Home

Cao PO studiedagen

CAO PO 2019-2020 Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs Uitgave PO-Raad Utrecht, 24 maart 2020 Deze cao is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van de betrokken partijen: www.poraad.nl www.aob.nl www.avs.nl www.cnvo.nl www.fvov.nl www.fnvoverheid.n Op dit moment geldt de Verlengde CAO PO 2019-2020. De afspraken uit deze cao voor het primair onderwijs gelden officieel tot en met 31 december 2020, maar lopen door totdat er een nieuw cao-akkoord is. Hier vind je de volledige tekst van deze cao. Een goede cao voor het primair onderwijs maakt het mede mogelijk dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goe Ook een ingeplande vergadering of studiedag moet binnen jouw jaartaak vallen. Per jaar mag iemand met een volledige baan niet meer dan 1659 uur werken. Als je een deeltijdbaan hebt moet je die 1659 uur vermenigvuldigen met je werktijdfactor. Jouw jaartaak is het aantal uur wat de werkgever per jaar maximaal aan jou kan opdragen De cao primair onderwijs 2019-2020 is op 10 januari 2020 officieel ondertekend door de AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad. Al het onderwijspersoneel krijgt met de komst van deze nieuwe cao een loonsverhoging, een bonus en de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schooldirecteuren zijn geactualiseerd

Dat betekent dat u maximaal 6 dagdelen ingezet kunt worden, verspreid over 4 dagen. U werkt maandag, dinsdag en donderdagochtend. Dit betekent dat u nog voor 1 dagdeel ingezet kunt worden op woensdag, donderdag of vrijdag. Ook dient de ingeplande vergadering of studiedag binnen uw (norm)jaartaak te vallen Professionalisering CAO PO - uitleg begrippen onderwijs Professionalisering (deel 3 artikel CAO PO) Activiteiten gericht op het behouden van de vakbekwaamheid, zoals scholing, studeren, workshops, studiedagen, coaching en het volgen van een master. Er moet per school een scholingsbudget zijn van tenminste € 500,00 per fulltime leerkracht/ fte In de cao-PO wordt een uitzondering gemaakt voor tijdelijke dienstverbanden voor vervanging. Als het gaat om dienstverbanden wegens vervanging mag je zes tijdelijke dienstverbanden hebben in een periode van drie jaar. Hier geldt ook dat de periode tussen de dienstverbanden niet meer dan zes maanden mag zijn Hier vind je de salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs behorend bij het cao-akkoord CAO PO 2019-2020: Salaristabellen per 1 januari 2021; Salaristabellen per 1 juli 2020. Historie Hieronder zijn ook oudere salaristabellen te downloaden Stel een vraag via de pagina van de Juridische helpdesk op mijnporaad.nl (na inlog in het ledenportaal). Voor dringende vragen kun je op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de juridische adviseurs. Bij de Juridische Helpdesk kun je.

In artikel 8A.3 van de cao voor primair onderwijs (CAO PO 2019-2020) worden een aantal bestedingsdoelen genoemd. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij de uren wilt inzetten wanneer hij kiest uit één van deze doelen. Indien hij een andere besteding wil, doet hij dat in overleg met de leidinggevende Deze studiedag gaat in op de inhoud en werking van de CAO PO met als invalshoek wat peroneelsmedewerk(st)ers moeten weten tijdens hun dagelijkse werk. Deze no-nonsense cursus biedt goed inzicht en is een belangrijke ruggesteun bij het personeelsbeheer in het primair onderwijs De nieuwe cao voor het primair onderwijs heeft een korte looptijd en geldt van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. In deze cao ligt vooral de nadruk op het loon en het afschaffen van de LA-salarisschaal. Hieronder de veelgestelde vragen per thema -loon, werkverdeling en contracten- op een rij Studiedag CAO PO. De onderwijs-CAO's staan bekend als complexe documenten. Naast de wet, regelt de CAO PO regelt veel zaken voor de rechtpositie van onderwijsmedewerkers. Om je weg in de CAO te vinden is de nodige voorkennis vereist. Deze studiedag verklaart de structuur en de belangrijkste bepalingen van de CAO PO

Wat is er nieuw in de planner? Welke gevolgen heeft de nieuwe CAO-PO op de inroostering en werkverdeling voor het schooljaar 2019/2020? Waarom wordt de regel dat 'het team de verhouding bepaalt tussen de lestaak en de overige taken' niet toegepast in de planner 2019/2020

Een studiedag of sint- en kerstviering op school is dan een reguliere werkdag geworden en valt onder het woon-werkverkeer waarvoor je maandelijks een vergoeding krijgt. De reiskosten zijn een vast bedrag per maand, afhankelijk van het aantal werkdagen. Je krijgt de vergoeding ook doorbetaald tijdens vakanties, op de zomervakantie na De CAO voor het Voortgezet Onderwijs staat bekend als een complex document. Je weg erin vinden vraagt de nodige voorkennis. Deze studiedag verklaart de structuur en de belangrijkste bepalingen van de cao VO. Deelnemers krijgen inzicht welke ruimte de complexe regels laten voor het uitwerken van een eigen personeelsbeleid door VO-scholen

Cao primair onderwijs PO-Raa

12 CAO VO 2016 / 2017 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepalingen Cao Collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs Carrièrepatroon De wijze waarop de werknemer het maximumsalaris van zijn functie bereikt, als aangegeven in bijlage 9 van deze cao Centrale dienst De rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 53b van de WV 3 LOWAN-po studiedag 31 maart & 1 april 2020 Workshopaanbod 5. Expat leerlingen in de klas let op: deze sessie in het Engels Kate Berger Kate Berger is psycholoog en begeleidt kinderen van expats. Veel van deze leerlingen weten niet goed waar ze thuis horen Studiedag staat al aan het begin van het jaar vast, Voor een weekendje shoppen vind ik het ook onzin, daar is de studiedag niet voor in de cao opgenomen! Bovenaan. ma, 14/09/2009 - 21:50 #11. duifje. Buitensporig uitstapje. Op wie zijn kosten gaan ze een. SPOLT: Invoeringsplan cao po 2015-2016 / vastgesteld 16-06-2015 2 1. Aanleiding invoeringsplan De nieuwe CAO PO heeft ertoe geleid dat modernisering van de kaders, als vertrekpunt, bij de totstandkoming van eigentijds onderwijs, zeer wenselijk is

Ik werk op maandag en dinsdag, moet ik dan - CNV Onderwij

 1. Zie pagina 82 tot en met 84 van de cao-vo 2020 hoe het is geregeld en dan met name hoofdstuk 16. Zie pagina 92 tot en met 94 van de cao-po 2019-2020: Artikel 9.3 en 9.8. Zie pagina 36 tot en met 38 van de cao-mbo 2020-2021: Hoofdstuk 4. Zie pagina 65 tot en met 67 van de cao-hbo: Hoofdstuk O. Jóuw korting op VONKC-studiedagen
 2. Breid je deskundigheid uit en blijf je ontwikkelen met de KVLO studiedagen, cursussen en netwerkbijeenkomsten. In de kalender vind je het overzicht van de evenementen en scholingen die door de KVLO en de KVLO afdelingen worden aangeboden. Daarnaast staan scholingen en evenementen van overige aanbieders vermeld op deze pagina
 3. De CAO PO probeert met de keuze voor basis of overlegmodel het mogelijk te maken dat elk team de CAO inzet op een manier die voor dat team werkbaar is. Er is ruimte voor eigen invulling en verschillen tussen leerkrachten, bijvoorbeeld omdat sommigen een grotere groep hebben met veel zorgleerlingen en anderen een kleine groep
 4. 2 studiedagen buiten de lesweken; 3 niet geplande dagen (te gebruiken voor bijvoorbeeld overuren). CAO PO 2015- 2016 voorlichting juni 2015. CAO PO 2015- 2016 voorlichting juni 2015. Author: SKO Batavorum Created Date: 03/30/2015 00:48:25 Title: PowerPoint-presentatie Last modified by
Nieuwsbrief Special CAO PO 2019-2020 - Groenendijk

Hier is vaak nog veel onduidelijkheid over. De regelgeving die hierbij van toepassing is, staat in artikel 2.4 van de CAO-PO. In beginsel hoeven deeltijders niet terug hoeven te komen op een voor hen niet reguliere werkdag behalve als er sprake is van incidentele, onvoorziene werkzaamheden van onderwijskundige of schoolorganisatorische aard. Dit kan een plotseling studiedagen waarop iedereen aanwezig is, vast legt in het jaarrooster van de school. Een goede jaarplanning geeft overzicht en overzicht geeft inzicht. 2. Onderwijstijd: In de cao po is vastgesteld dat een medewerker 1659 uur op jaarbasis werkt bij een fulltime aanstelling Ter verduidelijking: de CAO dagen zijn vrije dagen voor de leerlingen. Wanneer er een CAO dag staat vanaf 12 uur dienen de leerlingen ook die dag wel op school aanwezig te zijn. Vakanties, studiedagen en CAO dagen 2019-2020 Vakanties eerste dag laatste dag Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-201 30 maart 2020 - De definitieve tekst van de cao PO 2019 - 2020 is nu beschikbaar. Ook is er een was-wordt-lijst opgesteld. In deze lijst worden de verschillen aangegeven tussen de CAO PO 2018 - 2019 en de CAO PO 2019 - 2020. Dat heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) bekendgemaakt. Op 10 januari 2020 [ Cao po Afspraken over rechtspositie Secundaire arbeidsvoorwaarden Bapo- regeling Handige rekentool

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en de onderwijsvakorganisaties AOb, AVS, CNVO, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv anderzijds hebben in dit onderhandelaarsakkoord afspraken gemaakt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs (CAO PO 2019-2020) De CAO PO 2019-2020 komt eraan! De afspraken neergelegd in de nieuwe cao hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers. Denk aan: De aanpassing van de schalen voor directies en adjuncten die voor de zittende medewerkers positief zijn maar niet persé voor nieuw aan te nemen adjuncten De cao PO is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. CAO. Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020 - Overzicht wijzigingen cao-tekst. CAO Primair Onderwijs 2019 - 2020. CAO was-wordt-lijst CAO PO 2019 - 2020. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 - 202 It's my goal to make teachers' lives easier. Happy teachers mean happy students and better education

20150518 verslag cao po

Cao primair onderwijs (PO) De Algemene Onderwijsbon

Begrip. Professionalisering (deel 3 artikel CAO PO Studiedag CAO PO; Studiedag CAO VO; Alle opleidingen p & o / hrm; Financieel. Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs; Financieel management in het onderwijs (leergang) Financiële kennis en inzicht voor onderwijsmanagers; Studiedag belastingen (speciaal voor het onderwijs) Alle opleidingen financieel; Facilitair. Conciërge. CAO VO 2018-2019. In het voorjaar van 2018 is de vorige CAO VO 2018-2019 overeengekomen. Belangrijkste afspraak hierin was dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs Je kunt je scholingsbudget bijvoorbeeld inzetten voor de bekostiging van een deel van een keuze module van de MRT Opleiding, maar het is ook mogelijk om voor dit budget meerdere studiedagen te volgen (bij ons en/of bij andere aanbieders). Voor een studiedag of avond vragen wij doorgaans een bedrag tussen de €95,- en €200,- CAO PO Uitwerking versie 2.3 maart Geraadpleegd: CAO PO (18 december 2014) PO-raad (website) Een deel van deze weken kan worden ingevuld door studiedagen, net als nu het geval is, maar het overgrote deel van deze dagen is beschikbaar voor persoonlijke ontwikkeling,.

De studiedagen van Onderwijsbureau Van Leeuwen zijn activerend, sluiten aan op de wensen van de school en deelnemers kunnen de dag erna het geleerde gelijk toepassen. Tijdens onze team- en studiedagen koppelen we nieuwe kennis en inzichten aan de realiteit van uw school door het toepassen van de 3 H's: Hoofd, Hart en Handen Woensdag 29 januari 2020 organiseert de KVLO in samenwerking met de Haagse Academie voor Lichamelijke opvoeding (HALO) de landelijke studiedag voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze dag verwelkomen we jullie graag op de sportcampus in Den Haag waar een prachtige locatie is gerealiseerd voor onderwijs, topsport, breedtesport en onderzoek Op vrijdag 4 oktober 2019 vindt de jaarlijkse Zeeuwse studiedag bewegingsonderwijs PO en VO plaats. Wederom zijn we te gast bij scholengemeenschap Nehalennia, locatie sporthal De Sprong. Adres: De Aanloop 1b, 4335 AS Middelburg Nieuwe voorbeeldfuncties voor leraren in het PO. Op 10 januari 2020 is de cao PO 2019-2020 vastgesteld en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2019. Met de cao PO 2019-2020 zijn 28 nieuwe voorbeeldfuncties gepubliceerd plus 4 functiereeksen

Geluiden uit onderwijsland: er moet iets veranderen

Datum: 23 september 2020 Tijd: 9.30- 16.00 uur Locatie: Reehorst, Ede Op 22 en 23 september 2020 zijn er weer LOWAN-PO studiedagen. Deze dagen vervangen 31 maart en 1 april. Vanwege maatregelen rondom het coronavirus zijn de studiedagen verplaatst Woensdag 3 februari heeft minister Slob de PO-Raad en de sociale partners, waaronder de FvOv (met o.a. KVLO) en AOb, geïnformeerd over een aantal aanvullende maatregelen (zie brief en bijlage van de minister). Donderdag 4 februari.. Als leerkracht je werkdruk bespreekbaar maken, is makkelijker als je de CAO PO kent. Dit is deel 2 over de CAO PO met kennis die je kan helpen goed voorbereid het gesprek aan te gaan. Op de belastbaarheid zoals die hierboven beschreven is, heb je als mens zelf invloed, die gaat over jou als persoon Studiedagen LOWAN-PO verplaatst. De LOWAN-PO studiedagen van 31 maart en 1 april verschuiven we naar 22-23 september. Vanwege maatregelen rondom het coronavirus hebben we besloten de studiedagen te verplaatsen naar 22 en 23 september. Mocht je je aangemeld hebben, dan blijft in principe je aanmelding staan

Video: Ik werk normaliter op maandag en dinsdag, moet ik dan

Wanneer de werkgever dit verzoek niet inwilligt dan dient deze een studiedag door te betalen waar de werknemer aan deelneemt. Deze dag dient georganiseerd te zijn door de vakbond. Als werknemer dien je hiervoor tijdig een verzoek in te dienen zodat rekening kan worden gehouden met de keuze voor de studiedag of de hiervoor bedoelde vergoeding Nieuwe CAO bestuurders PO en VO 2020 22 oktober 2020 - Er is een nieuwe cao voor bestuurders in het primair- en voortgezet onderwijs voor 2020. In beide cao's gaan de salarissen per 1 januari 2020 met 3,4 procent omhoog

Naar boven ^ Artikel 2 Definities In deze cao wordt verstaan onder: a. cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie en LBV;. c. de cao: de onderhavige collectieve. Met deze handreiking wil Dyade Advies schoolbesturen in het openbaar onderwijs concreet handvatten bieden bij de nieuwe cao po. Download - cao po handreikingen 2018 Hom Een cao geldt voor een hele sector of bedrijf. Met een cao ben je dus beter af. Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Ook regelt een cao vaak je pensioen en heb je als lid inspraak in de cao. Een cao geeft rust op de arbeidsmarkt Leden stemmen in met akkoord cao-PO Terug Het onderhandelaarsakkoord zoals dat op 29 oktober jl. is gesloten tussen sociale partners (waaronder de FvOv) is door de verenigingen van de FvOv op basis van de uitslag van de peiling bekrachtigd

Bijlage II CAO-PO - Avs

Professionalisering CAO PO - uitleg begrippen onderwij

Leden stemmen in met akkoord cao-PO Webredactie 13 november 2020 Leden stemmen in met akkoord cao-PO 2020-11-13T21:12:33+01:00 CAO No Comment Het onderhandelaarsakkoord zoals dat op 29 oktober jl. is gesloten tussen sociale partners (waaronder de FvOv) is door de verenigingen van de FvOv op basis van de uitslag van de peiling bekrachtigd CAO PO 2013 Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het Primair Onderwijs Uitgave PO-Raad Utrecht, januari/februari 2013 Vormgeving omslag en binnenwerk: Simone van der Reep, PO-Raad Foto's: André Ruigrok & AR-producties Deze cao is alleen digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van d

Primair onderwijs - CNV Onderwij

LAATSTE CAO NIEUWS. FNV: medewerkers coronacallcenters onderbetaald. Derk-03-02-2021. 0. Hoogeveen staakt voor cao Metalektro. Derk-22-01-2021. 0. Werkingssfeer CAO ABU en sectoraansluiting. Linda Bol-13-01-2021. 0. Vakbonden stellen werkgevers Metalektro voor ultimatum. Hinke Wever-07-12-2020. 0 CAO-PO: tekst gereed! Webredactie 17 juli 2016 CAO-PO: tekst gereed! 2016-07-17T22:48:09+02:00 CAO No Comment. Download hier de CAO-PO. Download hier het convenant voor het reformatorisch onderwijs. CAO, PO. Nog geen reacties. Geef een reactie Reactie annuleren. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met Een CAO wordt opgesteld in overleg tussen werkgeversorganisaties en werknemers organisaties. In de CAO staan afspraken over lonen en arbeidsvoorwaarden. Als u wordt aangenomen bij een onderwijsinstelling is het mogelijk om binnen deze CAO afspraken over de arbeidsvoorwaarden en het salaris te onderhandelen

Salaristabellen primair onderwijs PO-Raa

CAO CAO BOUW & INFRA 2020 NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Postbus 620, 2270 AP Voorburg 070 386 02 04 www.nvb-bouw.nl Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal 0318 54 49 00 www.aannemersfederatie.nl CNV Vakmensen Postbus 2525, 3500 GM Utrech De nieuwe cao Huisartsenzorg is definitief (juni 2019) en loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. De cao 2019-2020 is op 16 april 2020 algemeen verbindend verklaard (avv). CAO huisartsenzorg (1 maart 2019 t/m 31 december 2020) Salarisschaal cao huisartsenzorg (per 1 april 2020) De verhoging van de lonen is in [ De Werkgeversvereniging, De Unie en CNV Vakmensen hebben op 20 januari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche 2020

Professionalisering PO-Raa

Aanmelden PO Aanmelden VO Locatie Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum Amsterdam Tijd 13 nov 2019, 9.30 tot 17.00 14 nov 2019, 9.30 tot 17.00 Toegang Studiedag PO: 13 november 2019, prijs € 75,- Studiedag VO: 14 november 2019, prijs € 75, Deze actie is een uitvloeisel van het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018. De uitkomsten van de internetconsultatie worden nu aan de cao-tafel uitgewerkt en zullen daarna besproken worden. Eenzelfde actie is ook gevoerd voor de functiebeschrijvingen voor onderwijsondersteunend personeel Dyade ondersteunt onderwijsinstellingen met financiële en personele administratie en bij de bedrijfsvoering. Of het nu om financiële of personele vraagstukken gaat, of om knelpunten in de bedrijfsvoering, Dyade heeft voor u een oplossing

Schoolzakelijk | Studiecentrum voor leiding en staf in hetInvallers

Duurzame inzetbaarheid & BAPO overgangsrecht PO-Raa

Overzicht van de studiedagen van Posterheide Brabant. E-mail * Wachtwoord * Inloggen Wachtwoord vergeten: Geef a.u.b. uw e-mailadres in, dan sturen wij u een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt invoeren. Uw invoer is geen correct e-mailadres Er is een e-mail naar u verstuurd waarin een link staat om uw wachtwoord te wijzigen De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. U treft de nieuwe versie hier aan.In deze versie is de benoemingsvolgorde van Bijlage IE in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord van cao-partijen studiedag Passend Onderwijs en Zorg voor jeugd verbonden die door de. samenwerkende brancheorganisaties VNG, PO-Raad en VO-raad wordt georganiseerd. Doel van de dag is het verkennen van de samenwerking tussen gemeenten en de. samenwerkingsverbanden, meer te leren van de grote veranderingen bij de ander e

De studiedag LOWAN-PO, die gepland stond op 22-23 september, gaat niet door. Van september tot december organiseren we een 'LOWAN webinar serie'. Op 22 september starten we met een 'kick-off event'. We schuiven de studiedagen door naar 30-31 maart 2021. Webinars? Op 22 september starten we met een 'kick-off event' met twee webinars VLS/Gehrels Studiedag PO, 11 maart Webredactie 28 februari 2017 VLS/Gehrels Studiedag PO, 11 maart 2017-03-19T22:55:28+01:00 Nieuws , Verenigingsberichten No Comment Op zaterdag 11 maart organiseert de VLS samen met Gehrels Muziekeducatie een studiedag in de Utrechtse Marnix Academie

Ledenraadpleging CAO-PO 2016-2017 Webredactie 21 mei 2016 Ledenraadpleging CAO-PO 2016-2017 2016-05-21T13:42:36+02:00 Nieuws , Vakbondsberichten No Comment Op 27 april zijn de bonden (waaronder de FvOv/VLS) en de PO-Raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord inzake een nieuwe cao voor het primair onderwijs 12 december 2019 - Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Per 1 januari gaan de salarissen van alle medewerkers met 4,5 procent omhoog. Met het bereiken van een akkoord gaat het beschikbare geld nu op korte termijn naar de medewerkers. Dat betekent naast een loonsverhoging, ook twee eenmalige uitkeringen

’Leraren kunnen actiever participeren in eigen loopbaan

Studiedag CAO PO - Schoolzakelij

Primair Onderwijs | PO 2019 - 2020 Nieuws. 01-12-2020 Nieuwe versie CAO Primair Onderwijs 2019-2020; 30-03-2020 Nieuwe tekst CAO Primair Onderwijs 2019-2020; 12-12-2019 Akkoord CAO Primair Onderwijs 2019-2020; 28-02-2019 Wijziging tekst CAO PO 2018-2019; 01-08-2018 Nieuwe tekst CAO Primair Onderwijs 2018-2019; 07-06-2018 Onderhandelaarsakkoord CAO Primair Onderwijs 2018-201 De VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben een onderhandelaarsakkoord vastgesteld voor een nieuwe CAO Bestuurders PO en CAO Bestuurders VO. Het onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de achterban van de cao-partijen, die tot 12 september 2020 kunnen reageren op het akkoord. Doelstelling van cao-partijen is om te komen tot een bestuurders-cao voor het funderend. Boek CAO PO De AVS zorgt weer voor een publicatie van de CAO PO 2019-2020 in boekvorm. Zodra deze er is, maken we dit kenbaar via een nieuwsbericht en in de nieuwsbrief. Regionale netwerkbijeenkomsten cao-po De AVS organiseert in januari en februari regionale netwerkbijeenkomsten over de cao-po 2019-2020 De salaristabellen, behorende bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 en geldend vanaf 1 januari 2021, zijn hieronder te downloaden. AVS Helpdesk Neem contact op met de AVS Helpdesk Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

Welkom op de website van Openbaar Onderwijs Present

21-04-2020 Nieuwe tekst CAO PO-raad 2019-2020 21-04-2020 Nieuwe tekst CAO University College Roosevelt 2019-2020 21-04-2020 Nieuwe tekst CAO Theologische Universiteit Kampen 2019-202 Studiedagen PO. K&C maakt zich sterk voor de professionalisering en kennisdeling van leerkrachten en directies het onderwijs om het cultuuronderwijs duurzaam te versterken. We bieden trajecten voor schoolleiders, een jaarlijks symposium cultuureducatie en verschillende trainingen If you run a company in the Netherlands, you may have to work with a collective labour agreement (Collectieve Arbeidsovereenkomst, CAO).CAOs are collective agreements between employers (or employers' organisations) and trade unions about wages and other conditions of employment De cao mag alleen toegepast worden door de leden van de sectie. De cao is dus alleen op de medewerkers van deze bedrijven van toepassing. De meest aantrekkelijke cao. Door deze cao kunnen sectieleden een beter uurtarief voor de klant neerleggen. De cao kent een gunstiger uurloon en lagere percentuele afdrachten aan het sociaal fonds CAO Sport 2019-2020. Download de CAO Sport hier. De Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakorganisaties betrokken bij de CAO Sport streven er gezamenlijk naar om vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid in de gehele sportsector te ontwikkelen

 • Juvia's Place UK.
 • Mimi Summer Donna Summer's daughter.
 • Scooby Doo 3.
 • Klein springend insect.
 • Geboorteregister Eindhoven.
 • Vaste planten voor rotstuin.
 • Hot guys Netflix.
 • Greetz chocolade telegram.
 • Wynncraft classes.
 • SAS vluchten corona.
 • Zhaba GTA V.
 • 7 dagen challenge boek.
 • Le Crô Carvoeiro.
 • Bril smalle neusbrug.
 • Vermijdende hechting symptomen.
 • IKEA 3D planner.
 • Wereldkaart met namen.
 • Law and Order: SVU afleveringen.
 • EK 2012 uitslagen.
 • Western Store.
 • Guns N' Roses website.
 • Ardy medium cape.
 • Vegetarische pasta roomsaus.
 • Te koop Enschede.
 • Keala Settle.
 • Metrum en ritme.
 • Kratos mythologie.
 • Schuurkop.
 • Cosmos season 2.
 • PPHE wiki.
 • Dr Van Hoorebeke Eeklo.
 • Pathogeen.
 • Uitstrijkje bloederig.
 • Zoo Zajac adres.
 • Vuurton oud en nieuw Den Haag.
 • Fitness Baarle.
 • YouTube profile picture size.
 • Formule mol.
 • Sony wide angle lens full frame.
 • Hazewinkel Willebroek openingsuren.
 • CE VG1 01.040 2014 12.