Engels)

Een element kan isotopen hebben. De atomen van dat element hebben een gelijk atoomnummer, maar verschillend massagetal. In de natuur zijn veel elementen samengesteld uit een paar isotopen. Die komen voor in een vaste verhouding. De gemiddelde atoommassa van dat element wordt dan bepaald door de verhouding tussen die diverse isotopen En dat is wat hier is gebeurd. Element nummer 115 is uitvoerig bestudeerd en dat is gepubliceerd. Even een stapje terug: we zullen eerst uitleggen wat nou een nieuw element is, wat er nou precies gedaan is, en waarom dat belangrijk is. Het Periodiek Systeem der Elementen Het element X moet een metaal zijn, want de elektronenverdeling van het element X is: 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2 Opdracht 6 Bepaal (zonder in tabellen te spieken) de plaats van atoomnummer 18 in het PS en geef de elektronenconfiguratie. idem voor nummer 23 Een element zit in hoofdgroep V en in de derde periode. Wat is zijn atoomnummer

Scheikunde - Wikikid

 1. Wat zijn dit voor berekeningen en hoe leer je rekenen in scheikunde? Wat wordt gezien als scheikunde? Scheikunde, ook wel chemie genaamd, kan worden gezien als een wetenschap. Scheikunde is de leer van elementen en de verbindingen waaruit stoffen bestaan. De scheikunde houdt zich bijvoorbeeld bezig met het bestuderen van chemische veranderingen
 2. Wat weet jouw klas eigenlijk over grondstoffen? Het is een mooie uitdaging voor scheikunde leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. een geavanceerde elementen quiz en een quiz met alle 118 chemische elementen. Een extraatje is een quiz die specifiek gericht is op de atoomnummers
 3. Download nu deze Periodiek Systeem Der Elementen Vector Sjabloon Voor School Scheikunde Les vectorillustratie. En zoek meer in iStock's bibliotheek van royalty-free vectorkunst met Atoom graphics die beschikbaar zijn voor snel en eenvoudig downloaden
 4. 'Covalentie' wil zeggen het aantal atoombindingen dat een atoom kan maken. Door structuurformules te tekenen kun je de covalenties van diverse atomen goed zien
 5. Klas 3 scheikunde. Koolstofverbindingen. Chemisch rekenen (mol) Zuren en basen. Redox. Reagentia. Over deze site. Home‎ > ‎Klas 3 scheikunde‎ > ‎ Namen en formules. Er zijn enkele soorten stoffen en voor elke soort stof is een systeem bedacht om een stof een naam te geven. In klas 3 leer je het systeem om één soort stof een naam te geven
 6. Veel elementen die slechts in zeer kleine hoeveelheden voorkomen, hebben essentiële taken in het lichaam en zijn noodzakelijk om te overleven. Dat geldt onder meer voor de elementen kalium, zwavel en magnesium. 97,85% van het lijf bestaat uit deze elementen. 65% Zuurstof - zit in bijna alle stoffen . 18% Koolstof - zit in bijna alle stoffe

Chemische elementen gesorteerd op Symboo

 1. ium Si=kiezel P=fosfor S=zwavel Cl=Chloor Ar=Argon K=kalium Ca=Calcium (je ziet, je komt er een heel eind mee!
 2. 4 = x3 wat is X? 4; 03 feb. Kan een rechtlijnige beweging of een draaibeweging in het vacuum van de ruimte gezien worden als een perpetuum mobile? 22; 03 feb. Siergetal 5; 02 feb. Ongepaste reclame 155; 02 feb [scheikunde] Naamgeving organische chemie 3; [scheikunde] ontstaan tro.
 3. Een lont bestaat uit een aantal katoendraden, gedrenkt in een pap met buskruit en bindmiddelen. Zo'n lont brandt razendsnel: het vlammetje legt soms in één seconde 30 centimeter af. Je snapt nu wel dat het bloedlink is om vuurwerk af te steken als het lont afgebroken is of halverwege is uitgegaan
 4. Universeel: ·(scheikunde), (element) symbool voor het scheikundig element lood met atoomnummer 82, een hoofdgroepmetaa
 5. Examentip Scheikunde #1: Zorg dat je het periodiek systeem kent. Het periodiek systeem is een tabel met een systematische weergave van alle scheikundige elementen. Er zijn momenteel 118 verschillende elementen bekend. De elementen staan gerangschikt naar opklimmend atoomnummer. Zorg dat je weet wat atomen zijn en hoe het periodiek systeem is.
 6. Een blanco is een sample wat in je serie onderzoeken wordt meegenomen waar alle chemicaliën, reagentia etc. in aanwezig zijn behalve je te bepalen analyt(en). Wanneer je werkt met een interne standaard kun je ervoor kiezen om een blanco met en een zonder je interne standaard te nemen
 7. Scheikunde - handig ionen overzicht Een zout is een verbinding die is opgebouwd uit ionen. Om bijvoorbeeld oplossingsreacties en neerslagreacties van zouten te kunnen opschrijven is het handig om een paar veel voorkomende ionen te kennen. Dit maakt het rekenen met zouten een stuk makkelijker

Natuurkunde is niet alleen een vak op school, maar ook een wetenschap. Het is echter lastig een algemene definitie te geven van natuurkunde. Vooral omdat er regelmatig onderwerpen zijn die deels bij natuurkunde, deels bij scheikunde of biologie horen. Voorbeelden geven echter beter aan hoe het zit De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben in deze opleiding hun krachten gebundeld. Tijdens de bachelor Scheikunde (Chemical Sciences) bestudeer je alle richtingen van de chemie om bestaande processen, producten en materialen te verbeteren. Kom Scheikunde proefstuderen op vrijdag 9 april, 9.00u - 13.00u 9. Wat is/was/zijn/waren je beste vak(ken) op school? Scheikunde en natuurkunde - logica met ritme. Gymnastiek - ik ben erg flexibel. Biologie - ik heb een voorkeur aan levende organismen. Geschiedenis - feitjes onthouden is makkelijk voor mij. 10. Welk werelddeel zou je wel eens willen bezoeken? Oceanië en Antartica. Azië Afrika en Europa Wat is de toekomst van Leraar Natuurkunde en Scheikunde? Het arbeidsmarktperspectief voor een beginnende Leraar Scheikunde/Natuurkunde (of iemand die zoek naar een baan als leraar Scheikunde/Natuurkunde) is al een aantal jaren zeer goed. Waar er bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde weinig werkgelegenheid is, is dat bij de bètavakken (natuur/scheikunde, wiskunde) juist tegenovergesteld Waterstof is een kleurloos, reukloos, smaakloos en hoog ontvlambaar (niet giftig) gas. In de scheikunde staat waterstof - element H - op plaats 1. Waterstof is namelijk het meest voorkomende element in het universum waar geen mensenhanden aan te pas komen. Zo zijn er hele sterren die bestaan uit waterstof

Wat verdient een Scheikundige? Het gemiddelde salaris van 3000,- bruto per maand is op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur. De arbeidsvoorwaarden en het bruto maandsalaris staan te lezen in de cao 'Chemische industrie', waar de Scheikunde doorgaans onder valt Start studying scheikunde h3 par4. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. wat is een element kenmerken 3-de meeste elementen bestaan uit een-atomige moleculen. de formule van zo'n element is het symbool van het atoom met index 1 . zo heeft element goud de formule A We gaan dit paragraafelement wat verder onderzoeken. De belangrijkste onderdelen van ons element zijn: De opening-tag: (het openingslabel) Deze bestaat uit de naam van het element (in dit geval p), ingesloten door kleiner- en groter-dan-tekens. <elementnaam> toont ons waar het element begint.Hier begint ook de invloed die het op de regel uitoefent en in dit geval duidt het het begin van de.

Element - 23 definities - Encycl

Een molecuul is een combinatie van twee of meer atomen. We kunnen moleculen indelen in verschillende categorieën volgens het aantal atomen, soorten atomen, chemische binding tussen atomen, etc. Molecuul van element en molecuul van verbinding zijn zulke twee categorieën die we classificeren volgens de soorten atomen die aanwezig zijn in de molecule Scheikunde voor beginners Een overzicht van wat het vak scheikunde inhoudt, met uitleg over begrippen als het atoom, het Periodiek Systeem, bindingen, reacties, zuren en basen, polymeren en katalysatoren. Sneeuwkristallen (Engels) Over sneeuwvlokken en sneeuwkristallen. Hoe ontstaan al die bijzondere vormen en structuren Wat is de betekenis van Indicator m.n. door kleurverandering (e); (ook) atoom, weggeslingerd uit een mengsel van een element met een radioactieve isotoop daarvan, dat dus de aanwijzing is voor de aanwezigheid van die isotoop In de scheikunde is een indicator een stof, die bijv. door kleurverandering aanwijst, met welke chemische. De samenwerking met een aantal instellingen en bedrijven is zo intensief dat een van hun medewerkers als onderzoeker of bijzonder hoogleraar aan een onderzoeksgroep is verbonden. Het departement Scheikunde participeert middels haar onderzoeksgroepen in een drietal onderzoeksinstituten. 1. Debye Instituut voor Nanomaterialen Wetenscha

Een base waarvan alle deeltjes een H+-ion opnemen, noemen we een sterke base. Ook hier heeft dit niets te maken met hoe basisch de oplossing smaakt. Een basische oplossing smaakt overigens over het algemeen zeep-achtig. Er zijn ook basen, die minder makkelijk een H+-ion opnemen, bijvoorbeeld ammoniak (NH 3) Download deze Een Leraar Schrijven Van Wetenschap Puttend Uit Scheikunde Elementen Donkere Schoolbord Met De Hand foto nu. En zoek meer in iStock's bibliotheek van royalty-free stockbeelden met Atoom foto's die beschikbaar zijn voor snel en eenvoudig downloaden

Platina: Het element | Wetenschap: Scheikunde

Noordhoff Scheikunde in je pocket 1e druk is een boek van Toine Pieters uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. De symbolen van de elementen staan vermeld, Het is een goed duidelijk boekje over de basis van scheikunde. Alles wat je hebt gehad op de middelbare school wordt duidelijk en beknopt uitgelegt Scheikunde studeren aan de universiteit is anders dan wat je gewend bent op het vwo. Tijdens de opleiding duik je in de wereld achter de reacties die je hebt geleerd. Je verdiept je in de structuur en eigenschappen van moleculen en leert nieuwe moleculen ontwerpen die je ook in het laboratorium gaat produceren De elementen De vier elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd.Het zijn de bestanddelen van de ons omringende werkelijkheid, van de natuur, waar wij ook deel van uitmaken. Aarde, water, lucht en vuur, of anders ook wel materie, gevoel, ratio en daadkracht

Bij de scheikunde bestuderen we dingen die wel blijvend veranderen. De moleculen van de stoffen veranderen. Als je een ei kookt wordt het hard. Je kunt het daarna niet meer zacht maken Scheikunde Hoofdstuk 2 & 3 Scheikunde enkele begrippen Ontwikkelingssamenwerkingen Scheikunde hoofdstuk 14 Titratiemethoden - korte aantekeningen les Scheikunde PO Maagzuurtabletten Scheikunde aantekeningen Hoofdstuk 3 Verslag zeolieten NED - mondeling betoog inkomensongelijkheid v6 NL leeropdrachten laagland Duitsland Historische contexten geschiedenis Samenvatting Scheikunde H3 Voordeel van. Een vraag voor alle scheikunde-liefhebbers! Wat is het chemische element met de allerkortste volledige naam? Tin. Tin is een van de vroegst ontdekte metalen. Het werd gebruikt voor het maken van brons, dat is een koper-tin legering. In 3500 v.Chr. was al bekend dat tin een verhardend effect had op koper. #10

Zwavel: Het element Wetenschap: Scheikunde

Wat is de betekenis van element - Ensi

Video: Chemische Bindingen: Welke Bestaan Er? (Uitleg

Met het begrip valentie of waardigheid wordt in de scheikunde het maximale aantal univalente atomen (in wezen waterstof of chloor) aangegeven, dat een chemische binding kan aangaan met een gegeven ander atoom. De binding kan hierbij zowel covalent als ionair van aard zijn. Voor tal van elementen kan het aantal bindingen dat kan worden aangegaan - en daarmee dus ook de valentie - sterk. Scheikunde is de wetenschap van stoffen, dat is best wel breed, met stoffen bedoelen we namelijk alles wat van materie is gemaakt. Ja dat maakt het niet echt duidelijker, materie is namelijk het spul waar het universum uit is opgebouwd en je kan materie herkennen doordat het massa heeft In Basisboek scheikunde zijn de basisprincipes in de scheikunde compact en helder bij elkaar gebracht. Het boek voert van de atoom, via het periodiek systeem der elementen, naar chemische reacties en doet ten slotte ook onderwerpen als redoxreacties, zuurbasechemie en organische chemie aan Een zuur is een begrip uit de scheikunde waarvan de definitie een aantal malen aangescherpt is. Zuren zijn de tegenhangers van de basen.Zuren en basen reageren met elkaar in een proces dat neutralisatie genoemd wordt. Een waterige oplossing wordt zuur genoemd wanneer de zuurgraad lager is dan 7.. De menselijke smaak kan veel zure stoffen herkennen..

Elementen, atomen, moleculen, Scheikunde (37) Spaans (0) Sport (11) Techniek (0) Topografie (0) Wiskunde (31) Hoe werkt Ezelsbruggetje.nl? Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules Kleine scheikunde 2 is een intrigerend spel van wetenschap en verwondering. Je krijgt verschillende elementen te zien - lucht, vuur, aarde en water. Net als in de originele Little Alchemy moet je deze elementen combineren om nieuwe materialen en natuurlijke stoffen te creëren In een stukje vrije ruimte is het mogelijk om natuurkunde modules te volgen waardoor je met wat extra werk ook je bevoegdheid natuurkunde kan behalen. Jaar 4 In de afstudeerfase kies je voor een afstudeerrichting, waarmee je jezelf specialiseert voor het algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo/vwo) dan wel het beroepsonderwijs (vmbo/mbo)

301 Moved Permanently

Verschil tussen mineraal en element / Anorganische scheikunde

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters `Radioactive element` (Engelstalig, via `crosswordclues.com`) Welkom Welkom bij het puzzelwoordenboek waar je wat van opsteekt! Naast de gebruikelijke puzzelwoorden kom je tijdens je zoekopdrachten duizenden weetjes tegen Het examen scheikunde vwo: examenprogramma, toegestane hulpmiddelen, opgaven, correctievoorschriften en normeringen; nieuws, agenda, examenzittingen, faq's en regelgeving scheikunde vwo 2017 - Examenbla Deze video geeft antwoord op de vraag: wat betekent de letter M in de scheikunde? Dit is vooral handig voor de bovenbouw havo/vwo En een lab in Houston in de VS werkt aan de ontwikkeling van een nanorobotje dat met een moleculair motortje kan binnendringen in een kankercel. Het idee is om een medicijn op precies de juiste plek in te brengen.' 'Je kunt eigenlijk alleen je verbeeldingskracht gebruiken om te voorspellen wat voor toepassingen de nanomotor gaat krijgen

Chemische elementen alfabetisch gerangschik

Welk boek over scheikunde dan ook, altijd is er wel een redoxtabel, haast altijd wel met wat verschillen onderling, bijvoorbeeld waar de reductoren en oxidatoren staan, waar de sterke en waar de zwakke stoffen staan. Let dus altijd goed op. Opdracht 12 Oxidatoren en reductoren komen voor in de vorm van atoom, molecuul of (complex) ion Een motief in literatuur is een herhaaldelijk terugkerend element. We herkennen het omdat het ook in andere verhalen voorkomt (bijv. driehoeksverhoudingen, generatieconflicten) of omdat het binnen hetzelfde verhaal meermalen voorkomt (bijv. een voorwerp, een lied, een kleur, een bepaalde handeling, een gevoel)

Moleculen en atomen (de basis) | Wetenschap: Scheikunde

Betekenis Element

Ook bij ziekte kan er een tekort ontstaan aan mineralen of spoorelementen. Een lange tijd een ernstig tekort aan een bepaalde mineraal of spoorelement kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Duidelijke symptomen van tekorten zijn bijvoorbeeld een slechte weerstand tegen infecties, huidproblemen en een verminderde groei. Tevee Dat is een groot compliment, maar laten we zelf zeggen dat wij niet in beperkingen of grenzen geloven. Dus ja, wij gaan graag op zoek naar de (on)moge­lijkheden van de materialen die we gebruiken. Ja, we kwellen graag de geest van onze creatieven. Ja, we rennen voor een klant of partner die zegt dat hij een idee heeft wat eigenlijk niet kan Op zich is het al uitzonderlijk dat de naam van een levend persoon aan een element wordt gegeven. Laat staan die van een niet-wetenschapper. Al mag dromen natuurlijk altijd, zelfs in de wildste variant. Zo werd begin 2016 een petitie opgestart om een nieuw ontdekt element 'lemmium' te dopen. Naar de dan net overleden Motörhead-zanger Lemmy Je vindt hier het laatste nieuws uit de scheikunde, oefenopgaven op onderwerp, uitleg bij deze onderwerpen, oude examens met uitwerkingen en nog véél meer interessante dingen over scheikunde. Ook hebben we een vraagbaak waar je terecht kunt voor al je vragen over scheikunde

Wat is het verschil tussen een atoom en een element

Eindexamen havo scheikunde 2012 - II havovwo.nl F www.havovwo.nl www.examen-cd.nl F Radon Het element radon (Rn) staat in groep 18 van het periodiek systeem.1p 1 Geef de verzamelnaam voor de elementen die in groep 18 van het periodiek systeem staan. Uit sommige bouwmaterialen, zoals beton en gipsplaat, kan langzaam radonga Wel ga je een stuk dieper in op de materie. Denk aan de toepassing en context van scheikunde, maar ook een onderwerp als 'organische chemie en biochemie'. Je Je krijgt er een Engelstalige bijlage bij: het diplomasupplement. Dit is een uitleg van wat je geleerd hebt en wat je kunt. Het supplement is erkend binnen de EU: daardoor kun je.

Het overschilderen van vochtplekken en schimmels | Huis enKennismakingsoefeningen scheikunde Binas vwoQuizvragen over Scheikunde en antwoordenBinas-quiz scheikunde havo Ken jij de weg in Binas 5 druk?
 • 1 Kor 1 10.
 • Insta cr.
 • Arriva Maastricht lijn 10.
 • Fc to PMS.
 • Zhaba GTA V.
 • Zuid amerikaanse oppervlaktevissen.
 • INTJ persoonlijkheid.
 • Piano leren spelen online gratis.
 • T Mobile gratis telefoon.
 • Maxi Cosi Pebble Plus of Pro.
 • Broodplank met tekst Geef ons heden ons dagelijks brood.
 • Prequel meme Templates.
 • Grootste kauwgombel ter wereld.
 • Internship description linkedin example.
 • Spiegel fotolijst 20x30.
 • Deuvelbroed oesterzwam.
 • Trouw foto's.
 • Olijfgroen interieur.
 • Wo Media Markt Gutschein einlösen?.
 • Permanent betekenis.
 • Kerstboom Douglas.
 • Sacharose structuurformule.
 • Eerste indruk betekenis.
 • Waarde zilveren rijksdaalder 1962.
 • Facebook marketing strategie.
 • Wat is een capsule wardrobe.
 • Julia Stiles Strummer Newcomb Cook.
 • Gal gadot maya versano.
 • Mokka kleur haar.
 • Fokveeveiling Krefeld.
 • IPad mini 2 inch.
 • Joseph fiennes sam fiennes.
 • Dürer Etsen.
 • Mosterd recept Yvette van Boven.
 • Wallpaper Sinterklaas.
 • Kersthit Mariah Carey.
 • Yoghurt cake Koopmans.
 • 2a hair products.
 • Nasdaq 100 futures.
 • Keuken verven welke kleur.
 • Ruimtewinner kopen.