Home

Gecorreleerd betekenis

correleren = correleren werkw.Uitspraak: [kɔrə`lerə (n)] Verbuigingen: correleerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft gecorreleerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen in onderling verband staan... Magnetostratigrafie = Magnetostratigrafie is het correleren en relatief dateren van gesteentelagen (stratigrafie) aan de hand van het magnetisme in. Correlatie is de statistische samenhang tussen twee grootheden. Dit kunnen twee reeksen metingen zijn, of mogelijke waarden van twee toevalsvariabelen zijn. De sterkte van deze samenhang wordt uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt correleerde (verl.tijd enkelv.) Vervoegingen: heeft gecorreleerd (volt.deelw.) in onderling verband staan. Voorbeeld: `De consumptie van ijsjes correleert hoog met de buitentemperatuur.`. Synoniem: samenhangen. © Kernerman Dictionaries

Loesje

Correleren - 2 definities - Encycl

correleren (ww): corresponderen, rijmen, samenhangen, stroken. als synoniem van een ander trefwoord: gelijklopen (ww) : accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken Wat betekent correlatie? De correlatie test onderzoekt of twee variabelen die gemeten zijn op interval (bijvoorbeeld IQ) of ratio niveau (bijvoorbeeld kg, beiden zijn schalen) met elkaar correleren en dus samenhang hebben. Wanneer gebruik je correlatie? Correlatie: Kracht van een verban Correlatie. De correlatierekening vergelijkt de variaties van twee variabelen gemeten op interval- of ratio-niveau. De correlatiecoëfficiënt (R) is een maat voor het gezamenlijk variëren van twee variabelen. Het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt (R 2) wordt de determinatiecoëfficiënt genoemd Het belangrijkste verschil tussen correlatie en regressie is dat Correlatie wordt gebruikt om een lineaire relatie tussen twee variabelen weer te geven. Integendeel, regressie wordt gebruikt om een beste lijn te passen en een variabele te schatten op basis van een andere variabele

De lijst met NLP-jargon Accessing Cues - Gedragingen die gecorreleerd zijn met het gebruik van een bepaald representatiesysteem; bijv. oogbewegingen, stemgeluiden, houdingen, ademhaling, enz. Analoog - Alle aspecten van de communicatie die geen woorden zijn: stemtoon, tempo, lichaam, enz Engelengetal 22: interpretatie en betekenis. Geheime symboliek in dit nummer is ook gecorreleerd met nummer 4 (2 + 2 = 4), dus het heeft ook zijn kwaliteiten - het leven moet evenwichtig, harmonieus en vredig zijn, zonder vastheid in overtuiging en overtuigingen te verliezen correlatie. Correlatie is een techniek voor het onderzoeken van de relatie tussen twee kwantitatieve, continue variabelen. Correlatie is de mate of omvang van de relatie tussen twee variabelen. Als de waarde van een variabele toeneemt als de waarde van de andere wordt verhoogd, zijn ze positief gecorreleerd

correleren: alle werkwoordsvormen. Op mijnwoordenboek kun je eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans Wat is de betekenis van correleren (korreleren)? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord correleren (korreleren). Door experts geschreven English Guilt, inversely correlated with those things gecorrodeerd - De aantasting van metaal of ander materiaal door chemische of elektrochemische reacties die het gevolg zijn van blootstelling aan verwering, vochtigheid, chemicaliën of andere agentiën

* Men kan ook zeggen: voor dit verdriet zijn geen woorden.Bij de dood van mijn moeder hoorde ik wel dat woord: gecondoleerd. Ik vraag mij af of mensen er weleens bij stil staan wat dit woord daadwerkelijk inhoud December is DE maand waarin we de langverwachte Jupiter-Saturnus conjunctie in Waterman hebben. Over jaren en zelfs eeuwen zullen mensen naar 2020 verwijzen als het jaar van de grote verschuiving. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze maand is. De absolute stergebeurtenis van de maand is natuurlijk Jupiter conjunct Saturnus op 0 ° Waterman maar ELK van deze volgende. In deze serie blogs bespreken we een aantal veel voorkomende valkuilen op het gebied van statistiek én geven we je concrete tips om deze te omzeilen. In het derde blog van deze serie bespreekt senior consultant Lennaert van den Brink 'Correlatie vs. Causatie' De covariantie is in de statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen.De covariantie geeft aan of, en indirect in welke mate, de waarden van de ene variabele toe- dan wel afnemen bij toenemende waarden van de andere

Correlatie - Wikipedi

De betekenis van gecorrigeerd vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van gecorrigeerd gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Betekenis 'impliceren' Je hebt gezocht op het woord: impliceren. im·pli·c e ·ren (impliceerde, heeft geïmpliceerd) 1 met zich meebrengen; tevens betekenen. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis Betekenis gecorreleerde waarnemingen. Er is al veel gezocht naar de betekenis van gecorreleerde waarnemingen en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad (medisch) onlosmakelijk samengaand, een vaste eigenschap vormend Depressie heeft inherente lichamelijke gevolgen Betekenis 'chemie' Je hebt gezocht op het woord: chemie. che·m ie (de; v) 1 scheikunde 2 (van personen) het goed met elkaar overweg kunnen: tussen die twee ontbreekt het aan chemie. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis

correleren Nederlands woordenboek - Woorden

Lees de 5 antwoorden op deze vraag en bekijk vele andere vragen over financiën op Goeievraag. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Praktische betekenis. Correlaties kunnen in de praktijk gebruikt worden om verbanden aan te wijzen en voorspellingen te doen. Voorbeelden daarvan zijn de correlatie tussen de uitslagen in twee opeenvolgende jaren van de CITO-toets in het lager onderwijs, en de correlatie tussen de prijs en de vraag in de economie.Als bekend is dat dergelijke variabelen gecorreleerd zijn, kan de ene variabele. @Elicrates: toch kunnen twee getallenreeksen prima wiskundig gecorreleerd zijn. Dit hoeft niets met gebeurtenissen te maken te hebben, correlatie is een zuiver wiskundig begrip. Via de statistiek is het in het 'gewone' taalgebruik geslopen en daar wordt het nu grof misbruikt. @Ryodinho: Je hebt gelijk, maar echt behulpzaam is het niet Causaliteit is een principe binnen de statistiek dat vaak op een verkeerde wijze wordt gebruikt en geïnterpreteerd door niet-specialisten. Verschillende media, politici en lobby groepen halen regelmatig correlaties uit onderzoeken aan als direct bewijs voor hun eigen standpunten. Waar zij echter de fout in gaan is dat ondanks dat variabelen een bepaalde samenhang lijken te [

Vragen aan de klimaatminister – ewoudsite

De kleurtemperatuur bepaalt de kleurweergave van een witte LED. CCT wordt gedefinieerd in kelvin; een warm licht is ongeveer 2700 K, een neutraal wit licht ongeveer 4000 K en een koel wit licht 5000 K of meer Stel de eerste beoordeling van een reeks van 10 patiënten levert de volgende waardes op: 11, 13, 10, 15, 18, 13, 14, 15, 20, 12 en de tweede beoordeling levert de getallen: 21, 23, 20, 25, 28, 23, 24, 25, 30, 22. De twee reeksen zijn perfect gecorreleerd (met een correlatiecoëfficiënt van 1). Maar er is hier geen stricte overeenstemming Vertalingen gecorreleerd NL>ES . We hebben geen vertalingen voor gecorreleerd in Nederlands > SpaansAnders gespeld: gecorrigeerd 83.33% Anders gespeld: geconverteerd 72% Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden Het speelt een grote rol bij het hebben van botontkalking, welke eveneens is gecorreleerd aan teveel zuur in het lichaam. Calcitonine Het hormoon calcitonine wordt aangemaakt door de schildklier. Het stuurt de osteoblasten aan om juist bot aan te maken zodat botten sterk en stevig zijn maar ook om breuken te herstellen Engelengetal 202: interpretatie en betekenis - Engel nummer 202 is een persoon die direct is, bij uitstek in zowel werk als liefde, houdt van het eenvoudige leven, maar zijn leven is vaak vol wendingen

Synoniemen van correleren; ander woord voor correleren

 1. Ook bij patiënten die door verschillende oorzaken hersendood waren, is linkerventrikeldisfunctie gecorreleerd met een verhoogde cTn-concentratie. Na transplantatie van het hart is deze disfunctie reversibel bij een ontvangende patiënt.25 Een cTn-verhoging mag een donatie dus niet zonder meer in de weg staan
 2. Wat Is de betekenis van oriëntalisme? Oriëntalisme is de studie van de Oriënt of het Oosten. In de 19e eeuw nam schrijvers en wetenschappers uit het westen een grote interesse in het sociale, historische en geografische landschap van het Midden-Oosten
 3. In de statistieken is gecorreleerd een object dat voor ons verschijnt als een statistische verbinding van twee hoeveelheden die onafhankelijk van elkaar zijn. Als de waarde van één waarde verandert, verandert de waarde van de tweede. Als alleen de kenmerken van een grootheid veranderen, heeft de correlatie er niets mee te maken
 4. M en Z zijn dus tamelijk sterk positief gecorreleerd; dat is ook wel te begrijpen, want kleine waarden voor M gaan samen met kleine waarden voor Z en grote waarden voor M met grote voor Z. De correlatiecoëfficiënt ρ(X,Y) kan slechts waarden aannemen gelegen tussen -1 en 1 (de grenzen meegerekend); de grootte is een directe maat voor de lineaire samenhang tussen X en Y
 5. De betekenis van correlatief vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van correlatief gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 6. Na het lezen van dit artikel leert u over de betekenis van het verschil tussen middelen. Stel dat we willen testen of 12-jarige jongens en 12-jarige meisjes van openbare scholen verschillen in mechanisch vermogen. Omdat de populaties van dergelijke jongens en meisjes te groot zijn, nemen we een willekeurige steekproef van dergelijke jongens en meisjes, voeren we een test uit en berekenen we.

Patiënten met syndesmoseletsel rapporteren persisterende (hoge) enkelpijn, waarbij met name afzetten en lopen op oneffen grond pijnlijk is. Range of motion (ROM) is beperkt en (eindstandige) dorsaalflexie is pijnlijk. De hoogte van de drukpijn over de anterieure syndesmose is gecorreleerd aan de ernst van het syndesmoseletsel en de tijd tot RTP Nederlands: ·iets of iemand in verband brengen met iets of iemand anders, gecorreleerd De gezondheidstoestand van een baby is sterk gerelateerd aan de gezondheidstoestand van de moeter. Het gewicht van een persoon relateert meestal meer met zijn voedselinname dan met de hoeveelheid beweging die hij heeft.··↑ relateren in: Sijs, Nicoline van der. Betekenis; Voorgesteld door: Robert Aumann: Voorbeeld: Kip: In speltheorie, een gecorreleerde evenwicht is een oplossing begrip dat is meer algemeen dan de bekende Nash-evenwicht. Het werd eerst door wiskundige besproken Robert Aumann in 1974

Zoals uit de beschrijvingen duidelijk wordt: over het algemeen is het in psychologisch onderzoek altijd zo dat psychologische constructen gecorreleerd zijn. In psychologisch onderzoek wordt daarom zelden gebruik gemaakt van orthogonale rotatietechnieken, zoals varimax, omdat deze te streng zijn en grote kans hebben om clusters van gecorreleerde items te vangen Betekenis logboek van gecorreleerde berichten Er is al veel gezocht naar de betekenis van logboek van gecorreleerde berichten en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad

Aannames bij statistische toetsen. Gepubliceerd op 14 december 2018 door Lars van Heijst. Bijgewerkt op 6 juni 2020. Bij het uitvoeren van statistische toetsen zoals een regressieanalyse, t-toets of ANOVA worden vaak verschillende statistische aannames gedaan. Het is belangrijk om deze aannames te testen, want pas als deze kloppen kun je de juiste conclusies trekken Als u op Wat is hedging of Hedging betekenis zoekt, zult u een beschrijving met de volgende strekking vinden: Deze twee activa zijn sterk negatief gecorreleerd, dit impliceert dat wanneer het EUR USD paar stijgt, de waarde van de Zwitserse Frank een daling van vergelijkbare impact toont

Hitteberoerte kan ontstaan door blootstelling aan externe warmte en door inspanning. Lees deze blog om hitteberoerte goed te kunnen herkennen en te behandelen Leeftijd van de patiënt is gecorreleerd aan de nierfunctie en is ook van prognostische waarde. De werkgroep beschouwt een eGFR < 60 ml/min/1,73 m 2 als afwijkend voor patiënten van alle leeftijden. De levensverwachting van de patiënt is wel een belangrijke factor voor het bepalen van het beleid bij een afwijkende nierfunctie, bijvoorbeeld in het kader van verwijzing of bij 80-plussers Confirmatieve factoranalyse (CFA) wordt uitgevoerd volgens een aantal belangrijke stappen:1. Model specification: een model (pijldiagram of stelsel van vergelijkingen) maken.2. Model identification: bepalen of je model een unieke oplossing heeft.3. Model estimation: een (voorlopige) aanname doen dat.. De beste klinische scores, alhoewel statistisch significant gecorreleerd met botmetingen, kunnen slechts tot 40 van de botdichtheidvariabiliteit verklaren.5 Alhoewel gelijk welke botmetingsplaats het risico van zowel pols-, wervel- als dijbeenfractuur kan voorspellen, wordt de risicostratificatie voor wervelfracturen het best gedaan door meting van de botdichtheid ter hoogte van de wervelkolom. De betekenis van zwangerschap. Geschreven door Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC. Restricties op abortus zijn immers sterk gecorreleerd aan verhoogde maternale - en kindersterfte. Alleen al om die reden is laagdrempelige toegang tot abortus een belang van ons allemaal

De Correlatie Analyse, Hoe Het Werkt! Afstudeerbegeleider

10. Correlatie en Regressie - Universiteit Leide

 1. g, om hun betekenis te bepalen in de context van wettelijke voorschriften en waarschijnlijke risico's. Wanneer u een organisatie identificeert, moet u uitgaan van de criteria van doelmatigheid
 2. g is van grote betekenis voor de complexiteit van een project, een studie naar complexiteit van ICT-projecten (figuur 3). De redenen van mislukking die het meest werden vermeld, zijn gecorreleerd met de projectsysteem- en onderne
 3. der van. Dit neemt niet weg dat de Pw-methode ook op kleigrond de voorkeur ver­ dient boven de beide andere methoden (vgl. fig. 4 met fig. 5)
 4. De misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk liegen er niet om. Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Moeten we dat allereerst zoeken in het celibaat? Zijn zusters, broeders en priesters ontmenselijkt, omdat ze de gelofte van het celibaat afleggen? Moet het celibaat dan maar afgeschaft worden? Vragen die Nieuwwij deed besluiten in bed
 5. Vergeleken met CSAT is NPS een betere voorspeller van klantengedrag en daarnaast is de score sterk gecorreleerd met de groei van een bedrijf. CheckMarket heeft de NPS score zelfs verder ontwikkeld als een automatisch feedback programma [lees ons (Engelstalig) artikel 'The 4 stages of Net Promoter Score (NPS)' ]

Verschil tussen correlatie en regressi

NLP Begrippenlijst [Termen & Jargon] #1 Kennisban

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem op stoffen van buiten het lichaam die normaal niet een dergelijke reactie geven. Het afweersysteem behoort elementen, zoals bacteriën, virussen en andere microben te vernietigen. De hygiëne hypothese stelt dat door het huidige hygiëneniveau het afweersysteem te weinig normale vijanden heeft om aan te vallen en richt het. betekenis: Kenmerk Invoer Resultaat; Cancel. Zoek een woord aan de hand van steekwoorden. Bijvoorbeeld: met vis giftig vindt u o.a. 'steenvis'. Meer informatie . 0 resultaten gevonden. Sorteer op: Toon: Opslaan als CSV file (kan in Excel geopend worden). De paradox van performance management. Veel organisaties houden zich op de een of andere manier met performance management bezig. Het functionerings- en beoordelingsgesprek, medewerkers sturen en coachen op competenties: het klinkt veel leidinggevenden bekend in de oren

1 Other comprehensive income: betekenis en presentatie in jaarrekeningen van Nederlandse beursfondsen Jan Backhuijs, Kees Camfferman en Louise Oudshoorn SAMENVATTING Onder IFRS worden sommige baten en lasten buiten de winst-enverliesrekening gepresenteerd onder other comprehensive income (OCI). Op basis van ons onderzoek naar de jaarrekening van ondernemingen met een beursnotering in Nederland. Afnamevoorkeur: Heparinebuis met groene dop (zonder gel) Afnamevolume: 1 volle buis (6 ml) Afnamecondities: AZATG. Afnameopmerking: Bij voorkeur op MAANDAG EN WOENSDAG afnemen t.b.v. bepaling in de VU op woensdag en vrijdag

Engelengetal 22: interpretatie en betekenis

Onder ascites wordt een pathologische vochtophoping in de peritoneaalholte verstaan. Als er sprake is van ascites als gevolg van een maligniteit wordt wel van maligne ascites gesproken. Omdat kanker de meest voorkomende oorzaak is van ascites in de palliatieve fase, wordt in deze richtlijn met name ingegaan op epidemiologie, pathofysiologie, diagnostiek en therapie van 'maligne' ascites De betekenis van zwangerschap Column Ethiek in de praktijk. Restricties op abortus zijn immers sterk gecorreleerd aan verhoogde maternale - en kindersterfte. Alleen al om die reden is laagdrempelige toegang tot abortus een belang van ons allemaal. Laten we daar dus zuinig op zijn Gecorreleerde markten. Het is gebruikelijk om correlaties te vinden tussen de meest verhandelde valuta's en grondstoffen. De Canadese dollar is bijvoorbeeld gecorreleerd met de olieprijs, aangezien Canada een belangrijke olie-exporteur is, terwijl de Japanse yen negatief gecorreleerd is met de olieprijs, aangezien het al zijn olie importeert Betekenis: Covariantie is een maat die aangeeft in hoeverre twee willekeurige variabelen tegelijk veranderen. een andere variabele, op de een of andere manier, dan zijn de variabelen gecorreleerd. Correlatie is van twee typen, d.w.z. positieve correlatie of negatieve correlatie

Betekenis Correlatie - betekenis-definitie

werkwoord correleren vervoegen - Mijnwoordenboe

De geheime betekenis en symboliek. Het getal 106 is zelden direct gecorreleerd met materiële goederen, met willekeurig gemakkelijk geld. Om winst te maken, moet je lang en hard werken. De 6 helpen je om op de goede weg te komen, en de 10 helpen je bij het bouwen van een herkenningspunt De concentratie van ferritine in bloed is gecorreleerd met de hoeveelheid opgeslagen ijzer. De ijzer en ferritine hoeveelheid in bloed geven samen een idee over de totale hoeveelheid ijzer in het lichaam. Ferritine is dus een maat voor de opgeslagen Fe reserve maar eveneens een acute-fase eiwit Wat is radio: Het woord radio komt van het Latijnse radĭus ('bliksem') en heeft verschillende betekenissen:. In geometrie is de straal de rechte lijn die vanuit het middelpunt van een cirkel naar de omtrek kan worden getrokken. In die zin is een spaak ook een stang die het midden van een wiel met de velg verbindt

Wat is de betekenis van correleren (korreleren

Deze is gecorreleerd aan de mate van bewustzijnsstoornis. Er is vaak sprake van enige overlap tussen DKA en HHS. DKA gaat meestal gepaard met een zekere mate van hyperosmolariteit en bij HHS kan sprake zijn van verhoogde ketonenproductie De betekenis van NTR1 meningsuiting en de correlatie met β-catenine en EGFR bij maagkanker Abstracte achtergrond Verschillende rapporten geven aan de receptor met hoge affiniteit van NT (neurotensine), NTR1 (neurotensine receptor 1), in talrijke nadelige taken vervult die aan neoplastische progressie van verschillende soorten kanker Hoofdstuk 4 factor analyse (3 vragen dimensionaliteit ( Hoeveel dimensies: Hoofdstuk 4 factor analys Om die vraag te kunnen beantwoorden, helpt het om te kijken naar wat er vóór de prestatiemaatschappij was. Toen leefden we in een 'commandomaatschappij'. We luisterden naar onze baas, hielden ons aan de regels van onze baan, klokten netjes 's morgens in en keerden aan het einde van de dag huiswaarts

Het BBP is een slechte maatstaf voor welvaartsontwikkeling en is daarvoor ook nooit bedoeld. De afgelopen jaren zijn er verschillende alternatieve welvaartsmaatstaven geconstrueerd. In deze special vergelijken we de verschillende alternatieven Diabetische keto-acidose. Gericht op voorgeschiedenis en luxerend moment. Voorgeschiedenis kan blanco zijn (eerste uiting nog niet gediagnosticeerde diabetes mellitus type 1), overgeslagen insuline-injecties, problemen met insulinepomp, bijkomende ziekte die tot (toegenomen) insulineresistentie/-behoefte leidt, bv infectie (pneumonie, sinusitis), ontstekingsproces (appendicitis, acute. Frequentieverdeling: betekenis, stappen en andere details. Lees dit artikel voor meer informatie over de betekenis, stappen voor het tekenen en bepalen van het middelpunt van de klassenintervallen van frequentieverdeling

 • Zilver smelten magnetron.
 • Lego dekbedovertrek.
 • Kunst Zevenaar.
 • Wat is een primatoloog.
 • Carol Netflix.
 • Houten letterkralen 10mm.
 • Nacht 2 baby.
 • Excel in cm.
 • Infrared camera Raspberry Pi.
 • Betekenisvol lesgeven.
 • Scooter youtube yssi SB.
 • Industrieel dressoir metaal hout.
 • Afvallen brood of crackers.
 • Pokemon character creator.
 • Arsenal Selectie 2016.
 • NEP stream.
 • Dsi logo.
 • Unconfirmed Transactions Bitcoin chart.
 • HeltiQ Skintags review.
 • Dierenasiel Den Ham.
 • Amazon Lightsail.
 • Genderneutraal opvoeden tegenstanders.
 • Windows 10 Start menu aanpassen.
 • Bulgur recept feta.
 • Slijterij Kuijpers Landgraaf.
 • Hertshoornolie spray.
 • Goedkope tv beugel.
 • Functie longblaasjes.
 • Freerunnen Spijkenisse.
 • Nagels laten groeien mannen.
 • Speeltuin Cuijk.
 • Kringloopwinkel Playmobil.
 • Ski overall dames.
 • E liquid grootverpakking.
 • Erima 615561.
 • Cheetos Flamin' Hot België.
 • Beste sterren app 2020.
 • Pasta pesto roomsaus.
 • Winx Club Flora real life.
 • Populatie dieren.
 • Gardenia jasminoides winterhard.