Home

Trekkracht helling berekenen

Omdat de helling wrijvingsloos is weten we dat de spanning de massa omhoog trekt langs de helling, alleen tegengehouden door de eigen massa van het gewicht. De krachtcomponent welke het gewicht naar beneden trekt word berekend door mgsin(θ), dus in ons geval kunnen we zeggen dat het gewicht omhoog lang de helling versnelt door de netto kracht F = T - m 2 (g)sin(60) = T - 5(9.8)(.87) = T - 42.63 Een helling die over een afstand van honderd meter stijgt, heeft een hellingspercentage van honderd procent. Die helling is dus niet kaarsrecht, maar maakt een hoek van 45 graden. Een hellingshoek van méér dan honderd procent is daardoor ook mogelijk. De Manfred Pranger-skipiste in Oostenrijk heeft bijvoorbeeld een percentage van 102 procent

Krachten berekenen in de natuurkunde: 8 stappen (met

 1. De krachtensom langs de helling (de X-as) is inderdaad nul, maar dat betekent dat trekkracht + wrijving naar boven en zwaartekracht naar beneden langs de helling is gericht: F w + F trek,x + F zw,x = 0 (vectorieel) F w + F trek,x - F zw,x = 0 (grootte) 85 + F trek,x - 245,25 = 0. F trek,x = 245,25 - 85 = 160,25 N (niet 330N
 2. Dat het zo wel moet zijn kan je zien door alfa=0 graden in te vullen: het wagentje staat horizontaal. Dan wordt de zwaartekrachtkomponent gelijk aan de zwaartekracht die op het wagentje werkt, en de trekkracht (langs de helling 0), wat klopt met cos (0)=1 en sin (0) = 0, respectievelijk
 3. Helling Wanneer een voorwerp op een helling ligt werken er verschillende krachten op: Zwaartekracht, normaalkracht en, afhankelijk van de situatie ook duwkracht, spankracht en wrijvingskracht. Doordat de helling onder een bepaalde hoek staat, staan de krachten niet loodrecht op elkaar en zullen de krachten ontbonden moeten worden
 4. Op een helling van 12% moet de auto de caravan vanuit stilstand makkelijk weg kunnen trekken; Bereken de beste combi. De ANWB heeft hiervoor een superhandige, Perfect is dus een hoog koppel (dus de meeste trekkracht) bij een laag toerental. Dat geeft het meeste rust binnenin de auto
 5. Het hellingsgetal kun je berekenen als bepaalde gegevens bekend zijn. In deze theorie leggen we je uit wat het hellingsgetal, het hellingspercentage, horizontale verplaatsing en verticale verplaatsing is en hoe je hiermee kunt rekenen. Methode. Het hellingsgetal. Een helling bestaat uit een horizontale verplaatsing en een verticale verplaatsing
 6. Bereken de lengte van de helling : Om de lengte van de helling te berekenen, komt dit neer op het berekenen van de lengte van de hypotenusa van de driehoek met behulp van de stelling van Pythagoras. Lengte van de helling (LP) = OPMERKING: het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen lengte (L) en lengte van de helling (LP)
 7. Toeren = Trekkracht. De meeste auto's hebben een toerenteller. Toch weten lang niet alle caravanners hoe ze daarnaar moeten kijken om de maximale trekkracht uit hun auto te halen. ANWB Caravantrekker. De ANWB heeft een Caravantrekker, maar dat is heel wat anders dan de originele Caravantrekker rekentool op Caravantrekker.nl

Trek aan de unster verbonden met het blokje en verhoog langzaam de trekkracht totdat het blokje begint te glijden. Houd de unster hierbij evenwijdig met het oppervlak. De uitlezing op de schaal van de unster op het moment dat het blokje begint te glijden is een maat voor de statische wrijving, terwijl de. Op de snelweg zal de motor misschien net wat meer toeren nodig hebben dan normaal, minimaal zo'n 2400 á 2900 toeren. Maar over het algemeen is er bij normale snelheden meer dan voldoende trekkracht beschikbaar om bijvoorbeeld te kunnen inhalen. Rijden op hellingen en in de bergen gaat over het algemeen goed (genoeg)

De begrippen klimweerstand of hellingkracht en normaalkracht leidden nog weleens tot misverstanden. De normaalkracht is dat deel van de contactkracht, dat loodrecht op de ondergrond staat.De normaalkracht grijpt niet aan bij het gewichtsmiddelpunt van een lichaam, maar op het contactvlak tussen het lichaam en de ondergrond zelf Re: Berekening trekkracht lier boothelling 10 ton op een helling van 15° voelt aan als 10·sin(15)= 2,6 ton verticaal. je rolwrijving vermindert wat, maar dat was ook maar een schatting van je, die overigens zeker niet out of this world klinkt. De applet Met deze applet kun je de krachten bestuderen die werken op een voorwerp dat schuin omhoog beweegt langs een helling. Klik op Start en even later komt een blok in beeld dat aan een veerunster omhoog wordt getrokken, met constante snelheid. (Het blok bevindt zich eerst buiten het scherm en is niet meteen zichtbaar)

Hoe bereken je de hellingsgraad van een bergweg

De ANWB adviseert met welke auto caravan combinatie je veilig kan rijden trekkracht berekening. Vraag gesteld door auto freak op 20 maart 2016 . ik heb een volkswagen golf variant 1390cc 103kw 140 pk met daar achter een caravan avento thl exlusief met een totaal gewicht van 1200 kilo Een blok ligt op een helling, zie de figuur hieronder. De helling maakt een hoek θ met de vloer. Teken de krachten die op het blok uitgeoefend worden en bereken de grootte ervan. Voor de massa van het blok neem je een waarde aan van m. Figuur 2: Krachten die werken op een blok dat stil ligt op een helling Berekening van drieschamierspanten 374 18.1 INLEIDING 389 18.4.3 Momentenverloop in een ligger onder een helling 390 18.4.4 Gelijkmatig verdeelde verticale belasting tend trekkrachten kunnen overbrengen. Als de werklijnen van de krachten samenvallen met d Berekening: Trekkracht vereist op helling . Auteur Bericht; VanLourd. Geregistreerd: vr 20 nov 2009, 20:41 Berichten: 1 Woonplaats: Kasterlee Berekening: Trekkracht vereist op helling. Beste Allemaal, Graag had ik meer informatie geweten over het berekenen van een trekkracht op een helling

Omdat we hier in dit voorbeeld niet de tangens willen berekenen maar juist de hoek (alfa). We weten al wat de tangens is. Namelijk 30 N / 60 N = 0,5. De vraag is dus. Welke hoek heeft een tangens van 0,5. Dit bereken je met de inverse tangens. In het algemeen: Als je een hoek wil berekenen en je weet de krachten dan gebruik je tan-1 (of sin-1. In de praktijk is ook de wrijvingskracht van belang. Deze is onder normale omstandigheden 10-15% van de theoretische kracht. Dat betekent dat de effectieve druk-of trekkracht ongeveer 85-90% van de theoretische kracht is. Tabel druk- en trekkrachten. In deze tabel vind je de theoretische druk- en trekkrachten in N* bij 6 bar werkdruk

Natuurkunde.nl - Koffer op helling

De cosinus van een hoek is gelijk aan de sinus van de complementaire hoek of de aanliggende zijde gedeeld door de hypotenusa van de driehoek gevormd door de helling. Deze waarde wordt vaak berekend met een rekenmachine, omdat de cosinus van elke hoek constant is voor die hoek, maar je kunt het ook met de hand berekenen Re: Trekkracht berekenen Om nog te verduidelijken: ik zou 2 x 2 stroken van circa 200mm breedt op elkaar leggen, de onderste strook licht op het chassis van een voertuig. Het deel daarop dat moet bewegen voorzien we van een gelijkaardige band Ertalon met de eigenschap olie te bevatten om de wrijving nog kleiner te maken De drukkracht en trekkracht van een hydrauliekcilinder zijn afhankelijk van het oppervlak van de zuiger in combinatie met de druk die op de zuiger van deze cilinder wordt uitgeoefend. De drukkracht kan worden berekend door het oppervlak (A) in cm² van de zuiger van de hydrauliekcilinder te vermenigvuldigen met de werkdruk (p) in bar. Het zuigeroppervlak van een hydrauliekcilinder kunt u als. Het is daarom logisch dat de geleverde arbeid berekend wordt met de regel: arbeid = kracht x afstand . In het voorbeeld geldt dus: arbeid = 200 newton x 4,00 meter = 800 newtonmeter. Een andere naam voor newtonmeter is de joule (spreek uit: zjoel). rijden via een 6,00 m lange helling Een hellend vlak is een vlak waarvan één kant hoger is dan de andere kant. Het wordt geschaard onder de eenvoudige machines.Het verplaatsen van een voorwerp over een hellend vlak in plaats van een directe verticale verplaatsing vereist minder kracht maar deze verplaatsing moet wel over een grotere afstand worden uitgevoerd. De benodigde arbeid is in beide gevallen hetzelfde

Hoe bereken je de trekkracht van een wagentje van 10 kg op

De waarde in Nm is dus constant, maar de trekkracht in kg verschilt per as. Wil je zelf de trekkracht berekenen, dan is hier de formule: (Nm motor / straal as in meter) / 9,8 . We rekenen dus even de trekkracht boven na: motorkracht: 6 Nm, asdiameter: 60 mm. Wat is de trekkracht in kg? (6/0,03) / 9,8 = 20,41 k Om het stijgingspercentage (S) te berekenen zijn is er de volgende formule: Stijgingspercentage S = (Δh / l) × 100% Hierbij is Δh de hoogte en l de lengte van de helling We lieten een blokje van een helling glijden en nu moeten we de wrijvingskracht berekenen. Gegevens die we hebben: Hoek a: 21° Massa blokje: 2 2 gram Versnelling: 2.0m/s^2 Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Helling - natuurkundeuitgelegd

Staalkabel trekkracht treksterkte en gewicht in een overzichtelijke tabel - Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden Bereken de kracht die in het draaipunt S op de lat worden uit geoefend. Er geldt dus ook F tot = 0 N. F S =10 + 30 = 40 N . Rekenvoorbeeld 3 Gegeven een homogene lat met lengte van 1,00 m. De zwaartekracht op de lat is 20,0 N. In A werkt een kracht van 10 N verticaal naar beneden Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 2.27 en 6.49, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste: a. 1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m; b. 1 : 16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en. c

Het juiste trekgewicht voor je caravan of aanhange

De hoeveelheid van deze kracht wordt aangeduid in Nm (newtonmeter). Eén Nm is de kracht van 1 newton op een afstand van 1 meter tot het draaipunt. De berekening hiervoor is dus: Nm = Uitgeoefende kracht x afstand tot draaipunt. Dit is de basisregel voor koppel U kunt deze waarde beïnvloeden door de volgstroom-en zogetallen zelf in te voeren. De stuwkracht bij snelheid nul is de paaltrek. De berekende stuwkracht verminderd met de weerstand, bij snelheden groter dan nul, levert de beschikbare trekkracht op, bv. voor het slepen van visnetten. Berekenen stuwkracht met spoed-variati 3. De trekkracht. Hier gaan we kijken naar welke trekkracht je nodig hebt voor jouw rolluik. Het gewicht dat omhooggetrokken moet worden door de motor wordt bepaald door het totale gewicht van de lamellen. De lamellen zijn de horizontale latjes waaruit het rolluik bestaat. Het gedeelte dat in- en uitrolt dus Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school!Volg ons op twi.. Trekkracht: R f 8 x 100 = 800 N/mm2 Treksterkte: R m = trekkracht x (de kerndiameter2 x 1/4 /) = 800 x (6,8 x 6,8 x 0,785) = 29038 N rechtlijnige belasting die op een M8 bout kan worden toegepast. Vloeigrens: R e = 8 x 8 x 10 = 640 N/mm2 640 x kernoppervlakte = 640 x 36,30 = 23232 N Buitendiameter 2.5 34568 10 12 14 16 2

De maximale trekkracht op een bout bereken je met: Voorbeeld: Bout M16 klasse 5.6 F t,Rd = (0,9 . 500 . 157) / 1,25 = 56,52 kN. Om te voorkomen dat een plaat scheurt berekenen we de ponsweerstand. Dit is de maximale trekkracht op de plaat bij de kleinste doorsnede. Deze bereken je met: Gecombineerde belastingen De formule van schuifwrijving. Met onderstaande formule kun je schuif wrijvingskracht berekenen: F w = Wrijvingskracht [N] µ = Wrijvingscoëfficiënt [zonder eenheid] F n = Wrijvingskracht [N] Je ziet dat de wrijvingskracht direct afhangt van de normaalkracht en de wrijvingscoëfficiënt Berekening van een rechte trap met trapboom Kies de gewenste afmetingen in millimeter X - Lengte van de trapopening Y - De hoogte van de trap Z - Breedte van de trap C - Aantal treden W - Dikte van de treden F - Trapneus T - Dikte van de trapboom H - Stootbord LR - richting ladderlift SP - Positie van de eerste trede naar de vloer van de verdieping Functies. Berekening van de handige grootte. Graag had ik meer informatie geweten over het berekenen van een trekkracht op een helling. Wat moet ik weten? Stel ik heb een 4 wieler van 14000 kg, die ik over een helling van 18 % moet trekken. Deze bolt zonder problemen, maar zonder extra trekkracht van een motor ofzo. Dus enkel op trekkracht van een winch. Hoe veel kracht is er vereist Cilinderkracht uitgaand: F = p * A z = p * π/4 * D². Druk (bar) p. Diameter zuiger (mm) D. Cilinderkracht uitgaand (daN): F. Voor het berekenen van de trekkracht van een cilinder is het nodig om het ringoppervlak te berekenen van de cilinder; dit is het verschil in oppervlak van de zuiger (A z) en de stang (A st )

Slimleren - Basis - het hellingsgeta

Om de kracht te berekenen moet men hier die coëfficiënt vermenigvuldigen met het gewicht van de last en delen door de straal van het wiel. Een stalen treinwiel op een treinrail zou dan een C rw = 0.5 mm hebben Komt de helling als een verrassing, dan zal de gemiddelde fietser er aanzienlijk meer moeite mee hebben. De Oversteek te Rijswijk: fietsers kunnen de hele helling overzien. In deel 2 van dit drieluik gaan we dieper in op het ontwerpen van een fietshelling Wanneer je een boek loslaat, blijft die niet in de lucht hangen, maar wordt die naar beneden getrokken door de kracht van de aarde. Als je op een stoel zit, zak je ook niet door je stoel. Er zijn dus standaard twee krachten die op voorwerpen werken. Zwaartekracht Voorwerpen bestaan uit moleculen, moleculen uit atome Een hellingbaan moet een breedte hebben van ten minste 1,1 m, mag geen grotere hoogte hebben dan 1 m en mag voorts geen grotere helling hebben dan: a 1:12, indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m; b 1:16, indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m doch niet groter dan 0,5 m, e

Opgelet alstublieft: Onze houdkrachttool berekent de maximale houdkracht onder ideale omstandigheden. Naast de afstand tot en het materiaal van het houdende lichaam spelen ook het oppervlak en de dikte van het houdende lichaam en eveneens de richting van de op de magneet inwerkende krachten een belangrijke rol, zie Hoe sterk is deze magneet? Berekenen is ook lastig... van welk staalsoort zijn de kabels gemaakt? is het normaal staal of rvs, De kracht om een rollende massa een helling op te trekken valt ook nog wel mee, afhankelijk van de hellingshoek natuurlijk, en dus hoeft de trek kabel ook niet zo overdreven dik te zijn. Omhoog Constructie Berekening Werknummer: 1426 Omschrijving: Nieuwbouw bedrijfswoning Meerkensweg 8, te Volkel Constructeur : A. Richardson Opdrachtgever: Boomkwekerij Smits Architect: G. van de Rijt Neerbroek 2 5427PS Boekel Zaaknummer: 229817 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 19­03­201

Om nu te bepalen welke duw of trekkracht maximaal geleverd mag worden kijkt u op het kruispunt van de voor uw situatie geldende verplaatsingsafstand en frequentie. Voorbeeld 1: U verplaatst een kar 5 maal per minuut over een over een afstand van 8 meter. U kijkt dan in de tabel op het kruipunt van frequentie 5/min en verplaatsingsafstand 8 meter Dit instrument is in staat om Trekkracht berekening met de formule gekoppeld

Een kist met massa 800 kilogram wordt omhoog getakeld langs een gladde helling. De lengte van de helling is 2. 5 meter. De grootte van de trekkracht (evenwijdig met de helling) is5000 N. Bereken de arbeid geleverd door door de trekkracht, door de normaalkracht en door de zwaartekracht als de hellingshoek 38 bedraagt. 12 .5 kJ; 0 J; − 12 .1 k Afhankelijk van de gekozen optie, toont de applet een veerunster of de krachtvectoren zoals de zwaartekracht met zijn twee componenten loodrecht op de helling en evenwijdig aan de helling, de normaalkracht, de wrijvingskracht en de trekkracht die nodig is voor de beweging Hellingsgetal, hellingspercentage en hellingshoek.Wat is het verschil tussen deze 3 begrippen en hoe bereken je ze?In dit filmpje leg ik het je uit

Trekkracht. Voordat je met de boot de weg op gaat, is het verstandig na te gaan of de auto over voldoende capaciteit beschikt om de boot de veelal gladde en soms steile helling weer op te trekken na een dagje varen. Hiervoor moet de auto zogenaamde 'overcapaciteit' hebben Door: Jan Arians Er is regelmatig onduidelijkheid hoe funderingen uitgevoerd moeten worden. Om een inzicht te geven in wat er komt kijken bij het afwegen, berekenen en tekenen van een fundering, heb ik dit blog geschreven. Omdat een fundering op palen complexer is dan een fundering op staal (= op..

Bereken de druk. 2gegeven: m = 2,6 kg A = 130 cm gevraagd: p formule: p = F / A berekening: eerst F berekenen: F z = m * g F z = 2,6 * 10 F z = 26 N p = 26 / 130 antwoord: 0,2 N/cm2 4. Een naaldhak heeft een oppervlakte van 0,75 cm2. Bereken de druk op de vloer als een vrouw van 62 kg op één naaldhak staat. 2gegeven: m = 62 kg A = 0,75 c 3 Belasting van de bout op trekspanning: De maximale trekkracht op een bout bereken je met: Voorbeeld: Bout M16 klasse 5.6 Ft,Rd = (0, ) / 1,25 = 56,52 kn. Om te voorkomen dat een plaat scheurt berekenen we de ponsweerstand. Dit is de maximale trekkracht op de plaat bij de kleinste doorsnede

Video: Berekening van een helling in percentage Rekenmachine Onlin

Dit koppel kan je berekenen aan de hand van de versnellingsbakverhoudingen, Het koppel aan de wielen zorgt voor de trekkracht, als je een helling kan nemen met 3000 rpm,. Hoe Bereken trekkracht Trekkracht is de voortstuwende kracht die wielen rijden of tracks van toepassing op de grond te bewegen een voertuig langs een pad, of het nu gaat om een weg, spoorweg track of zachte aarde. Trekkracht voor harde, gladde oppervlakken is een evenredi

Wilt u met een aanhangwagen of een caravan rijden? Ontdek de trekkracht van alle Jeep modellen en kies welke het best bij u past Bereken de trekkracht van de auto van een versnellende 3.000-pond met rubber banden op een rijbaan niveau asfalt met een 0.68 wrijvingscoëfficiënt. Stel dat de voortstuwende kracht van de motor door de transmissie- en achterzijde-station as gearing 1.250 pond is en dat het gewicht over de achterzijde-aandrijfwielen tijdens versnelling 1600 pond is

Hoofdstuk II- Berekening van het beschikbare en gebruikte ver Vandaar ook de titel Over trekkracht en trekkrachtbehoefte op akkerbouwbedrijven. Hoewel de eisen die de boeren op weide- en gemengde bedrijven aan een trekker stellen gedeeltelijk afwijkend zijn van de eisen welke door d Ik heb je de mail met de berekening gestuurd. Ik hoop dat je d'r wat mee kunt. Zo ja, meld het dan hier, dan kunnen anderen er ook van leren. (Misschien een trekkracht meting van een model met model-vermogen volgens berekening te vergelijken met het origineel, en dat weer te vergelijken met een model met een algemeen gebruikte motorisering. I nmiddels een vernieuwde versie: De beste caravantrekkers van dit moment 2019. Caravantrekker en trekauto, termen die iedereen kent die er graag met de caravan op uit gaat. Iedere zomer hangen ontzettend veel Nederlanders de caravan achter de auto en gaan op reis Onder afschot wordt verstaan een bewust aangebrachte helling van een leiding of afvoer om ervoor te zorgen dat een vloeistof afloopt of wegloopt. Vaak wordt het afschot aangegeven in centimeters per meter dat het afwijkt naar beneden in vergelijking met waterpas. In deze blog leggen we uit wat afschot is en hoe u het toepast Daarbij hebben ook veel scholieren moeite met het bepalen van de helling van functies, bijvoorbeeld door te differentiëren. Hier worden twee mogelijkheden voor bepalen van de helling van functies op de TI-rekenmachines besproken: de numerieke methode en de algebraïsche methode (ook wel eens de symbolisch genoemd)

Stuur de berekening van het dak van een zadeldak in de e-mail, opslaan in één van de geselecteerde formaten, of bladwijzer. Als u een project zadeldak met verschillende hellingen, moet je berekenen met de calculator twee keer, één keer voor elke helling afzonderlijk Het precisie meetapparaat voor druk- en trekkracht is verkrijgbaar in twee versies. Afhankelijk van het meetbereik heeft het apparaat voor druk- en trekkracht een interne of externe meetcel. Het meetinstrument voor druk- en trekkracht is een draagbare krachtmeter die op een testbank gemonteerd kan worden 5 Berekenen van oplegreacties en verbindingskrachten 32 6 Belastingen 46 7 Gas- en vloeistofdrukken 55 8 Gronddrukken 66 9 Vakwerken 75 2.18 Op een juk werkt een trekkracht F onder een helling α. Gevraagd: Ontbind deze kracht in de componenten F a en F b langs de werklijnen a en b, voo Die trekkracht is toch afhankelijk van wat jij achter je sleper hebt hangen ? Jouw kist heeft een maximum snelheid en die veranderd niet tenzij je er een andere prop op zet. Voorbeeld: mijn bus loopt 150 max. Hang ik er en boot met trailer achter merk ik er niks van en haalt hij nog steeds 150. Alleen doet hij er iets langer over om dat te halen VEVOR Hydraulische lier Trekkracht 4536 kg Kabeltakel Hydraulische Kabel 24 m Mechanisme Lier met voor de Eisen van De Sleep en Bergings, Utiliteits, Olie en Gas, Mijnbouw en Constructietoepassingen: Amazon.n

 • Ademhaling per minuut in slaap kind.
 • Cornstarch vertaling.
 • Erima 615561.
 • Bull Terrier filmpjes.
 • Divali rituelen.
 • Strooizout tegen onkruid.
 • Ohne Dich Lyrics MERO.
 • Is duif lekker.
 • Tapas recepten vlees.
 • Secundaire kleuren betekenis.
 • Seat guru klm boeing 787 10.
 • Detox water boek.
 • Afa trigger sprayer.
 • Ardy medium cape.
 • Michelin Road 5 GT kopen.
 • Hoeveel wortels heeft een tand meestal.
 • Te koop Enschede.
 • Cube 240.
 • Soolantra review.
 • Funda Hellevoetsluis te koop.
 • Koersontwikkeling turbo long.
 • Rolls Royce Ghost 2021 prijs.
 • Cyste tijdens zwangerschap ervaringen.
 • Borg afkopen huurauto.
 • Watersnijden toleranties.
 • Totale uitverkoop wegens stopzetting 2020.
 • God in het Oude en Nieuwe Testament.
 • Taxi Leimuiden Schiphol.
 • Land Rover geschiedenis.
 • Slapeloosheid door medicatie.
 • Prijs traprenovatie per trede.
 • Wat is een hoe Engels.
 • Werktijden verpleegkundige.
 • Larp SALE.
 • Schemer vogels.
 • LinkedIn Learning.
 • Fudge Hair Shaper Wax.
 • Uitstrijkje bloederig.
 • Ariel Castro casa.
 • Minnesota St Paul.
 • Bonbon doosjes doorzichtig.