Home

Monumentale bomen Kaart

Kaartje2go - De mooiste kaarten maak je zÃ

 1. De grootste webshop op het gebied van bomen kaarten heeft Art Unlimited. Bekijk de mooiste en bijzonderste bomen afbeeldingen die op kaart beschikbaar zijn
 2. Monumentale bomen in Nederland. Tweet. = één geregistreerde boom = twee geregistreerde bomen = meer dan twee bomen = foto beschikbaar Grote kaart: Foto's. Meer... Meer. De dikste, hoogste en oudste bomen in Nederland. Monumentale bomen wereldwijd. Hoofdpagina · Begin van pagina · Deel/Bewaa
 3. Monumentale bomen zijn van nationaal belang, volgroeide bomen zijn een kostbaar bezit. Lees meer..

Bomen kaarten kopen? - Vanaf 0,9

Een monumentale boom is minimaal 50 jaar oud en heeft minstens een van de volgende kenmerken: beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde, natuurwaarde en zeldzaamheidswaarde. De minimale stamomtrek is 31 cm. Overige beschermwaardige houtopstanden kunnen ook jonger zijn, zoals bijvoorbeeld herdenkingsbomen Monumentale bomen in Belgi = één geregistreerde boom = twee geregistreerde bomen = meer dan twee bomen = foto beschikbaar = top verloren door blikseminslag Toon legende. Verberg legende. Grote kaart: Foto's. Meer... Meer. De dikste, hoogste en oudste bomen in Belgi. De kaartlaag met monumentale bomen is tot stand gekomen in samenwerking met de Bomenstichting. De geriefbosjes in het Groene Hart zijn geïnventariseerd door Maurice Kruk (Bureau Mens en Groen) .De kaart is onderdeel van een serie thematische kaarten, die momenteel volop in ontwikkeling is

Monumentale bomen in Nederlan

 1. Monumentale bomenkaart. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de monumentale kaart staan geldt een kapverbod, ook wanneer deze op privégronden staan. U kunt op de Monumentale bomenkaart (PDF) zien welke bomen als monumentaal aangemerkt zijn. Voor deze bomen geldt een kapverbod
 2. De kaart is uitgebreid met monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register wordt beheerd door de Bomenstichting, die bomen in kaart brengt vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of beeldbepalende functie voor de omgeving
 3. g in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie. Kaart monumentale bomen Bekijk de kaart op groot formaat
 4. Monumentale bomen Meppel 12 augustus 2014, pdf, 2MB Deel deze pagina. Facebook LinkedIn Twitter Pinterest Tumblr WhatsApp Subnavigatie. Afval & groen. Afval; Bestrijding ongedierte; Groen. Openbaar groen, reststroken kopen; Groene kaart; Monumentale bomenkaart; Onderhoud openbaar groen; Bladbakken; Vergroening leefomgeving; Groeninitiatieven.
 5. stens 10 jaar blijft leven

Op deze kaart kunnen bomen staan die inmiddels zijn omgewaaid of gekapt. In vrijwel alle gevallen wordt een omgewaaide of gekapte boom herplant. Onder voorbehoud De monumentale beschermingsstatus en het wel of niet opnemen van bomen in de Hoofdbomenstructuur staan onder voorbehoud op de kaart Beschrijving Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Storm, boomziekten en de dynamiek van de stad maakt echter dat de oudste bomen in deze stad 'slechts' zo'n 250 jaar oud zijn. Het grachtenpatroon met bomenrijen is uniek in de wereld.Om waardevolle bomen en houtopstanden beter te beschermen en beheren stellen stadsdelen - of voor grootstedelijke gebieden de centrale stad - lijsten van.

Lijst Monumentale Bomen (GLMB) Bekijk de kaart. Deze bomen krijgen de hoogste prioriteit bij het beheer en het onderhoud en worden in de bestemmingsplannen opgenomen. Eigenaren van monumentale bomen kunnen via de bijdrageregeling bomen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van duurzaam onderhoud van hun boom/bomen De Kaart Groen Erfgoed bevat naast monumentale bomen ook informatie over het (rijksbeschermde) aangelegde groen rond buitenplaatsen, een inventarisatie van de nog zichtbare kleine hakhoutbosjes (geriefbossen) van het Groene Hart, de eerste bosstatistiek uit 1938-1942 en een uitgebreide en actuele inventarisatie van oude bossen, houtwallen en heggen met inheemse bomen en struiken De gemeente wil deze bomen graag beschermen, zodat ook volgende generaties er nog van kunnen genieten. De monumentale bomen die in eigendom zijn van de gemeente staan vermeld op de kaart Monumentale bomen op Amersfoort In Beeld. Elke boom heeft een eigen paspoort waarop specifieke gegevens van de boom staan

Monumentale bomen - de Bomenstichtin

 1. De Kaart Groen Erfgoed bevat naast monumentale bomen ook informatie over het (rijksbeschermde) aangelegde groen rond buitenplaatsen, een inventarisatie van de nog zichtbare geriefbossen van het Groene Hart, de eerste bosstatistiek uit 1938-1942 en een uitgebreide en actuele inventarisatie van oude bossen, houtwallen en heggen met inheemse bomen en struiken
 2. Ruim honderd monumentale bomen in 22 Europese landen worden besproken. Het zijn de oudste, grootste en dikste bomen van Europa. Oeroude heilige eiken, duizend jaar oude taxussen, enorm dikke linden en reusachtige platanen, Kaarten inbegrepen Nee.
 3. Alle particuliere en gemeentelijke monumentale bomen vindt u op de kaart met monumentale bomen. Op die kaart ziet u waar ze staan, maar bijvoorbeeld ook wanneer de bomen zijn geplant
 4. gsplan zegt dat ze beschermd zijn, blijft een kapvergunning van kracht. Er is meer informatie over de kapvergunning beschikbaar
 5. Rotterdam heeft meer dan 600.000 bomen! Van straatbomen, parkbomen tot echte monumentale bomen. Rotterdam heeft niet veel oude bomen, maar toch staat er een aantal dat kenmerkend is voor de stad
 6. Zeldzame bomen in de stad Op de kaart met zeldzame boomsoorten (laatste keer: januari 2021) kunt u zeldzame bomen in de stad opzoeken. Het gaat om bijzondere soorten waarvan we maar 1 tot maximaal 5 exemplaren in stad hebben staan. Voorbeeld: van algemene soorten zoals de zomereik (Quercus robur) staan er zo'n 16.000 exemplaren in de stad

Een deel van de bomen in de gemeente zijn monumentale en waardevolle bomen. Dit zijn oude bomen die belangrijk zijn voor de herkenbaarheid van de omgeving. Ga naar het kaartje om te zien waar deze bomen staan. Monumentale boom. Een monumentale boom is: een boom van een zeldzame soort of type of die tenminste 80 jaar oud is; o Deze kaart geeft de gelegenheid om een adres in te voeren, waarna de kaart inzoomt op die locatie. De kaart toont alle 'openbare' bomen (dus die eigendom zijn van de gemeente Zoetermeer) en alle monumentale en alle herdenkingsbomen (waaronder ook privé bomen). In de buitengebieden en parken staan niet alle unieke bomen in de kaart. Deze bomen. Beschermde bomen. Op de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke bomen (groene bolletjes), waardevolle bomen (oranje bolletjes) en monumentale bomen (rode bolletjes). Als u dubbelklikt op een waardevolle of monumentale boom krijgt u meer informatie over waarom deze boom waardevol of monumentaal is

Monumentale bomen in het Philips de Jongh park in

Eigenaren van particulieren monumentale bomen hebben foto's kunnen aanleveren via de mail Doel registratie: Kennisgeving van de monumentale bomen voor de burgers van de gemeente Tilburg Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart Coördinatenstelsel. Korte samengevat komt de regeling hierop neer dat een bijdrage mogelijk is als de boom monumentaal is (zichtbaar op de kaart). Er wordt maximaal 50% van de kosten vergoed met een maximum van € 500 voor een monumentale boom en maximaal € 250 voor een potentieel monumentale boom. De bijdrage kan 1x per 10 jaar per boom aangevraagd worden Je kaart voor 20:00 besteld, vandaag verzonden! Eenvoudig en snel je kaart personaliseren. Kies uit 30.000 ontwerpen De Kaart Groen Erfgoed is sinds vandaag uitgebreid met monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register wordt beheerd door de Bomenstichting, die bomen in kaart brengt vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of beeldbepalende functie voor de omgeving

Monumentale bomen Volkspark in Rijssen, Overijssel, Nederland

Monumentale bomen in kaart gebracht Om oude bomen te beschermen hebben het Bureau Monumenten & Archeologie en de Dienst Ruimtelijke Ordening monumentale bomen in kaart gebracht Voorbeeld van de monumentale bomen - kaart Wie hem zien wil, kan terecht op bomen.meetnetportaal.nl-monumentale bomen . Posted on June 30, 2017 June 30, 2017 Author Bernard Categories Algemeen , Persoonlijk Tags monumentale bomen

De kaartlaag met monumentale bomen is tot stand gekomen in samenwerking met de Bomenstichting. De geriefbosjes in het Groene Hart zijn geïnventariseerd door Maurice Kruk ( Bureau Mens en Groen ).De kaart is onderdeel van een serie thematische kaarten, die momenteel volop in ontwikkeling is Een monumentale boom is ouder dan 80 jaar. Daarover zijn meestal geen misverstanden. Waardevolle bomen zijn bomen ouder dan 50 jaar en die gezond zijn (nog minstens 10 jaar te leven). Een waardevolle boom heeft het in zich om monumentaal te worden en daarom moeten die extra bescherming krijgen Monumentale bomen en ander waardevol groen. Ruimte en Duurzaamheid en Monumenten en Archeologie hebben het initiatief genomen om samen met de stadsdelen een kaart te ontwikkelen met daarop alle monumentale bomen en ander waardevol groen in de gemeente Amsterdam. Meer informatie over de kaart Een wereldboom is een boom die alles in zich heeft om oeroud te worden. Henri benadrukt dat er nog veel, heel veel meer mooie bomen in Meierijstad te vinden zijn. Zolang de Groene Kaart nog niet gereed is, kan iedereen monumentale bomen ontdekken via de kaart van de Bomenstichting

Monumentale bomen op het domein van het Sint-Janscollege

Landelijk Register van Monumentale Bomen - de Bomenstichtin

Om instandhouding van deze bomen te garanderen is bescherming noodzakelijk. Deze bomen krijgen daarom de status 'monumentale boom' en mogen niet zomaar gekapt worden. Onze gemeente telt circa 350 monumentale bomen.Deze zijn geïnventariseerd en kunt u op de kaart raadplegen In Zwolle staan in totaal 5401 bijzondere bomen. Hiervan zijn er 2419 monumentale bomen (ouder dan tachtig jaar) en 2982 waardevolle bomen (tussen de vijftig en tachtig jaar) die eigendom zijn van de gemeente.Daarnaast staan er 1166 bijzondere bomen op particulier terrein. Deze bomen sieren de stad en herbergen een stuk van de stadsgeschiedenis.Voor bijzondere bomen gelden andere kapregels dan.

Monumentale bomen op de begraafplaats Oud-Kralingen in

Monumentale bomen en ander waardevol groe

 1. Op deze kaart staan alle waardevolle en monumentale bomen van in de gemeente, de groene parels. Alle bomen op deze kaart zijn ontheffingsplichtig. Door op een Groene parel te klikken ziet u alle beschikbare informatie omtrent de boom Legend
 2. Zwolle is trots op haar groene uitstraling. Er komen dan ook veel bijzondere planten en bomen voor binnen de stadsgrenzen. Ze zorgen voor een aangename omgeving en klimaat voor iedereen die in Zwolle woont, werkt en/of recreëert. Het bomenbestand van Zwolle vertegenwoordigt een belangrijk `groen maatschappelijk kapitaal'. Bomen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in de stad
 3. gswaardige bomen vastgelegd. Dit zijn naast bomenstructuren (zoals lanen, bomen in parken en in de bossen rondom Soest) en bomen in bosrijke woongebieden ('parkwijken'), ook de monumentale en waardevolle bomen. De monumentale bomen kunnen zowel op gemeentegrond als op particulier terrein staan
 4. Leidschendam-Voorburg - De spanning begint te stijgen als het om de nationale groencompetitie 'Entente Florale' gaat. René Priem is projectleider van de Groenste Stadcompetitie en kijkt daarom met spanning uit naar de bekendmaking van de winnaar op 20 september. Maar eerst wil hij de inwoners nog even attenderen op het groenproject 'Zet monumentale bomen op de kaart'
 5. Alle monumentale en waardevolle bomen zijn te vinden in een lijst en op een digitale kaart. Op de digitale kaart is iedere boom met een boomsymbool aangegeven. Door op het symbool te klikken, verschijnt een boompaspoort met informatie over de betreffende boom
 6. Kap in het najaar. Die digitale kaart is er nu dus. Wie op de kaart kiest voor 'Kapprogramma 2020' krijgt een overzicht van alle bomen die de gemeente tussen oktober en december 2020 kapt

Landelijk Register van Monumentale Bomen - Wikipedi

Op een digitale kaart, die mogelijk begin 2021 beschikbaar is, worden de monumentale en waardevolle bomen zichtbaar gemaakt. Ook kan hiermee aan promotie worden gedaan. Biodiversiteit. Monumentale en waardevolle bomen zijn van groot belang voor de gemeente, aldus Steffens en verdienen daarom extra bescherming Voorbeeld van de monumentale bomen - kaart Wie hem zien wil, kan terecht op bomen.meetnetportaal.nl-monumentale bomen . Posted on June 30, 2017 June 30, 2017 Categories Algemeen , Persoonlijk Tags monumentale bomen Leave a comment on Kaart met monumentale bomen Om oude bomen te beschermen hebben het Bureau Monumenten & Archeologie en de Dienst Ruimtelijke Ordening monumentale bomen in kaart gebracht. (...) De beschermde status houdt in dat een boom op de lijst in principe niet wordt gekapt. Daarnaast wordt extra aandacht aan het beheer en onderhoud van de boom besteed. De monumentale bomen zijn te bezichtigen op een digitale kaart die voortdurend. Een kleiner deel (33 bomen) zijn al door de Bomenstichting aangemerkt als monumentale, bijzondere boom. Deze hebben echter nog geen beschermwaardige status vanuit de gemeente. Op deze kaart vindt u een overzicht van de bomen met een nominatie voor 'bijzondere boom'. Klik op de kaart voor details of ga naar deze website Bijlage 4: Inventarisatie particuliere monumentale bomen 18 Bijlage 5 : Bronnen 20 Bijlage 6: Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009 21 Bijlage 7: Overzichtskaart alle monumentale bomen + kaart per stadsdeel foto 2 Tilia vulgaris - Linde, Plaatselijk monumentaal, stadsdeel Centrum, Staten Bolwerk, 79 jaar oud

Monumentale bomen in kaart gebracht - GroenVandaa

Bernheze brengt alle monumentale bomen in kaart De gemeente Bernheze gaat de komende tijd alle monumentale bomen in kaart brengen, zowel van de gemeente als van particulieren. Bomen die op de lijst komen te staan, moeten belangrijk zijn voor de uitstraling van zijn omgeving, historische waarde hebben of zeldzaam zijn Waardevolle bomen en bijzondere houtopstanden zijn een kostbaar bezit. Ze zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend in hun omgeving. Om deze houtopstanden te beschermen en te behouden heeft de gemeente Gemert-Bakel een Groene Kaart Mensen met interesse voor bomen kunnen in het register op een kaart kijken waar de monumentale bomen staan. Rode beuk Een bekende oude boom in Rotterdam is de rode beuk op het Koningin Emmaplein. Monumentale bomen. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat bomen de kans krijgen om oud te worden. Bomen zijn namelijk belangrijk voor de stad en ons leven. Daarom kunnen bomen in Gouda een monumentale status krijgen. Bekijk op de kaart waar alle monumentale bomen in Gouda staan. Er zijn particuliere en gemeentelijke monumentale bomen Dit gebied wordt geprint. Kies bij Printer voor Liggende Afdruk

Monumentale bomen en ander waardevol groen - Gemeente

Monumentale bomen in Waadhoeke ontberen bescherming . 26 oktober 2020, 06:13 Op een kaart van de kasteeltuin uit 1866 blijkt tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard de bomen reeds te hebben. Hans Kaljee over kades en monumentale bomen . wo 16 december 2020 - 19.30-21.00 uur. Amsterdam is gebouwd op palen. Er staan meer bomen onder grond dan boven grond. Zo is het Paleis op de Dam (1665) gefundeerd op 13.659 palen. Ook de 200 km stenen kademuren staan op palen. Het gaat niet goed met de fundatie van die kademuren Door storm, boomziekten en de dynamiek van de stad zijn de oudste bomen in de stad 'slechts' zo'n 250 jaar oud. De gemeente Amsterdam heeft haar beschermwaardige bomen en groene rijks- en gemeentelijk monumenten overzichtelijk in kaart gebracht. De kaart 'monumentale bomen en ander waardevol groen' is hier te vinden In de stad staan ruim 160.000 bomen. Ze staan in straten, op pleinen, langs wegen en singels en in plantsoenen en parken. In natuurlijke groenstroken en stukken bos groeien nog eens 450.000 bomen Burgemeester en wethouders hebben op 13 september 2016 een lijst van particuliere monumentale bomen vastgesteld. Zie de kaart hieronder. Bijdrage en plichten. U kunt eventueel in aanmerking komen voor een bijdrage in het onderhoud. Deze bedraagt 100 euro per jaar, per boom of 1x in de vijf jaar een bedrag van 500 euro per boom

Gemeente Bernheze brengt monumentale bomen in kaart Heesch (Bernheze): Binnenkort maakt een landmeetkundig bedrijf een inventarisatie van de monumentale bomen in de gemeente Bernheze, zowel van de gemeente als van particulieren. Bomenlijst Een monumentale boom is belangrijk voor de uitstraling van zijn omgeving, heeft historische waarde of is zeldzaam Voor het onderhoud aan monumentale bomen is vaak subsidie vanuit de gemeente of vanuit het bomenfonds mogelijk. Mits uitgevoerd door een erkend gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf. Staat uw boom op de lijst met monumentale bomen? www.monumentalebomen.nl hier staat een handige kaart om te kijken of uw boom al op de lijst staat Aan de rechterkant op het scherm vindt u het tabblad 'kaarten' en het tabblad 'zoeken'. Op het tabblad 'kaarten' geeft u aan wat u wilt zien: monumentale bomen, waardevolle bomen of een beschermingsgebied. Daarna zoekt u via het tabblad 'zoeken' naar een adres. Klik in de kaart op een groen bolletje (dat is een boom) Den Helder - De gemeente Den Helder heeft een lijst samengesteld van 'monumentale, konings- en herdenkingsbomen. De bomen op deze lijst worden beschermd middels een wijziging in de APV en het bestemmingsplan. Het voorstel hiertoe wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat de aanplan

Monumentale bomen in BelgiÃ

De concept 'Groene Kaart' ligt tot 26 juli 2014 ter inzage. Eigenaren van een monumentale of waardevolle boom zijn persoonlijk aangeschreven. Diegenen die niet in de gelegenheid zijn om de 'Groene Kaart' digitaal te raadplegen kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis (Van Heemstraweg 46 in Beuningen) Groene kaart. De Groene Kaart toont en beschrijft de meest waardevolle bomen en houtopstanden binnen de gemeente. Deze mag u niet zomaar kappen. U kunt wel een omgevingsvergunning voor kap aanvragen. Of u een vergunning krijgt, is afhankelijk van de reden voor kap. Dit doen we met uw aanvraa

Monumentale bomen. Bescherming en behoud van monumentale bomen. Lees meer over Monumentale bomen. Waardevol groen. Bescherming van 13 groengebieden als cultuurhistorisch waardevol groen. Lees meer over Waardevol groen. Nieuwe Erfgoednota. De gemeente werkt aan een nieuwe Erfgoednota Dan is de boom namelijk aangemerkt als waardevol, beeldbepalend of monumentaal. Deze status van de boom is bepalend bij de beoordeling van de kapaanvraag. Op de Groene Kaart staan zowel gemeentelijke als particuliere bomen. Als een particuliere boom is opgenomen op de Groene Kaart dan is de eigenaar van de boom hierover ingelicht Kijk op onderstaande Groene Kaart of de boom als monumentale boom is weergegeven (blauwe of rode stip) of in de aangegeven groengebieden staat. Dit zijn beeldbepalende bomen met bijvoorbeeld een cultuurhistorische of landschappelijke waarde. Die mag u niet zonder vergunning kappen, verplanten of meer dan 20% snoeien Heerlen zoekt monumentale bomen De gemeente Heerlen is op zoek naar monumentale bomen. De gegevens van deze oude, karakteristieke bomen worden opgenomen op een lijst die deel gaat uitmaken van het bomenbeleidsplan van de gemeente. Monumentale bomen in het openbaar groen heeft de gemeente al in kaart

Bomen in kaart gebracht Locaties, soort en leeftijd zijn in kaart gebracht. Naast de monumentale bomen is ook de groep â waardevolle bomenâ geïnventariseerd. Deze bomen zijn nu nog niet monumentaal maar staan wel op de nominatie dat in de toekomst te worden Deze bomen zijn in 2014 In de media. BNR Nieuwsradio 09-08-2018: Gezonde bomen mogen niet zomaar gekapt worden. Groenlicht 20-11-2017: Gebruikers van bomenmakelaar kiezen voor bewust hergebruik Onze onderzoekers en verplanters. Over Bomenmakelaar; De stichting; Partners.

Kaart groen erfgoed Landschap in Nederlan

Monumentale bomenkaart - Meppel

Alle bomen in Nederland op de kaart. In de viewer zijn alle bomen in Nederland opgenomen. We actualiseren de gegevens ten minste 4 keer per jaar met opnamen van satelliet en beschikbare hoogtemodellen. U kunt gratis de data bekijken en mogelijke fouten en aanvullingen aan ons doorgeven. Onze API bevat meer en actuelere data Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument. Wijzigingen moet u aan de gemeente melden Deze kaart geeft een weergave van alle monumentale en waardevolle bomen in groepen en sollitair binnen de gemeente Assen.Deze kaart wordt 1x in de 5 jaar geactualiseer Bomen op kaart Het belang van bomen wordt alom erkend. Bomen zijn onmisbaar, zowel voor mens en dier, als voor ons klimaat. In een stedelijke omgeving vormen ze een levend contrast met de wereld van steen en asfalt

Waardevolle en monumentale bomen . Zaanstad bepaalt de waarde van bomen op verschillende niveaus van ouderdom. Zo noemen we bomen ouder dan 40 jaar 'potentieel waardevol', als ze ouder worden dan 60 jaar zijn ze 'waardevol' en dan hebben we nog monumentale bomen, deze bomen zijn ouder dan 80 jaar Volgroeide, oude bomen zijn een kostbaar bezit. Door intensieve inventarisatie weten we wat Valkenswaard aan bijzondere bomen herbergt en kunnen we afdoende beschermende maatregelen treffen om deze monumenten te beschermen. We kunnen er met elkaar voor zorgen dat monumentale bomen behouden blijven en in een goede staat (blijven) verkeren De gemeente kan een boom in de lijst van monumentale bomen opnemen als de boom: minimaal 50 jaar oud is; gezond is en na verwachting nog minimaal 10 jaar zal leven; een bijzonder waarde heeft door schoonheid, (cultuur)historie of zeldzaamheid; het karakter van zijn omgeving bepaalt; Voor beeldbepalende bomen vervalt de leeftijdsgrens van 50 jaar. Boom aanmelde U kunt de monumentale bomen opzoeken in de Haagse BomenApp. Dat is een kaart met alle oude bomen in Den Haag. Door op de kaart op een boom te klikken ziet u hoe oud de boom is en wat voor soort boom het is. Om op de lijst van monumentale bomen te komen moet een boom vitaal zijn

Bomen Gemeente Zoetermeer. Zoeken in de kaart. Zoekcriteria. Resultaat. Click one of the following task items to execute the query. Boomsoort zoeken. Monumentale bomen. Herdenkingsbomen. No task. Result layer name; No result. Skip to Header Controller; Skip to Map. Bewoners kijken met bewondering en trots naar de oude, monumentale bomen in hun leefomgeving. Op deze kaart kan iedereen informatie ophalen over alles wat met die bomen te maken heeft: de historie, de omvang, de voorwaarden aan het gebruik, de bescherming tegen kap en nog veel meer. U ziet de bomen, met foto's en een korte omschrijving

Bonnebladen 1868-1928. Deze bonnebladen kunnen doorzichtig getoond worden bovenop huidige Google kaart. Kadastrale kaarten 1832. De kaart van 1832 kan doorzichtig getoond worden bovenop huidige Google kaart. Grondeigendom, kadaster door Dik Bol. Plattegrond van de gemeente 1954. Op deze kaart staat een ontworpen provinciale weg. Hij stond bekend als de TOB-weg (Tilburg-Oisterwijk-Boxtel), en. Monumentale bomen Gemeente Heerlen Juli 2017 Cobra adviseurs bv Boomcode Brt_nr Buurt_oms Wegnaam Boomsoort Standplaats Toepassing Hoogte Diameter Leeftijd Conditie Levensverwachting Vervangbaarheid Cultuur- historie Dendro- logie Ecologie Beeldbe- palendhei Je kunt reuzen tegenkomen van meer dan dertig meter. Sommige bomen zijn al meer dan 150 jaar oud. En je vindt ze overal in de stad. De website Monumental Trees heeft alle bijzondere bomen in Eindhoven gedocumenteerd. Enkele fanatiekelingen hebben foto's van de reuzen gemaakt en op de kaart gezet, compleet met alle gegevens. Dat is vet Beschermwaardige bomen zijn bomen of boomgroepen die uniek zijn voor hun omgeving en beschermd worden. Op het overzicht beschermwaardige bomen (binnen bebouwde kom) kunt u eenvoudig zelf zien waar ze staan en waarvoor u dus een kapvergunning moet aanvragen

Monumentale bomen op het terrein van landgoed Mildenburg

Naast gewone bomen telt Nederland ook een groot aantal zeldzame, zeer oude, extreem omvangrijke, vreemd gevormde of uitheemse bomen - bomen met een verhaal. Uit het bomenbestand van de Nederlandse Bomenstichting - waar circa 8000 monumentale exemplaren geregistreerd staan - koos boomdeskundige Gerrit de Graaff de 70 markantste bomen om in dit boek hun verhaal te vertellen De boom staat langs het fietspad dat bij ingang Duin en Kruidberg (Nationaal Park Zuid-Kennemerland) begint. Tussen de kruising met de Jagtlustweg en het waterkraantje aan je rechterhand! Deze zomereik voldoet ruim aan het criterium 'ouder dan 80 jaar'. De boom heeft een monumentale en beeldbepalende waarde en verkeert in prima conditie Vrijwilligers van de Bomenstichting brengen alle monumentale bomen van Nederland in kaart. In dit Landelijk Register van Monumentale Bomen (LRMB) worden bomen opgenomen die van landelijk belang zijn. Ook in Amsterdam vind je veel monumentale bomen. Wandelen langs de bomen in Amsterdam De bomenstichting heeft een boekje uitgebracht met een wandeling langs 30 monumentale bomen in Amsterdam

Monumentale bomen nabij het kasteel Wolfrath in Holtum

Monumentale bomen in kaart gebracht - De Erfgoedste

Zomereiken langs de Dikke Eikstraat in Lummen, Limburg, België

Bomen die bijzonder zijn staan op de bomenkaart 'Waardevolle bomen'.Ze mogen zonder omgevingsvergunning niet gekapt worden.. Wijzigingen na 20 december 2020 zijn nog niet verwerkt in de bomenkaart. Neem contact op voor de actuele situatie. Plaatsing op de bomenkaart Veel waardevolle bomen zijn al bekend bij de gemeente en staan genoteerd, maar helaas nog niet allemaal. Daarom heeft de Gemeente Gemert-Bakel de vrijwillige werkgroep Groene Kaart samengesteld. Deze werkgroep richt zich op het opstellen van een lijst met bomen die monumentaal of beeldbepalend zijn in de straten van Gemert-Bakel Bomen die op gemeentegrond staan, waren reeds in kaart gebracht. Deze laatste inventarisatie was gericht op particulier terrein, waarbij de eigenaren zijn voorzien van tips voor onderhoud. Verkiezingsbijeenkomst mooiste monumentale boom van Ede Groene kaart. De groene kaart is een plattegrond van de gemeente Veendam waarop punten en vlakken staan. De punten stellen beschermde bomen voor, de vlakken zijn gebieden met zowel beschermde als niet beschermde bomen. De punten en vlakken worden omschreven in een register UDEN | De gemeente Uden heeft in 2002 een aantal monumentale en waardevolle bomen aangewezen. Aan deze indeling zijn nu ook beeldbepalende bomen toegevoegd. In 2017 zijn alle bijzondere groenobjecten binnen de bebouwde kom opnieuw bekeken en is de Groene Kaart van kracht geworden. Hierop staan alle bomen en houtsingels die we bijzonder vinden voor Uden en waar we dus zuinig op willen zijn (ook.

Monumentale bomen - Gemeente Haarle

Monumentale bomen in het Nationale Park van Białowieża inHasselt, Hazelaarroute, GPSbiketracks, fahrrad, bicycle

Kaart met Rijksmonumenten in Nederland. Monumenten in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland. Rijksmonumenten in uw omgeving. Bijna elke plaats heeft één of meerdere monumenten. Gebruik de. De gemeente Roosendaal heeft circa 47.000 bomen (in 2013 waren dit er nog 43.000) in openbaar gebied. We hebben verschillende bomen, van kleine straatboompjes tot prachtige monumentale parkbomen Monumentale bomen. Monumentale bomen zijn bomen die minimaal 80 jaar of ouder zijn. Zulke bomen zijn beschermd in Velsen. Voor het kappen hiervan moet een kapvergunning worden aangevraagd. Bijzondere bomen. Bijzondere bomen zijn bomen die esthetisch, cultuurhistorisch of ecologisch het groenbeeld verbeteren monumentale boom (die op de Groene Kaart staat) of als de stam van die boom dikker is dan 120 cm. In beide gevallen moet u dan eerst een vergunning aanvragen. • De gemeente stelt subsidie beschik-baar als bijdrage aan het onder-houd van monu-mentale bomen op particulie

De bomentaxateurs van Cobra Groeninzicht brachten in kaart hoeveel bomen elke woonwijk telt. Want bomen en parken zijn meer dan wat natuur, het zijn noodzakelijke voorzieningen. 'Groen helpt tegen burn-out en brengt verkoeling. Als er geen ruimte is voor een boom kan in bepaalde situaties wel een plantvak met alleen struiken gemaakt worden of maken we de ruimte rondom te handhaven bomen groter. Bomenkaart. Mocht u uw boom willen kappen, dan kunt u op de Bomenkaart zien of uw boom is beschermd. Als uw boom op de kaart staat mag u niet kappen zonder omgevingsvergunning Een boom kan een monumentale status hebben. U mag de boom dan niet kappen of stevig snoeien. Een boom is een monument als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen een monument zijn. Via deze verordening hoeft u alleen nog maar een vergunning aan te vragen voor.

Boerderij Stofbergen met stal, kapberegen en schuurtje inGemeente Altena: Nieuwsberichten
 • Dierennamen met een Z.
 • Santos Race Lite PX.
 • 4G model Psychologie.
 • Stigmata Franciscus.
 • Katten ruwe tong.
 • Mammografie Essen.
 • Turnkado.
 • Sedum bodembedekker.
 • Kokosmelk keto.
 • Tasmanië inwoners.
 • PWS onderwerpen.
 • Singer 4411 Heavy Duty Naaimachine.
 • Nervus medianus entrapment.
 • Aandeel Ablynx koers beursduivel.
 • Sony Corporation.
 • Enkelvoudige bloedsomloop.
 • Chili olie kopen.
 • Koningsdag 2020 Maastricht.
 • Gele vlekken in opgeborgen baby kleding.
 • S.v. Grol logo.
 • Viraal exantheem kind.
 • Macarons maken zonder thermometer.
 • Schadevergoeding mobiele telefoon.
 • Dromen over water betekenis islam.
 • Surströmming kopen in Zweden.
 • Presentatie Formule 1 Ziggo.
 • Vlotte Geesten Intertoys.
 • Gereedschapstas Facom.
 • Vergeving vragen voor umrah.
 • War of Wrath.
 • Overzettreden eiken praxis.
 • Wooshoo straattaal.
 • Banksy identity.
 • Department Store.
 • Primark Zwolle openingstijden.
 • Messerschmitt vs Spitfire.
 • Password Windows 10.
 • A4 papier 80 Gram.
 • Straatintimidatie Nederland.
 • Nike Blazer Off White.
 • CorelDRAW Nederlands.