Home

Psalm 37 vers 1

Psalmen 37 - BasisBijbe

 1. Psalm 37 1 Een lied van David.. Wees niet jaloers op oneerlijke mensen, op mensen die zich niets aantrekken van God. 2 Want ze verdwijnen net zo snel als gras, als gras dat verschroeit in de zon. 3 Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Wees trouw aan de Heer, dan zul je altijd veilig in het land wonen. 4 Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van Hem. Dan zal Hij je geven wat je van Hem.
 2. 1 Een psalm van David. Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.. 3 Beth. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid
 3. 37 1 37:1-40 Job 21:7-26 Ps. 73:1-28 37:1 Spr. 23:17 24:1,19 Van David. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, (37:1-40) Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. 2 37:2 Ps. 90:5-6 103:15 Jes. 40:7 zij.
 4. Spr. 23:17 24:1,19 Van David. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, 37:1-40 Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet
 5. Psalmen 37. 37. Het geluk der goddelozen is onbestendig. 1 Van David. Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid, benijd niet wie onrecht plegen; 2 want zij verdorren snel als het gras, en verwelken als het groene kruid. 3 Vertrouw op de Here en doe het goede
 6. 37. Het geluk der goddelozen is schijn. 1 Een psalm van David. Aleph. Spr. 23:17. 24:1. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.. 3 Beth. Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.. 4 En verlustig u in den HEERE, zo.

Psalmen 37 - Oude Testament - Statenvertalin

Psalm 37 - Of David. Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this Psalmen online. Hier kunt u online zoeken in de psalmen in de berijming van 1773.Kies een psalm in de linkerkolom om de psalm te lezen. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalme Filipp. 4:11. Hebr. 11:37. vers 26 Den gansen dag ontfermt hij zich en leent, en zijn zaad is tot zegening. vers 28 Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. vers 1 (kt.) EEN psalm van David. Aleph 37 Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. 3 Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. 4 Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart

Psalmen 37 (NBV) - EO

37. Psalm 37. 37 1 Een lied van David. Zoek je geluk bij de Heer. Wees niet jaloers op slechte mensen, erger je niet aan mensen die kwaad doen. 2 Want ze verdwijnen snel, zoals gras dat verdort, zoals een bloem die verdroogt. 3 Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Dan zul je veilig leven in het land waar je woont. 4 Zoek je geluk bij de Heer Psalm 37. 37. Alleen God schenkt heil. 1 Een psalm van David. # Spr. 23:17; 24:1 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph. benijd niet wie onrecht doen. 2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth

Psalmen 37 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Psalm 37:1 A Psalm of David. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 1 Samuel 1:6-8 And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb Proverbs 19:3 The foolishness of man perverteth his way: and his heart fretteth against the LORD Psalm 37. Vers 1 Wees over 't heil der bozen niet ontstoken; Benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld De trouw verdrukk', zij blijft niet ongewroken: De trotse ziet zijn weeld' een perk gesteld; Valt af, als 't kruid, ter nauwernood ontloken; Verdort, als 't gras, door 's maaiers zeis geveld. Vers 2 Stel op den HEER in alles uw betrouwen 1 (A Psalm of David.) Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.. 3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.. 4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart

Psalmen 37 NBG51 Bijbel YouVersio

Psalm 37 - King James Version;The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked;Don't Fret Because of Evildoers; (1 Kings 2:1-9){A Psalm of David... Psalm 37 vers 2. Stel op den HEER in alles uw betrouwen; Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; Verlustig u met blijdschap in den HEER; Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, U schenken, wat uw hart van Hem begeer' Psalm 37:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet. Cross references Psalm 37:1 : Pr 3:31; 23:17-1

Verses 1-40: (Psalm 37), an irregular acrostic, is a wisdom poem addressed to man, not God. (Verses 12-24), sound very much like the maxims of Proverbs. The covenant promises of the land for Israel are prominent in its verses (compare verses 3, 9, 11, 22, 29, 34) Psalmen 1 » Alsoo noemt de Heere dit boeck Luc. 20.42. en Petrus Actor. 1.20. Dit boek bestaat uit vijf delen, die elk eindigen met een lofzang op God; het woord psalm komt van het Griekse woord voor lofzang The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked - A Psalm of David. Do not fret because of evildoers, Nor be envious of the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, And wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your. Verse 1 begins with the first letter of the Hebrew alphabet, verse 3 with the second letter, and so on. Other alphabet psalms are 9, 10, 25, 34, 111, 112, 119 and 145. What Psalm 37: 1 - 11 mean

Psalmen 37. 37. 1 Een lied van David. Erger u niet aan zondaars, aan mensen die slechte dingen doen. 2 Zij verdwijnen net zo snel als het gras. 27 Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is, want dan zult u altijd in dit land kunnen wonen. 28 De Here heeft oprechtheid lief Psalm 33 vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, Rechtvaardigen, verheft den HEER. Het past oprechten, God te loven; Zingt Zijnen groten naam ter eer. Prijst Hem in uw psalmen, Met de schoonste galmen; Roept Zijn weldaan uit; Laat de keel zich paren Met den klank der snaren; Looft Hem met de luit 1 1 1:1-6 Deut. 30:15-20 Spr. 4:18-19 1:1-2 Ps. 119:1-3 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 1:2 Joz. 1:8 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 1:3 Jer. 17:8 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren.

Samen met (minstens) psalm 32, 34, 37, 49, 112, 127, 128 en 133 behoort psalm 1 tot de wijsheidspsalmen. In deze psalm, de openingspalm van het psalmboek, leren we wie we moeten zijn: mensen die Gods wet overdenken, vreugde vinden in Gods wet en zich niet laten beinvloeden door zicht in te laten met de onrechtvaardigen, wettelozen. Vers 1. Vers. And Psalm 37 is also a meditative or reflective psalm. David is leading us to meditate on and reflect upon the fact that they ought not abandon the land simply because they are running into trouble. So, let's start by reading the superscription and verse 1. KJV Psalm 37:1 <A Psalm of David.> Fret not thyself because of evildoers BOEK EEN (Psalm 1—41)Twee wegen. 1 Welzalig de man. Ps. 26:4; Spr. 1:10, 15; 4:14, 15; 1 Kor. 15:33; Efez. 5:11 die niet wandelt in de raad van de goddelozen,. die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 Deut. 6:6 enz.; 17:19; Joz. 1:8; Ps. 119:1 enz. maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE. en Zijn wet dag en nacht overdenkt PSALM 37 OVERVIEW. Title.Of David. There is but this word to denote the authorship; whether it was a song or a meditation we are not told. It was written by David in his old age Psalms 37:25, and is the more valuable as the record of so varied an experience.. Subject

HSV - Psalm 37 - Het boek Psalmen - Vers van vandaa

Commentaar van Rashi op Psalm 37 Per vers het commentaar van Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105. Rashi wordt beschouwd als de leraar van de leraren. Door alle traditionele Joden wordt Rashi als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed beschouwd Psalm 37:5-6 - HSV. Wentel uw weg op de H ere en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. Psalm 37:5-6 - NBG. Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen

Psalm 37 a. Of David. 1 Do not fret because of those who are evil. or be envious of those who do wrong; 2 for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. 3 Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. 4 Take delight in the Lord 1. Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen: 'Vlieg als een vogel vlug hier ver vandaan, want goddelozen zoeken jou: ze leggen hun pijlen op de boog en vallen aan. 's Nachts jagen ze op mensen die goed leven. Kan een rechtvaardige nog blijven staan nu alle fundamenten het begeven?' 2. De HEER doorziet de slechten en de goede He Will Not Forsake His Saints # :1 This psalm is an acrostic poem, each stanza beginning with the successive letters of the Hebrew alphabet Of David. # ver. 7, 8; Prov. 24:19 Fret not Psalm 37#This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.Of David. Do not fret because of those who are evilor be envious of those who d

Psalm 37:1-9 - Psalm 37 - Of David

 1. g is bekend! Vanaf 16 maart 2021 ligt de bundel, uitgegeven door KokBoekencentrum, in de boekhandels. De bundel is hier alvast te bestellen. U ontvangt dan als een van de eersten een exemplaar
 2. Geluk van die goddelose is maar skyn. 'n PSALM van Dawid. Alef. #Spr. 24:19Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, #Ps. 73:3beny hulle nie wat onreg doen nie; want #Ps. 90:5,6soos gras sal
 3. God already wrote them down for us, and we can turn back to Psalm 37 any time we need to. Step 1: Don't Fret. David knew that it is hard to avoid fretting. That's probably why the words, Don't fretare recorded three times in the first eight verses of Psalm 37. David, Paul, and Jesus each command us not to fret, not to worry
 4. 73 1 73:1-28 Ps. 37:1-40 Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart! 2 Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, 3 want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen
 5. g up of the sentiments of the psalm, and is designed to confirm the main thought which runs through it, to wit, that we should not fret, or complain, or repine at the prosperity of wicked men, Psalm 37:1
 6. 137 1 137:1 Ezech. 3:15 Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. 2 137:2 Jes. 24:8 Klaagl. 5:14 In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. 3 Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied, daar vroegen onze beulen: 'Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.' 4 Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond

Psalmen online - zoek op trefwoord / thema in berijmde psalme

Psalm 37 - Wisdom Over Worry. This psalm is simply titled A Psalm of David. Verse 25 tells us that it is David in his older years, giving wisdom in the pattern of a song. This psalm is roughly acrostic in arrangement, with the lines arranged with Hebrew sentences that begin with the successive letters of the Hebrew alphabet 1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;. 2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken Psalm 1 1 Het is heerlijk als je niet luistert naar de raad van mensen die zich niets van God aantrekken, als je niet omgaat met slechte mensen, als je niet meedoet met mensen die lachen om God.. 2 Het is heerlijk als je geniet van Gods wet, en daar dag en nacht over nadenkt. 3 Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant, waar vruchten aan groeien als het daar de tijd.

Psalm 1 en 2 zijn bewust als opening gekozen en Psalm 146-150 zijn lofgedichten die de bundel afsluiten. Het eerste boek bevat 41 psalmen, voornamelijk toegeschreven aan David. Uitzonderingen zijn behalve de psalmen waarmee het boek psalmen geopend wordt (1 en 2) ook 10 en 33 Verse 37. The perfect man , etc. --Divines well distinguish of a double perfection, it is absoluta or comparata. That is absolutely perfect, to which nothing (that it may be accounted truly good) is wanting; and thus He only is perfectus who is infactus; God, who made all things, and himself is not made, only enjoying an all sufficient perfection, in and of himself

Psalm 37 - NIV: Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away In Psalm 37, David presents us with the man the Lord delights in (vv. 23-24) as well as the believer who delights in the Lord (v. 4). These verses mirror the words of Psalm 1:1, Blessed is the man . . . whose delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night Psalm 37:1-11 - NIV: Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away Read Psalm 37 online. Trust in the L ord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Psalm 37:3 trust safety goodness. Random Bible Verse And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight,.

Psalm 37 - Statenvertaling met kanttekeninge

Psalm 32 vers 1, 3 en 6 - Welzalig hij, wiens zonden zijn

Psalm 37 KJV - Fret not thyself because of evildoers

Psalm 91 vers 1 - Hij, die op Gods bescherming wacht - YouTubePsalm 72 vers 11 &quot;Zijn naam moet eeuwig eer ontvangenPsalm 119 NwBeijerland - YouTube

Psalm 37 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

 1. Psalm 28 1 Een lied van David.. Heer, U bent de rots onder mijn voeten. Ik roep tot U om hulp. Doe niet alsof U me niet hoort! Als U blijft zwijgen, wordt dat mijn dood. 2 Hoor toch hoe ik U om hulp smeek. Luister naar mij als ik in het heiligdom mijn handen naar U uitstrek. 3 Dood mij niet zoals de mensen die zich niets van U aantrekken en slechte dingen doen
 2. 140 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2 Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen, behoed mij voor hun bruut geweld. 3 In hun hart bedenken zij boze plannen, heel de dag zoeken ze strijd. 4. 140:4 . Rom. 3:13 Hun tong is scherp als die van een slang, achter hun lippen schuilt het gif van een adder
 3. Psalm 40 1 Een lied van David. Voor de leider van het koor. 2 Ik bad vurig tot de Heer. En Hij luisterde toen ik Hem om hulp riep. 3 Toen trok Hij me uit de put, Hij haalde me uit het moeras van ellende. Hij zette mijn voeten weer op stevige bodem. Hij gaf me vaste grond onder de voeten. 4 En Hij gaf me een nieuw lied, een lied om onze God te danken. Iedereen die hoort wat God heeft gedaan.
 4. Psalm 25 1 Een lied van David.. Heer, ik kom bij U! Ik vertrouw op U. 2 Mijn God, stel mij niet teleur! Zorg dat mijn vijanden geen plezier over mij zullen hebben. 3 Mensen die op U vertrouwen, zult U nooit teleurstellen. Maar met mensen die niet met U willen omgaan, zal het slecht aflopen. 4 Heer, laat me weten wat U met mij van plan bent. Vertel me wat ik moet doen. 5 Leid mij en help me het.

Psalm 38 (berijming 1773) Vers 1: Groot en eeuwig Opperwezen, Zeer te vrezen, Staf mij in Uw gramschap niet; Toon mij toch, dat Uw kastijden, In mijn lijden,.. 62. God alleen is onze hulp. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jedúthun.. 2 Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.. 3 Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.. 4 Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten.

Psalm 37:4-6.Here we have a . Sweet picture of a noble life. I. QUIET HEART. The eye, the ear, the imagination, continually bring before us objects that appeal to our desires.We are in danger of being distracted and harassed, and of even yielding to envy and discontent 1. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. Alles wat U geschapen hebt is prachtig. U maakt uw glorie wereldwijd bekend. De hemel laat ons weten wie U bent.. 2. De eerste woordjes die een kind kan uiten, gebruikt U om uw vijanden te stuiten. De allerkleinste is met zijn gepraat een kracht waarmee U tegenstand weerstaat.. 3. Als ik de maan en sterren zie daarboven,.

Psalm 37 HSV Bijbel YouVersio

 1. 139. De goddelijke alwetendheid. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.. 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.. 4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE! Gij weet het alles. 5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij.
 2. Opname van 16 mei 2015 vanuit de Grote of Sint Maartenskerk te Zaltbommel. Met ruim 1100 mensen klonk het erg massaal. En dat is iets om dankbaar voor te.
 3. 1. God, geef antwoord op mijn smeken. Haast bezweken leef ik ver bij U vandaan. Luister naar mijn angstig klagen; hoor mijn vragen. Laat mij niet verloren gaan.. 2. U, mijn schuilplaats en mijn toren, wil mij horen; wees opnieuw mijn toevluchtsoord. Veilig bij U weggekropen blijf ik hopen op U die mij altijd hoort.. 3. Wie U dient, krijgt een beloning. Geef de koning leven tot in eeuwigheid

Psalm 37:1 Interlinear • Psalm 37:1 Mehrsprachig • Salmos 37:1 Spanisch • Psaume 37:1 Französisch • Psalm 37:1 Deutsch • Psalm 37:1 Chinesisch • Psalm 37:1 Englisch • Bible Apps • Bible Hub Lutherbibel 1912 Textbibel des Alten und Neuen Testaments, Emil Kautzsch, Karl Heinrich Weizäcker - 1899 Modernized Text courtesy of Crosswire.org, made available in electronic format by. Verses 1-10. Psalms 37:1. Fret not thyself because of evil-doers, neither be thou envious against the workers of iniquity. A common temptation. Many of God's saints have suffered from it. Learn from their experience. Avoid this danger. There really is no power in it, when once the heart has come to rest in God But roughly, 37:1-11 deals with the idea of submitting to God; 37:12-26 speaks of contentment in Him; 37:27-40 expands on doing rightly; and, trusting the Lord to judge righteously recurs through the whole psalm. 1. When the bad guys win, submit to God (37:1-11). Although the word submit does not occur in these verses, it is the idea. Neither prayer nor praise, Psalm 37 is an alphabetic acrostic, a form that is often associated with Israelite wisdom circles (see wisdom in verse 30). For this reason, along with the fact that Psalm 37 demonstrates several features that are typical of wisdom literature — an instructional intent, the contrast between the righteous and the Continue reading Commentary on Psalm 37:1.

Psalm 37:1 Do not fret over doers of evil; do not envy

 1. -Psalm 37:1-8. This Psalm gives us do-not commands, behaviors we must leave behind to find God's blessing and peace. Do not worry or be envious (verse 1). Let each day find you grateful for what God has given you. Do not be an angry, vindictive individual (verse 8). Forgive as you have been forgiven; practice gentleness and self-control
 2. Video Devotions from Psalm 37 Fret Not, but Trust In, verses 1-4. Commit and Trust, verses 5-6. Rest in the Lord, verses 7-10. Meek or Weak, verse 11. The Wicked, verses 12-15. Forever, verses 16-20. Blessed of Him, verses 21-24. God Loves Judgment, verses 25-28. The Righteous, verses 29-31. Wait and Keep, verses 32-36
 3. Verses 1-40. Psalm 37. This wisdom psalm advances the thought of Psalm 36. Note the mention of doers of iniquity in Psalm 36:12 and the reference to evildoers in Psalm 37:1.Here David urged the righteous not to let the prosperity of the wicked upset them but to continue to trust in Gods justice

As you study the Psalms you learn that King David of Israel wrote many of them, such as in the case of Psalm 37. He was an old man when he wrote this Psalm (37:25). Reading through the Psalms and some other books of the Bible such as 1 & 2 Samuel and 1 & 2 Chronicles you will learn that the words of this Psalm were written by a man who spent many years hiding and escaping from people such as. 24:1,19 Van David. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, 37:1-40 Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet Psalm 37:1-40. We can break down the teaching of Psalm 37 into seven major areas: 1. David cautions us not to worry about the prosperity of the wicked. He writes: Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. . . . Do not fret because of him who prospers in his way. . . . Do not fret—it only causes harm. (verses.

Commentary on Psalm 37:1-6 (Read Psalm 37:1-6) When we look abroad we see the world full of evil-doers, that flourish and live in ease. So it was seen of old, therefore let us not marvel at the matter. We are tempted to fret at this, to think them the only happy people, and so we are prone to do like them: but this we are warned against Praying through Psalm 37:4 . Heavenly Father, forgive me for the times when I have delighted myself in wrong things. Keep me from fretting over evildoers, in this increasingly confusing world, and help me to keep the eyes of my heart on Jesus, and to delight myself in the things of God The Insecurity of the Wicked. 37 1 Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. 3 Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. 4 Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart

Psalm 37 - zoeken op kernwoord of thema via Psalmboek

Psalm 37:1-8: This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong Psalms 37:1 - 37:40. Now viewing scripture range from the book of Psalms chapter 37:1 through chapter 37:40... Psalms Chapter 37. 1 ([A Psalm] of David.) Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb Browse Sermons on Psalm 37:1-7. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Psalm 37:1-7 1 Do a not fret because of evildoers,. Nor be envious of the workers of iniquity. 2 For they shall soon be cut down b like the grass,. And wither as the green herb. 3 Trust in the Lord, and do good;. Dwell in the land, and feed on His faithfulness. 4 c Delight yourself also in the Lord,. And He shall give you the desires of your d heart.. 5 e Commit 1 your way to the Lord Psalms chapter 1 KJV (King James Version) 1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.. 2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.. 3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his.

Psalm 37:1 1 u Fret not yourself Sign up for the Verse of the Day. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. We'll send you a new verse every day to download or share.. Footnotes [] 37:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet[] 37:26 Or freely; / the names of their children will be used in blessings (see Gen. 48:20); or freely; / others will see that their children are blessed[] 37:28 See Septuagint; Hebrew They will be protected forever[] 37:37 Or upright; / those who seek peace. Psalm 37:16-17 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen

Jun 27, 2015 - Quotes from Psalm 37... a pep talk for disciples indeed. See more ideas about psalm 37, psalms, bible verses Bible Verses Like Psalms 37:1 - cross references and similar Bible verses related to Baruch 3:18 - ([A Psalm] of David.) Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. from the Authorized King James Version of the Bible) Verse 1 = 28 Letters. Psalm 37 = 1214 Letter. Psalm 73 = 774 Letters. 28 + 1214 + 774 = 2016 Letters. 2016 = The 63 rd Triangle. 63 = 3 x 7 x 3. The number 2016 may be important as a date marker in and of itself, as that the was the year of the discovery of the blood code on the Shroud of Turin, on Thanksgiving Day 2016 Each suggestive letter has two verses (i.e., 4 lines) except Qoph, 37:34, which has 3 lines. D. This Psalm's theology about inheriting the land (i.e., Canaan) and prosperity is based on Gen. 12:1-3 (YHWH's initial call and promises to Abraham), which develops under Moses into the Mosaic covenant 1 Als hebbende de belofte van het tegenwoordige en toekomende leven, 1 Tim. 4:8. 1 Tim. 4:8 Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. 2 Dat is, mens. Zie Job 12 op vers 10. Job 12:10 (kt.

Psalms Chapter 37 Kjv - King James Bible Onlin

1 Of David. 37 u Fret not yourself because of evildoers; be not v envious of wrongdoers! 2 For they will soon w fade like x the grass. and wither y like the green herb. 3 z Trust in the L ord, and do good; a dwell in the land and befriend faithfulness. 2. 4 b Delight yourself in the L ord, and he will c give you the desires of your heart. 5 d. Psalm 37:1-7 1 u Fret Sign up for the Verse of the Day. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. We'll send you a new verse every day to download or share.. Psalm 45 (berijming 1773)Vers 1:Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,Terwijl de Geest mijn gladde tonge dri..

Psalm 37 - Don't Fret Because of Evildoers (With words

37 1 Of David. 1 u Fret not yourself because of evildoers; be not v envious of wrongdoers! 2 For they will soon w fade like x the grass . and wither y like the green herb. 3 z Trust in the Lord, and do good; a dwell in the land and befriend faithfulness. 2. 4 b Delight yourself in the Lord, and he will c give you the desires of your heart Psalm 37:5 Commit Thy Way Unto The Lord, Trust In Him And He Shall Bring It To Pass (utmost)07:05 Psalm 37:8 Fret Not Thyself, It Tendeth Only To Evil Doing (utmost)07:04 Psalm 37:5 Commit Your Way To The Lord Trust In Him (gray

Psalm 37 vers 2 - Berijming 177

Jerome. Vulgate Bible. Bible Foundation and On-Line Book Initiative. ftp.std.com/obi/Religion/Vulgate. Fund for the Improvement of Postsecondary Education provided. Psalm 37:5(NASB) Verse Thoughts Many scripture passages tell us that without faith in the Son of God it is impossible for the unbeliever to be saved and we are told in Hebrews that without faith it is impossible for the believer to please God - but we are not only to believe that God is, but also that He is a rewarder of those that diligently seek Him Those trusting in Jehovah will prosper. Do not be upset by evil men (1) Find exquisite delight in Jehovah (4) Commit your way to Jehovah (5) The meek will possess the earth (11) The righteous will not lack bread (25) The righteous will live forever on earth (29 Part 1 Prospects That Are Foreign to the Wicked (verses 1-11) Part 2 Pursuits That Are Favored by the Wicked (verses 12-22) Part 3 Paths That Are Forsaken by the Wicked (verses 23-31) Part 4 Points that areread more Scripture: Psalms 37:1-40. Denomination: Baptis

Psalm 121:2 Help Comes From The Lord (white)

Psalm 37:4(NASB) Verse Thoughts Earlier in the Psalm we are told not to fret about evil-doers, nor to be envious of those that work iniquity, for when our mind is correctly focused on the Lord, then our hearts are not weighed down with the troublesome behaviour of the wicked, nor overwhelmed with the continuous influx of evil in the world 1. Luid roep ik tot God zal horen; haast heb ik de moed verloren. Ik roep God met luide stem, strek mijn handen uit naar Hem. Rusteloos zijn mijn gedachten, troosteloos de lange nachten. Wanhoop voel ik en verdriet; aan Hem denken helpt me niet.. 2. Zonder woorden, aangeslagen, lig ik wakker vol met vragen. Steeds haal ik mij voor de geest hoe het vroeger is geweest:.

Psalms 37:2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Ver. 2. For they shall soon be cut down like the grass ] Faenea quadam felicitate temporaliter florent, as Austin phraseth it, but their felicity is short-lived; this proud grass shall be mowed down ere long, Psalms 92:7 , if not sooner, yet at death howsoever, which unto them is but a trapdoor to hell Rainbow Missions, Inc. World English Bible. Rainbow Missions, Inc.; revision of the American Standard Version of 1901. http://ebible.org/bible/web. Fund for the. Vers 1 -3 De inleiding van de psalm bestaat uit een oproep voor en over JHWH een 'nieuw lied' te zingen. Er worden maar liefst vijf opdrachten gegeven: 'zing vrolijk', 'loof', 'zing psalmen', 'zing een nieuw lied' en 'speel welluidend' Vers 1. Het is mogelijk dat psalm 13 door David is gedicht, maar het is ook goed mogelijk dat deze psalm later op zijn naam is gezet. Zoals bij veel psalmen wil 'van David' niet altijd zeggen dat hij 'van' David is

#026 - Bijbel kleurplaten, Bijbel spelletjes en

Psalms 37:37 Context. 34 Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it. 35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree. 36 Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found. 37 Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of. Hier zijn alle 't Hijgend hert, der jacht __, psalm 42 vers 1 antwoorden voor CodyCross game. CodyCross is een verslavend spel ontwikkeld door Fanatee. We publiceren alle trucs en oplossingen om elk spoor van de kruiswoordpuzzel te halen 1 Zie Ps. 4 op vers 1. Ps. 4:1 (kt.) EEN psalm van David, voor den opperzangmeester, op Neginôth. 2 Dit houden sommigen voor de eerste woorden van zeker lied, te dien tijde bekend, naar welks wijze deze psalm gezongen en gespeeld zou worden

Psalm 23 - De Heer is mijn herder (Jezus is de goede herder) Psalm 23 uitleg en betekenis. Psalm 23 - de Heer is mijn herder - is voor veel gelovigen de meest geliefde psalm. Psalm 23 is een psalm waar men zich aan kan optrekken, die kracht geeft in tijden van angst en verdriet. Stel je vertrouwen op God en Hij zal hij zal je helpen en zegenen Psalm 37:7 > Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Psalm 37:7 eerlijkheid leven geduld. HSV . Lees Psalm 37 online. Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.

Pin von Silvia Ruf auf Biblische Weisheit | BibelverseBible Verse Art Psalm 46 verse 10 Yellow Rose Photo Be
 • Wat jouw betreft.
 • Opel Tigra TwinTop kwaaltjes.
 • Ontwikkelingsgerichte activiteitenBaby.
 • Brood wecken.
 • The Leftovers Netflix.
 • WeAre shop.
 • Dodge Ram LPG problemen.
 • Maywood leeftijd.
 • Kloppende halsslagader.
 • Geld in bewaring 8 letters.
 • Karwijzaad alternatief.
 • Bastion Hotel Apeldoorn het Loo menukaart.
 • Aannemer moderne villa.
 • Spring maneges.
 • Senate elections 2020 results.
 • Wereldkaart met namen.
 • Thug Life Glasses.
 • Stern pinball gamecode.
 • Voornaam 10 letters.
 • Primark Zwolle openingstijden.
 • Trillende handen Parkinson.
 • Arriva Maastricht lijn 10.
 • Tapas Zwevegem.
 • Play Google com settings.
 • Hoe lang duurt bloeding na miskraam.
 • Golf Vesper.
 • Eierstempel.
 • Wat jouw betreft.
 • UK citizenship test.
 • Transferplank Hout.
 • Online pubquiz Groningen.
 • Pricewise commercial.
 • Otterlo Restaurant Hotel.
 • Powerpoint Korps Mariniers.
 • Nicole Scherzinger vriend.
 • Vulkaan fugo.
 • Cube 240.
 • Chirurgische mesjes.
 • Wetgeving energiedrank.
 • Sony Corporation.
 • Biceps femoris caput breve.